The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2006, Vol. 479
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEGINNERSVOORLICHTING

De eerste passen
Men zegt terecht dat alle begin moeilijk is en dat het de kunst is door te zetten. Mijn eigen ervaring en de ervaring met mensen die ik in mijn lessen heb gehad en nog heb en die me mondeling, per brief of e-mail om raad vroegen, leerden me dat dit kan worden verklaard door twee grote hindernissen waar iedereen op deze wereld mee te maken heeft of mee worstelt.

Hoe Yoga in golven kwam

Wat is het verschil?

Luister naar wat de wijzen zeiden

De laatste Goeroepoernimaa (dag waarop de discipelen hun leraar vereren; poernimaa: volle maan), op 6 juli 1963, reciteerde hij in het Sanskrit de volgende aforismen uit de Brahmasoetras (I.1.4) van Vyaasa en de Yogadarshana (I.28 en I.14) van Patanjali:
I.1.4. Tat toe samanvayaat. Dat is het belangrijkste onderwerp (van de Schriften).
I.27. Tasya vachakah pranavah. Van Dat is OM de verklanking.
I.14. Sa toe diergha kaala nairantarya satkaaraasevito dridhabhoemih.
Dit wordt stevig gevestigd als het lange tijd wordt volgehouden zonder onderbreking en met oprechtheid.

Dwangmatigheid

De goenas

De gelaagdheid van de persoonlijkheid

Berghouding

Kriyaas
Dan leer je kriyaas. Dit is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel kri, doen. Er worden dus oefeningen mee bedoeld, maar het zijn beslist geen turnoefeningen. De langzame beweging en de adem gaan samen en het lichaam wordt uitgerekt. De regel van kriyaa is dat waar het lichaam op een ontspannen manier wordt uitgerekt dat daar de energie vrij zal gaan doorstromen.

Yogahoudingen
Daarna leer je de aasanas of Yogahoudingen.

Wat is een Yogahouding?

Lijkhouding
Een belangrijke houding die in geen enkel oefenschema mag ontbreken is Shavaasana of de Lijkhouding. Dit is de diepe ontspanning. Dit is een kunst en een wetenschap, die met geduld moet worden geleerd en beoefend. We hebben een cd met vier ontspanningen op, twee korte en twee lange. De cd heet De Stille Kracht. Ook op de cd Oefenen met Narayanastaat een geleide ontspanning, alsook de Berghouding, beide opgenomen in de vroege morgen tijdens een Yoga Retraite in Drongen.

Yoga-ademoefeningen

Meditatie beter dan medicatie

Wat je nodig hebt
Een matje of dekentje om op te oefenen en een losse kledij, bijvoorkeur gemaakt van natuurlijke stoffen. Synthetische stoffen maken immers statische elektriciteit en dit kan de lichaamseigen elektriciteit verstoren.

Welke Yoga?
Mensen vragen wel eens welke Yoga we beoefenen. Er is maar één Yoga, het pad dat verlicht en verlost. Er zijn evenwel allerlei variaties, die verschillen door het feit dat ze andere klemtonen leggen.


DE VOORSJAARS YOGA RETRAITE

FRIS VAN DE LEVER:
EEN VERSLAG

De Voorjaars Yoga Retraite van 21 tot 23 april in de oude abdij van Drongen was even denderend als het lenteweer stralend was, wat nog meer opviel dan anders door de voorbije lange en zeer sombere winter. Er waren 60 deelnemers.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (8)