The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2008, Vol. 499
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEGINNERS

Wat men er zich bij voorstelt
Yoga wordt vereenzelvigd met een bepaald soort oefeningen. "Een Yogi is iemand die op zijn kop staat", denkt men. De Kopstand is inderdaad een uitstekende Yogahouding, die ik op mijn drieënzeventigste nog elke morgen gedurende enkele minuten beoefen. Maar de meeste Yogabeoefenaars kennen de Kopstand slechts van naam en kunnen hem niet uitvoeren. Hij wordt immers vrijwel niet gegeven in lesverband, omdat de risico's te groot zijn: mensen kunnen vallen en zich bezeren of anderen bezeren. De leraar zal op een bepaald ogenblik wel de voorbereidende oefeningen meegeven en aangeven hoe men thuis de Kopstand kan leren.

Is men dan geen Yogi als men niet op zijn kop kan staan? Eigenlijk heeft dat er niets mee te maken. Yoga is veeleer op zijn voeten leren staan. In India, het land van oorsprong van Yoga, zijn Yogabeoefenaars die Yogahoudingen beoefenen de uitzondering. Wat doen ze dan wel? Ze mediteren. Er is uiteraard dan ook één houding die ze allemaal beoefenen en dat is de zithouding. De Yogazithouding is als het ware zitten zonder lichaam. Het lichaam werd dan een niet-lichaam.

Anders bekeken

Gij zijt Dat
Er is een oud boek van wijsheid, een Oepanishad, dat dezelfde methode gebruikt. Oepanishads behoren tot de Vedas, de vier oudste boeken van de mensheid. Wat de piramiden zijn voor Egypte dat zijn de Vedas voor India. Oepanishad betekent: zitten nabij. Het is immers een wijsheid die men ontvangt door aan de voeten van een wijze te zitten. Een van de meest gezaghebbende Oepanishads is de Chaandogya Oepanishad, die tot de Saamaveda behoort, de belangrijkste van de vier Vedas. Zijn hymnen zijn zeer melodieus en hartverheffend en zijn inhoud is zeer spiritueel en diepgaand. In de Bhagavad Gietaa, het Yogaboek bij uitstek, zegt Shrie Krishna in X 22: "Onder de Vedas ben Ik de Saamaveda." Chaandogya is afgeleid van chandoga. De chandoga is de zanger van de Saamaveda.

Allemaal goud

Zelfvervreemding heeft kwalijke gevolgen

Het schootgevoel

Herhaling

En waar gaat het om?
Leef je een ogenblik in in wat je doet als je gaat slapen. Dat moet niet moeilijk zijn, want je doet het dagelijks. Het probleem is alleen dat het dan ook een routinehandeling werd. Als je naar bed gaat, laat je de wereld voor wat hij is. Soms kunnen mensen dat niet, omdat ze de wereld meenemen naar bed. Ze liggen dan urenlang te tobben. Ze proberen wel hun relaties, werk enz. los te laten. Maar dat lukt niet altijd even vlot, al verlangen ze nog zo naar de slaap. En iedereen die het meemaakt dat de slaap niet komt, vindt dat heel jammer.

Een ander geluid

Waarom ons dagelijks leven het voorgaande tegenspreekt

Anders bekeken (vervolg)

De bijsluiter

Nu enkele nuttige algemeenheden
Als je naar de les komt, moet je niet bellen aan de voordeur. Ga het poortje naast het woonhuis binnen. In de gang is er plaats voor je schoenen en je overkleren. Hang en zet ze netjes naast elkaar, denk er daarbij bijvoorbeeld aan hoe mooi de Schepper onze tanden in twee gave rijen heeft geplaatst.

In de Yogazaal ligt kurk. Zware matten zijn dus niet nodig. Een matje of dekentje in wol of katoen zijn best.

Laat zware tassen in de gang en neem slechts het hoogstnodige mee in de Yogazaal.

Zet je gsm uit, want dat is tegenwoordig een echte pest en het wijst op een grote onrust die de mens in zijn greep heeft gekregen.

Houd de toiletten rein: doe zoals thuis, eerbied ons Yogahuis.

De lessen beginnen heel stipt, want er zijn twee lessen op een avond. Is de vorige les nog bezig, stoor die dan niet door luid te staan praten.

Denk even na alvorens naar huis te gaan: vergat ik niets?

Ken je beperkingen. Voel je niet verplicht iets te doen waarvan je voelt dat het niet goed voor je is. Is een of andere oefening onmogelijk, laat ze dan gewoon voorbijgaan.

Andere programma's dan de Yogales

Hoe Yogahoudingen werken


VOORJAARS YOGA RETRAITE, EEN VERSLAG

Zoals anders schrijf ik, vers van de lever, een verslag over de voorbije, fantastische Yoga Retraite. Dat is dus vandaag, maandag 14 april. Van 11 tot 13 april waren we weer met 74 in de Oude Abdij van Drongen aan de Leie. Ik kreeg al op zondagavond een paar enthousiaste mails. 's Anderendaags en de dagen nadien volgden er nog meer, zoals je verder kunt lezen.


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (8)

Edwin van Oostwaard

Extensie

Flexie

Exorotatie en endorotatie

Toepassing op Yogahoudingen

Kracht in de quadriceps

Lenigheid in de quadriceps