The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Swami Chidananda

Uit licht van Sivanada : juni 2006   Vol. 478

 

Toen de hemelbewoners niet in staat waren de duistere en grove krachten van de demonische horden te overwinnen, deden zij een beroep op de hoogste genade die God is om hen een leider of bevelhebber te geven, zodat ze weer hun krachten konden bundelen, strijd leveren op een beslissende wijze en de krachten van de duisternis overwinnen. Het gevecht verzinnebeeldt de eeuwige strijd, de eeuwige spanning in het veld van het bewustzijn van iedere individuele psyche, het in twee richtingen getrokken worden, door het positieve en het negatieve, het grove en het subtiele, licht en duisternis, Bewustzijn en dat wat het gebonden houdt in zijn huidige staat, een situatie, een staat die onverklaarbaar is en die daarom de kosmische illusie van de eeuwige tovenares of de grote kracht van Brahman (het Absolute), Maayaa; wordt genoemd. Het is deze spanning die wordt opgevoerd en opgelost tijdens de zesdaagse eredienst van Shrie Kaarttikeya.

Kaarttikeya draagt een haan in zijn vaandel. De haan kraait immers 's morgens vroeg en wekt je uit de diepe sluimer van de duisternis van de nacht en roept je naar de dageraad die over heuveltoppen zal gaan klimmen. "Oettishtita jagrata, sta op, ontwaak " (Vedas) en bundel al je krachten door geduldige en ijverige inspanningen. Bundel de versnipperde stralen van al je mogelijkheden, je fysieke activiteiten, je gevoelens, gehechtheden, affecties, emoties, liefde. Bundel ze en concentreer ze op één doel, één verworvenheid, één verheven ervaring, één verwerkelijking.

Ekaagrata (op één punt gericht zijn) is het kenmerk van de echte zoeker, aspirant, Yogi, saadhaka, de vereniging van je gehele wezen, gericht op de hoogste Werkelijkheid. Het is het alfa en omega van alle spiritueel leven, van de wetenschap van Yoga en van verwerkelijking. Het is het praktische innerlijke aspect van de uiterlijke structuur van het verschijnsel dat de religie van de mens wordt genoemd.

Het is het bundelen van al je mogelijkheden, van de versnipperde stralen van je geest die verdeeld zijn over de ontelbare zintuiglijke voorwerpen, ze terugtrekkend van alle dingen die je geest verstrooien, de bundeling van de geest door geduldige discipline, door een ononderbroken, nooit aflatende inspanning, met grote interesse voor dit proces, het niet halfhartig of onwillig aanpakkend, maar met groot enthousiasme, geduld en ijver.

Het duurt een lange tijd, want het is het omkeren van je aard, zoals hij werd geschapen door de Schepper van alle bestaande krachten. Het is een vernieuwing van je gehele bewustzijn. Het is een wedergeboorte in zuiverheid en een spirituele bewustwording van je eeuwige verbondenheid met het kosmische goddelijke Bewustzijn. Het is de volledige vereniging van je gehele wezen tot één enkel punt en het richten ervan op het grote Doel.

Kaarttikeya hanteert dan ook geen zwaard, geen knots, geen discus of drietand. Hij hanteert één enkele scherpgepunte speer, die ons duidelijk maakt dat we volledig één moeten zijn, door geduld en ijver, door abhyaasa (oefening) en dat we nooit een omkering van deze eenwording mogen toelaten, nooit mogen gedogen dat de versnipperde stralen van je fysieke activiteit worden verspreid over de trivialiteiten van dit dagelijks leven, nooit de geest mogen toelaten verspreid te zijn over de zintuiglijke voorwerpen, niet mogen toelaten dat de affecties van je hart worden versnipperd en naar buiten getrokken, nooit het intellect mogen toelaten zich te verliezen in louter intellectuele haarklieverijen over de aard van deze tijdelijke, universele wereldshow, die één lange droom is. Ondersteun je abhyaasa (oefening) met vairaagya (onthechting). Ondersteun je Yoga met de rots van zelfbeheersing, van samyama (concentratie, meditatie en samaadhi). Maak van samyama de stevige basis, de fundering waarop de structuur van Yoga wordt opgetrokken, minuut na minuut, uur na uur, dag na dag. Maak van je leven een groots en glorierijk bouwwerk met als toren de Ultieme Werkelijkheid.

Het is deze eenwording waarvoor Kaarttikeya staat. Het is deze waakzaamheid waarvoor Kaarttikeya staat. Het is deze alertheid en aandacht waarvoor Kaarttikeya staat. Dit zijn de wezenlijke bestanddelen van een succesrijke saadhaka. Dit zijn de wezenlijke bestanddelen van een zegevierend spiritueel leven. Bundel aldus je inspanningen, fysiek, mentaal, intellectueel en emotioneel. Mogen al je inspanningen één zijn en mogen ze gericht zijn op het bereiken van de goddelijke bestemming waarvoor je op deze aarde kwam. Alleen door dit te bereiken wordt je leven vervuld en volledig. Anders is het onvolledig. Al bezit je de rijkdom van de drie werelden, toch blijft je leven onvervuld.

Moge je leven voor deze vervulling elke seconde van je leven en moge in deze inspanning Shrie Kaarttikeya je zegenen met succes!