The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Swami Chidananda

 

Toen de hemelbewoners niet in staat waren de duistere en grove krachten van de demonische horden te overwinnen, deden zij een beroep op de hoogste genade die God is om hen een leider of bevelhebber te geven, zodat ze weer hun krachten konden bundelen, strijd leveren op een beslissende wijze en de krachten van de duisternis overwinnen. Het gevecht verzinnebeeldt de eeuwige strijd, de eeuwige spanning in het veld van het bewustzijn van iedere individuele psyche, het in twee richtingen getrokken worden, door het positieve en het negatieve, het grove en het subtiele, licht en duisternis, Bewustzijn en dat wat het gebonden houdt in zijn huidige staat, een situatie, een staat die onverklaarbaar is en die daarom de kosmische illusie van de eeuwige tovenares of de grote kracht van Brahman (het Absolute), Maayaa; wordt genoemd. Het is deze spanning die wordt opgevoerd en opgelost tijdens de zesdaagse eredienst van Shrie Kaarttikeya.

Ekaagrata (op één punt gericht zijn) is het kenmerk van de echte zoeker, aspirant, Yogi, saadhaka, de vereniging van je gehele wezen, gericht op de hoogste Werkelijkheid. Het is het alfa en omega van alle spiritueel leven, van de wetenschap van Yoga en van verwerkelijking. Het is het praktische innerlijke aspect van de uiterlijke structuur van het verschijnsel dat de religie van de mens wordt genoemd.

Het is het bundelen van al je mogelijkheden, van de versnipperde stralen van je geest die verdeeld zijn over de ontelbare zintuiglijke voorwerpen, ze terugtrekkend van alle dingen die je geest verstrooien, de bundeling van de geest door geduldige discipline, door een ononderbroken, nooit aflatende inspanning, met grote interesse voor dit proces, het niet halfhartig of onwillig aanpakkend, maar met groot enthousiasme, geduld en ijver.

Het duurt een lange tijd, want het is het omkeren van je aard, zoals hij werd geschapen door de Schepper van alle bestaande krachten. Het is een vernieuwing van je gehele bewustzijn. Het is een wedergeboorte in zuiverheid en een spirituele bewustwording van je eeuwige verbondenheid met het kosmische goddelijke Bewustzijn. Het is de volledige vereniging van je gehele wezen tot één enkel punt en het richten ervan op het grote Doel.

Kaarttikeya hanteert dan ook geen zwaard, geen knots, geen discus of drietand. Hij hanteert één enkele scherpgepunte speer, die ons duidelijk maakt dat we volledig één moeten zijn, door geduld en ijver, door abhyaasa (oefening) en dat we nooit een omkering van deze eenwording mogen toelaten, nooit mogen gedogen dat de versnipperde stralen van je fysieke activiteit worden verspreid over de trivialiteiten van dit dagelijks leven, nooit de geest mogen toelaten verspreid te zijn over de zintuiglijke voorwerpen, niet mogen toelaten dat de affecties van je hart worden versnipperd en naar buiten getrokken, nooit het intellect mogen toelaten zich te verliezen in louter intellectuele haarklieverijen over de aard van deze tijdelijke, universele wereldshow, die één lange droom is. Ondersteun je abhyaasa (oefening) met vairaagya (onthechting). Ondersteun je Yoga met de rots van zelfbeheersing, van samyama (concentratie, meditatie en samaadhi). Maak van samyama de stevige basis, de fundering waarop de structuur van Yoga wordt opgetrokken, minuut na minuut, uur na uur, dag na dag. Maak van je leven een groots en glorierijk bouwwerk met als toren de Ultieme Werkelijkheid.

Moge je leven voor deze vervulling elke seconde van je leven en moge in deze inspanning Shrie Kaarttikeya je zegenen met succes!