The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK EEN

GEBEDEN

AANROEPING

GEBED

IK VERLANG NAAR U

MIJN NEDERIG GEBED

IK BEN HET ATOOM

IK BEN DE STRAAL

ZELFOVERGAVE

SCHENK ME DEZE WELDAAD

HET RAADSEL

HYMNE AAN HARI

GEBED VAN EEN TOEGEWIJDE

HOOFDSTUK TWEE

DE HOOGSTE WAARHEID

WAARHEID

ZUIVER BEWUSTZIJN

BRAHMAN IS ONGEHECHT

BRAHMAN IS KLEURLOOS

OCEAAN ZONDER OPPERVLAKTE EN STRAND

KNIPOOGLOZE STAAT

ZIJN IS WETEN

KENNIS IS ZIJN

ACTIE EN KENNIS

DE LOOCHENAAR IS BRAHMAN

HET OVERBLIJFSEL IS BRAHMAN

HOOFDSTUK DRIE

AATMAA

WAT IS AATMAA?

AARD VAN HET ZELF

HET ONSTERFELIJKE ZELF

JIEVA IS DENKBEELDIGE SCHIJN

JIEVA SHRISHTI IESHVARA SHRISHTI

ALLE VOORWERPEN ZIJN DEZELFDE

DRIE AHAMS

WIE IS GEBONDEN?

HOOFDSTUK VIER

HOOFDZAKEN VERKLAARD

WAT IS OM?

HET RAADSEL OPGELOST

AATMAA IS ONVERANDERLIJK

WAT IS DIT SAMSAARA?

DE BOOM VAN SAMSAARA

DRIE SOORTEN ADHYAASA

DE DRIE GOENAS

HET MENSELIJK LICHAAM

MATERIE EN ENERGIE

MAAYAA IS DIEP

PLEZIER EN ZALIGHEID

DUALITEIT EN NON-DUALITEIT

INTUÏTIE EN INTELLECT

INVOLUTIE EN EVOLUTIE

RELATIE EN BEGEERTE

MOKSHA

DE INGEBOREN DRANG

HOOFDSTUK VIJF

OEPANISHADISCHE VONKEN

OEPANISHADS

AATMAN DE BESTUURDER

KENOPANISHAD I

RELATIE EN BEGEERTE

MOKSHA

DE INGEBOREN DRANG

KENOPANISHAD II

KENOPANISHAD III

KATHOPANISHAD

DE ALLEGORIE VAN DE KOETS

(KATHOPANISHAD)

DE STAD VAN DE ELF POORTEN

DHAATOE PRASAAD

PRAANA EN DE SPRAAK

HOOFDSTUK ZES

DE DRIE STATEN

DE DRIE STATEN

DE ALTIJD WAKKERE STAAT

IX

DE DROOM

DE DIEPE SLAAP

SLAAP EN SATTVA

EEN ESSENTIE IN DE SLAAP

DE DAGERAAD VAN KENNIS

HOOFDSTUK ZEVEN

BOODSCHAP VAN VEDANTA

DE BOODSCHAP VAN VEDANTA

HET DOEL VAN HET BESTAAN

KEN DE POTTENBAKKER

DE BEOEFENING VAN VEDANTA

LEEF IN HET EEUWIGE

BEREIKEN IS ZICH BEWUST ZIJN

ZIE ZONDER TE ZIEN

ZIE MAAR KIJK NIET

PIJN IS JE LERAAR

ECHTE VRIJHEID

DIEPER DAN DE OCEAAN

EEN STRAAL VAN HOOP, EEN ZILVEREN RAND

HOOFDSTUK ACHT

BEOEFENING VAN VEDANTA

ASPARSHA YOGA

NIRVIKALPA SAMAADHI

MYSTICISME

VIER SOORTEN MEDITATIE

ZELFVERWERKELIJKING IS GEEN PROCES

STILTE

GA IN STILTE

ERVARING GEHEEL

SIVA'S ERVARING

HOOFDSTUK NEGEN

DE HEER EN ZIJN NAAM

ALOMTEGENWOORDIGHEID VAN DE HEER

VERGEET JE SCHEPPER NIET

HEMEL IN JE HART

GOD IS IN JE HART

IMMANENTIE VAN RAAMA

ZIE DE HEER IN ALLE VORMEN

WAAROM LIET JE RAAMNAAM ACHTERWEGE?

DRINK DE NAAMNECTAR

TOT DE TONG

EEUWIGE LEKKERNIJ

EEN HEMELSE BALSEM

GELOOF

VERTROUW OP GOD

PRASAADA

KRACHT VAN HET GEBED

HOOFDSTUK TIEN

OVER DE GEEST

OORZAAK EN GEVOLG

DE KRACHT VAN DE GEEST

GEEST, PRAANA EN HET LICHAAM

DE VIJF STATEN VAN DE GEEST

DIAGNOSE VAN DE GEEST

DE GEEST-RIVIER

PLEZIER EN PIJN

TOT DE GEEST

HOOFDSTUK ELF

DE WIJZE

EEN WIJZE IS HET ZELF VAN ALLEN

EEN WIJZE IS DE ZIEL VAN DE HELE WERELD

DRIE SOORTEN GNYAANIS

DE SANNYAASIN HOUDT VAN VIER J'S

PSEUDO SANNYAASINS

WAT EEN WIJZE VOELT

WIJZEN ZIJN ONGEWOON

HET GEDRAG VAN WIJZEN

HOOFDSTUK TWAALF

DIENST

DIEN, DIEN, DIEN

DIEN MET LIEFDE

GEEN DIENEN, GEEN VEDANTA

DIENEN GEEFT VREUGDE

DIEN, HEB LIEF, GEEF

DE WEG NAAR OVERVLOEDIGE ENERGIE

HEB EEN BEGRIJPEND HART

RAANIE EN KOEMAAR SAHIBS

ECHTE EREDIENST

ONZELFZUCHTIGHEID

HOOFDSTUK DERTIEN

AANMANINGEN

O DWAAS, ONTWAAK

ONTWAAK, VRIEND

ZOEK EEUWIGE ZALIGHEID

DOOD ALLE BEGEERTEN

LEEF IN HET HEDEN

WEES JE EIGEN REDDER

TREK GEEN VALS GEWAAD AAN

HERHAAL DE HEILIGE NAAM

HOUD HET ROER STEVIG IN HANDEN

DOOD DIT MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX

HINDERNISSEN IN SAADHANAA

WEG NAAR ONSTERFELIJKHEID

HET GEHEIM VAN DE OVERVLOED

JE BENT DE MEESTER VAN JE LOT

GOD IS IN JOU

JIJ BENT HET LICHT DER LICHTEN

HOOFDSTUK VEERTIEN

ECHTE RELIGIE

ECHTE RELIGIE

WEZENLIJKE EENHEID VAN ALLE RELIGIES

GODDELIJK LEVEN

ESSENTIE VAN GODDELIJK LEVEN

DE SLEUTEL VAN RAAMRAAJYA'S POORT

TIEN GEBODEN

HOOFDSTUK VIJFTIEN

VERHELDERENDE ILLUSTRATIES

GENEESMIDDEL: BRAHMA VIDYAA

DE ZIEL IS EEN

DE ZINNEN WERKEN VOOR HET ZELF

DE MAAYAABOOM

PRAKRITI EN POEROESHA

IESHAVARA EN ZIJN SECRETARISSEN

VEREENZELVIGING         

DE ZINNEN-BIJEN       

DE TRUC MET HET TOUW      

SCHOENEN VAN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

ZOALS DE KATOENBOOM

INTOXICOMETER EN MAAYAAMETER

TEST VAN DRONKENSCHAP

GEEST RADIO

BORSTEL DE GEEST-RADIO

HOOFDSTUK ZESTIEN

MATERIALISME VERSUS YOGA

OOST EN WEST

WETENSCHAP, PSYCHOLOGIE, RATIONALISME

WETENSCHAP EN RELIGIE

MATERIALISTEN EN VEDANTINS BROEDERS

DRIE GROTE EUVELS

HOOFDSTUK ZEVENTIEN

OORZAAK EN GENEZING VAN ZIEKTEN

TERUG NAAR DE NATUUR

VRITTI-ZIEKTEN

VRITTIS VAN DE NATUURGENEZER

HET PRAARABDHA KARMA VAN DE GENEZER

DE ONVERDRAAGZAME NATUURGENEZER

HOOFDSTUK ACHTTIEN

HET BESTE

HET BESTE

HET GROOTSTE DING

HET GROOTSTE DING

HOOFDSTUK NEGENTIEN

HINDERNISSEN EN HUN VERWIJDERING

SPIRITUELE VOORUITGANG IS LANGZAAM

HINDERNISSEN

KONINKLIJKE WEG NAAR ZALIGHEID

STREEF, STREEF, STREEF

DIE MORGEN KOMT NOOIT

VAIRAAGYA

VORM JE KARAKTER

HEB SATSANG

HOOFDSTUK TWINTIG

OVER VERSCHEIDENE

ONDERWERPEN

VEDAS EN GOD

ACHT TREDEN VAN RAAJA YOGA

TOON DE WERVELKOLOM

GOEDE MORGEN

ANGST VOOR DE DOOD

HOOP EN VERWACHTING

einde