The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


"This website contains some English items,
such as the songs of Swami Sivananda,
under the title Uit de Satsang"
Swami Sivanandaji          Swami Chidanandaji


    


 

Wat is Nieuw?

23-11-18

Tijdschrift December 2018

26-10-18

Tijdschrift November 201822-10-18

28-09-18

Tijdschrift Oktober 2018


28-8-18

Tijdschrift September 2018


08-08-18

SONG OF REAL SAADHANAA

12-07-18

Zo sprak Gandhi

Die bezielende kracht van bewustzijn is God en aangezien niets anders dat ik waarneem met mijn zintuigen kan of zal blijven bestaan, bestaat alleen Hij. En is deze kracht goedwillig of kwaadwillig? Ik zie ze als volstrekt goedwillig, want ik kan zien dat te midden van de dood het leven standhoudt, dat te midden van de leugen de waarheid standhoudt, dat te midden van de duisternis het licht standhoudt. Daaruit leid ik af dat God leven, waarheid en licht is. Hij is liefde. Hij is het hoogste goed.

Lees verder op: Zo sprak Gandhi

10-07-18

Gezellen tot de Verlichting

Het spirituele pad dat leidt naar echte vrede, eeuwigdurende vreugde, goddelijke volmaaktheid, verlichting en verlossing begint met sadvichaara, juist onderzoek naar het waarom van ons verblijf hier op aarde en naar wat dit ding is dat men het leven noemt. Onze aanwezigheid, ons zijn en doen op deze planeet wordt leven genoemd. Wat is dit leven? Met welk doel zijn we hier?

Lees verder op: Gezellen tot de Verlichting

03-07-18

Een gezonde levenswijze
Een ongedisciplineerde geest veroorzaakt alle problemen. Op alle mogelijke manieren verpesten we ons leven door geen grenzen te bepalen. Ons lichaam, onze zintuigen zijn alle bezoedeld, overwerkt. Onze ogen zijn overwerkt door vóór de tv te zitten. Onze ogen zijn daarvoor niet bedoeld. Zelfs vogels keren terug naar hun nest als de zon ondergaat. Maar wij steken het licht aan als de zon ondergaat, kijken naar films of gaan uit tot 3 uur ’s nachts en slapen dan overdag. We verontreinigen onze maag door overeten, onze oren door allerlei soorten lawaai. Dit alles neemt onze energie weg. Daarom zeg ik: ‘Verander je levenswijze. Eet zuiver voedsel. Denk gezonde gedachten. Drink de juiste vloeistoffen.’ Als je een gezonde levenswijze hebt, kun je je organisme versterken en je weerstand herstellen.

Lees verder op: Het spirituele gedachtegoed

26-06-18

Hoe Ratnakaar Vaalmieki werd

Op zekere dag weigerde Ratnakaar doorgang aan de saptarshis. Maar ze weigerden tol te betalen. Ze gaven hem daarentegen een preek over het negatieve karma dat hij op zich laadde. Hij verdedigde zich met het argument dat hij de zorg had voor vrouw en kinderen. “Zullen zij bereid zijn uw karma te delen?” vroegen ze hem. Daar was hij vast van overtuigd. Maar de wijzen gaven hem de raad het hen toch eerst maar te vragen. Zijn vrouw antwoordde kortaf dat het zijn plicht was voor hen te zorgen en dat ze dus niet bereid waren zijn karma te delen. Haar bitse antwoord deed hem besluiten zijn leven te veranderen en zich aan de wijzen te onderwerpen. Ze zeiden dat de soevereine methode om aan zijn leven een andere wending te geven herhaling was van Raamanaama, de Naam van Raama.

Lees verder op: Hoe Ratnakaar Vaalmieki werd

18-06-18

Shaddarshanas
Hindoe India heeft zes orthodoxe filosofieën of shaddarshanas. Shat betekent zes. Darshana betekent zienswijze. Ze worden orthodox genoemd, omdat ze de autoriteit van de Vedas erkennen. De vier Vedas zijn de oudste geschriften. Veda is afgeleid van de werkwoordswortel vid, weten en betekent: het weten. De Vedas zijn voor India wat de piramiden zijn voor Egypte.

Een van de zes darshanas is Saankhya. Saankhya betekent letterlijk: aantallen tellen. De grondlegger van de Saankhyadarshana is Kapila Moeni. In de Brahmaanda Poeraana staat geschreven: “Bhagavaan Naaraayana zal ons allen beschermen. De Heer van de wereld werd nu geboren op aarde als Kapilaachaarya (Kapila, de leraar).” Kapila was een grote Yogi. Hij was een autoriteit op het gebied van Saankhya en de Vedas. De Yogaschrift (Yogashaastra) zelf is gebaseerd op de Saankhyafilosofie van Kapila.

Lees verder op: Shaddarshanas

14-06-18

Mensen leven langer. Dat is juist. Maar bekijk ze: uitgezakte buiken, hoge ruggen, zorgelijke gezichten, vaak meer dood dan levend, op de been gehouden door pillen, bezig met het doden van de tijd, gekweld door de zinloosheid van hun bestaan. Het zou zozeer anders kunnen zijn, als we ons maar meer bewust waren van onze waardigheid.

De moderne media brengen de miserie van de hele wereld tot op onze schoot. Men zou er soms moedeloos van worden. De moeilijkheden waaraan mensen het hoofd moeten bieden, zijn een projectie van hun eigen geest. Toen ik in mei 1966 Swami Satchidananda tijdens zijn eerste bezoek een rondleiding gaf in onze stad kwamen we ook op het Vredeplein waar een monument in abstracte stijl staat. Swamiji vroeg wat het voorstelde. “Het is een oorlogsmonument.” Hij antwoordde: “De moderne kunst is zoals de moderne geest: verward.”

Lees verder op: Een andere koers

12-06-18

De ontmoeting tussen twee mensen op deze wereld wordt altijd teweeggebracht door het praarabdha karma van beiden (het karma dat verantwoordelijk is voor het huidige lichaam). Eens ze elkaar hebben ontmoet is de voortzetting van hun relatie in de vyaavaharische wereld (de zintuiglijke of praktische wereld) eveneens het resultaat van het praarabdha karma van beiden. Dit wordt duidelijk verklaard in het Sanaatana Dharma (de eeuwige religie) of het Vedische Dharma (wetten van de Vedas), in de volksmond het hindoeïsme genoemd. Zulke ontmoetingen tussen twee jievaatmaas (levende wezens), geboren als menselijke individuen op deze wereld, komen tot stand op verscheidene manieren, soms op heel bijzondere en eigenaardige manieren. Ik zal hier vertellen hoe ik in contact kwam met de verheven, gelukzalige persoonlijkheid, die in de wereld bekend staat als Papa Ramdas, alvorens mijn spirituele zoektocht te beëindigen aan de voeten van Goeroedev Shri Swami Sivanandaji Maharaj.

Lees verder op : Swami Chidananda doet Zijn Verhaal

8-06-18

7-06-18

De Oepanishads zijn de filosofische sluitstukken van de Vedas, de vier oude boeken van wijsheid, die lange tijd mondeling werden overgeleverd van Goeroe op leerling. Dit wordt de Goeroeparampara genoemd, de opvolging van Goeroes. Het is dank zij deze parampara en het geloof in de Goeroe dat de oude wijsheid de tijd kon overleven.

De Vedas werden op schrift gesteld door Krishna Dvaipaayana Vyaasa. Hij werd Krishna genoemd wegens zijn donkere huidskleur. Krishna betekent immers: zwart. Hij wordt Dvaipaayana genoemd, omdat hij werd verwekt op een eiland (dvipa) in de Yamoenaa door de Vedische rishi Paraashara bij Satyavatie, de overgrootmoeder van de Paandavas en de Kauravas.

Vyaasa betekent: scribent; iemand die alles zorgvuldig optekent. Hij dicteerde het Mahaabhaarata aan de god Ganesha in Badrinaath in de Himaalayas, een heilige plaats.

Lees verder op : De rijkdom van India

4-06-18

Concentratie is de zesde trede van het achtvoudige Yogapad van Maharshi Patañjali, die concentratie als volgt definieert in Boek III van zijn Yoga Soetra:

1. Deshabandhash chittasya dhaaranaa.
Concentratie is het houden van de geest op één plaats.

Deshabandhah: binden (bandha) op één plaats (desha); chittasya: van de geest; dhaaranaa: is concentratie.

In het volgende fragment van het Mahaabhaarata wordt op een interessante manier geïllustreerd wat concentratie is. Peter Brooks verwerkte deze passage in zijn zes uur durende film Mahaabhaarata uit 1989.

Lees verder op : Concentratie

28-5-18

Kevalaasana - Houding van de alleenheid
De naam
Kevala betekent: alleen.

Lees verder op : Kevalaasana 2

25-5-18

Tijdschrift Juni 2018


24-5-18

De beste Yogahouding is de zithouding
“Toen men de stoel uitvond, vond men het ziekenhuis uit”, zei Swami Satchidananda. Als men op een stoel zit, is de bloesomloop langer en moet het hart een extra inspanning leveren. Als men met de benen gekruist zit, wordt de bloedsomloop ingekort en wordt het hart ontlast. De rug leunt dan niet tegen de leuning van de stoel en de wervelkolom lijdt geen functieverlies en verslapt dus niet.

Lees verder op : Leren zitten of de beste yogahouding

14-5-18

Het lied van de Sannyaasin

Swami Vivekananda

Hef aan het lied dat werd geboren ver weg,
waar wereldse smet nooit reikt,
in grotten en open plekken van dichte wouden,
waar geen zucht naar lust of faam
de kalmte ooit durfde te verbreken;
waar de stroom vloeide van kennis,
waarheid en de zaligheid die beide volgt.
Zing luid dat lied, stoutmoedige sannyaasin!
Zeg: “Om Tat Sat Om!”

Lees verder op : Het lied van de Sannyaasin

10-5-18

Yoga is niet alleen een "uitweg", maar vooral een weg, -de Weg De Waarheid- naar Schoonheid, Goedheid en Vreugde.

Met andere woorden, je moet geen stress hebben of aan de rand van een burn-out of depressie staan om Yoga te doen (want zo wordt het tegenwoordig wel gezien).

Yoga is een innerlijke én een uiterlijke Kunstvorm, het is een bron van Inspiratie: hoe ga ik om met mijn eigen geest, hoe ga ik om met de geest van anderen.

Wie van zijn geest een vriend kan maken, heeft geen Facebookvrienden meer nodig.
Ook niet-leden zijn welkom.
Na de praktijk zal ik het theoretisch onderbouwen en vooral naar de essentie gaan.
We kunnen besluiten met wat Kiertan en enkele liederen van Swami Sivananda..
Het programma begint stipt om 14u30 en duurt tot 18u15.

Het vindt plaats in de
Swami Sivananda Yoga Aashram
Volksverheffingstraat 95
9300 Aalst

Bel niet aan de voordeur, maar ga het poortje binnen.
Ik kijk ernaar uit.

Voor meer informatie :

7-5-18

Brief van de hindoe Wijze Dandin aan Alexander De Grote
327 vóór Christus

Alexander had gehoord over de wijsheid van Dandin, een oude monnik met als enig kledingstuk een lendendoek. Hij wilde hem meenemen naar Griekenland en hij stuurde met dat doel een afgezant. Toen Dandin de afgezant ondervroeg over de Griekse filosofie vertelde deze over Socrates, Pythagoras en Diogenes. Dandin zei: "Ik zie dat ze een tekortkoming hebben: ze leggen de nadruk op wetten en systemen in plaats van op natuurlijke groei."

Ook weigerde hij mee te gaan. De boze boodschapper zei: "Weet u niet dat onze keizer de zoon van Jupiter en de heerser over de aarde is? Als u op zijn voorstel ingaat zal hij u overladen met rijkdom, maar een weigering betekent de dood." Dandin antwoordde: "Ik geloof in het geheel niet dat Alexander de zoon van Jupiter is. Ook betwijfel ik of hij rijkdom bezit, want zo hij rijkdom bezat, zou hij er tevreden mee zijn, in plaats van andere landen onder de voet te lopen en mensen te doden.

En wie kan mij doden? Nooit heeft u een grotere dwaasheid verteld. Ik ben ongeboren en onvergankelijk Bewustzijn; nooit werd ik geboren en nooit zal ik sterven; ik ben oneindig, alomtegenwoordig en alwetend; en u wil me doden, kind dat u bent?"

Lees verder op:Brief van Dandin

4-5-18

Mantra Japa
De eenvoudigste, gemakkelijkste en in deze tijd meest doeltreffende methode van meditatie is Mantra Japa, herhaling van een mantra. Dit wordt ook Japa Yoga genoemd. In hoofdstuk X vers 25 van de Bhagavad Gietaa zegt Shrie Krishna: “Japayagnyoshmi. Onder offers ben Ik het offer van japa.” Japa Yoga is een volledig pad op zich.

Lees verder op :Japa Yoga 2
We hadden reeds iets over Japa Yoga lees het op :Japa Yoga

2-5-18

9 augustus 1885.
Shrie Ramakrishna zat in zijn kamer in Dakshineshvar. Het was ongeveer twee uur in de middag. Shrie Ramakrishna was onwel. Het was het begin van de ziekte die later werd gediagnostiseerd als de fatale kanker. Maar dat verstoorde de sereniteit van zijn geest niet. Dag en nacht had hij slechts één gedachte en die had betrekking op het spirituele welzijn van zijn discipelen. Hij leidde hen naar de verwerkelijking van God. Hij moedigde hen voortdurend aan om kennis en devotie te cultiveren en waarschuwde hen tegen de valkuilen van vrouwen en goud. Hij was volledig onverschillig voor zijn ziekte en wijdde zich met hart en ziel aan de vervulling van zijn aardse missie.

Dwija was ongeveer zestien jaar oud. Na de dood van zijn moeder was zijn vader hertrouwd. Dwija vergezelde M. vaak naar Dakshineshvar, maar zijn vader keurde dat niet goed. Dwija’s vader dacht er al lang over Ramakrishna een bezoek te brengen. Dat deed hij vandaag. Hij is manager in een firma in Calcutta.

Lees verder op:Uit: The gospel of Shri Ramakrishna

25-4-18

Wat is onthechting?
Onthechting is in het Sanskrit vairaagya. Abhyaasa en vairaagya of oefening en onthechting gaan samen. Ze vormen een paar. In hoofdstuk VI verzen 33 en 34 van de Bhagavad Gietaa zegt Arjoena tegen Shrie Krishna:

Arjoena oevaacha:
33. Yo’yam yogastvayaa proktah saamyena madhoe-soeda-na,
Etasyaaham na pashyaami chañchalatvaat sthitim sthiraam.

Arjoena zei:
Van deze Yoga, door u onderricht als gelijkmoedigheid, zie ik niet de bestendigheid, O Madhoesoedana, ingevolge rusteloosheid.

Lees verder op: Wat is onthechting?

25-4-18

Tijdschrift Mei 2018


 

4-04-18

Begrip helpt
Onthechting is iets wat mensen doorgaans bang maakt, omdat ze niet begrijpen wat het betekent. Het betekent niet dat je je moet losscheuren van je relaties. Het enige wat moet worden opgegeven is het gevoel: “Dat is van mij.” Ik kan dit het beste illustreren met het bekende gedicht van de Libanese mysticus Kahlil Gibran (1883-1931). Het kan geen kwaad het af en toe uit de kast te halen. Dit prachtige gedicht heeft als titel Uw kinderen zijn uw kinderen niet (vertaling uit het Engels):

Lees verder op: Uw kinderen zijn uw kinderen niet

2-04-18

Negatieve gevoelens zijn nefast voor de gezondheid. Haat, nijd, afgunst, leedvermaak, wellust, woede, wrok, wraakzucht enz. brengen het lichaam grote schade toe. De geest bombardeert dan de Koendalinie Shakti of de centrale lichaamkracht in de Moelaadhaara Chakra aan het ondereind van de wervelkolom met abnormale of subnormale impulsen. De Koendalinie stuurt dan abnormale of subnormale impulsen naar het lichaam dat daar navenant op reageert. Geef dergelijke gevoelens dan ook geen voedsel. Koester ze niet. Vervang ze door hun tegenovergestelde. Dit wordt pratipakshabhaavanaa ( Yoga Soetra II 34) genoemd. Krop je woede en je wrok niet op, want dat ondermijnt de gezondheid. Laat de zon er niet over ondergaan.

Lees verder op:Vernietigende gevoelens

24-3-18

Tijdschrift April 2018


22-03-18

We hebben een fotoalbum van de voorjaar retraite 2018 op de website toegevoegd.
Kijk onder "Video".

19-03-18

Kiertan sfeerbeeld van de voorjaar retraite 2018.

14-03-18

Het geheim van ontspanning

De naam De Yoga-ontspanning heeft twee namen: Shavaasana of Lijkhouding en Yoga Nidraa of de Yogaslaap. Het verschil zit in de duur van de ontspanning en dus in de diepgang ervan.

Lijkhouding vinden vele mensen een nogal lugubere naam. Wie echter begrijpt waarom de ontspanning zo wordt genoemd, is al half ontspannen als hij of zij eraan begint. Ik heb me nooit vragen gesteld bij het waarom van de naam, omdat hij me van in het begin duidelijk was. Maar niet iedereen ervaart de dingen op dezelfde manier. Een deelnemer bijvoorbeeld zei tijdens een Yoga Retraite in Drongen dat hij de echte betekenis van de naam pas was gaan begrijpen toen hij me in de Yoga Academie had horen zeggen dat het de bedoeling is in de ontspanning voor lijk te spelen.

Veronderstel dat je laatste ogenblik inderdaad gekomen is. Wat kan het je dan nog schelen dat het crisis is, dat je auto aan vervanging toe is en dat je geen geld hebt om een andere te kopen, dat je niet zeker bent van de trouw van je partner enz.? Het kan je helemaal niets meer schelen, omdat je tijd er hier opzit. Als je op dezelfde manier de dingen loslaat als je gaat liggen voor ontspanning dan is het halve werk al achter de rug.

Lees verder op: Het geheim van ontspanning

12-03-18

Een vraag die vanzelf opkomt is: “Welke mantra kan ik herhalen?” In de traditie werd men ingewijd door zijn goeroe. Men hield zich daarna altijd aan dezelfde mantra. In geval men japa in groep doet, kan men de mantra mee herhalen die op dat ogenblik wordt gebruikt.

Als er niemand is aan wie je om een inwijding kunt vragen, kun je een mantra kiezen volgens je eigen aanvoelen. Achter mantras gaat een bepaalde filosofie schuil.

Lees verder op: Mantras voor japa

06-03-18

Voor de website hebben we een webhost, dit is de plaats waar de website staat op internet.
Daar onze webhost onbetrouwbaar was geworden zijn we overgeschakeld naar een nieuwe Webhost.
Nu is alles overgeplaatst en alles werkt terug.
Vindt je toch nog iets wat niet werkt, stuur ons dan even een mailtje.

24-2-18

Hoe is het weldoende effect van Yoga te verklaren?

Yoga doorbreekt stress doordat het van het lichaam een ervaring maakt. Mensen vereenzelvigen zich met het lichaam. Ze zeggen “ik” tegen het lichaam. Als men deze vereenzelviging doorbreekt, ontspannen de spieren. Dit is een groot geheim. Als de spieren ontspannen, komt de bloedsomloop vanzelf beter op gang.

Lees verder op: Het effect van Yoga

21-2-18

Tijdschrift Maart 2018


20-02-18

Viparieta karani moedraa

Viparieta karani betekent: omgekeerd.
Moedraa betekent: zegel.

De energie of de geest worden verzegeld, in het geval van de energie in een bepaalde plaats van het lichaam, in het geval van de geest in een bepaalde staat. Onder deze laatste moedraas vallen de houdingen van de handen in de meditatie en in de klassieke Indiase dans, Bharata nat-yam.

Lees verder op: Viparieta karani moedraa

18-02-18

De achttien Poeraanas zijn een combinatie van legenden en geschiedenis. Ze beschrijven de schepping, de vernietiging en de herschepping van het heelal. Ze voeren tal van wijzen ten tonele en beschrijven de stamboom van vele koningen. Ze vertellen verhalen die de leringen van de Vedas en de Oepanishads illustreren. Ze beschrijven ziekten en hun behandeling, tal van rituelen, de oorsprong van de belangrijke hindoe festivals, spraakkunst enz.

Elke Poeraana is toegewijd aan een of andere godheid, in hoofdzaak Brahmaa, de schepper, Vishnoe, de instandhouder, en Shiva, de vernietiger. Maar elke godheid wordt er de grootste in genoemd waardoor het duidelijk wordt dat ze het telkens hebben over dezelfde Ultieme Werkelijkheid.

Lees verder op: De achttien Poeraanas

13-02-18

Is Yoga gevaarlijk?

Er zijn al doden gevallen in Yoga, stond in een van de artikels over het boek van Broad. Er zijn al doden gevallen in de marathon van Brussel, op het voetbalveld, in de Ronde van Frankrijk en andere koersen. Maar in Yoga? We kennen geen enkel geval. Een postbode had een dochter aan de universiteit. Kerngezond zou men zeggen. Ze was op een studentenfeestje aan het dansen. Plots viel ze dood neer. Iedereen kan dus op ieder ogenblik doodvallen. Maar dat het in de ontspannen sfeer van de Yogales gebeurt, is toch heel onwaarschijnlijk.

Veel van onze leerlingen begonnen met Yoga als de middelbare leeftijd al een tijd gepasseerd was. Het is niet simpel oudere mensen die nooit lichaamsoefeningen hebben gedaan aan het oefenen te zetten. Toch presteren we dat ieder seizoen al vele jaren lang. De oefeningen die beginners krijgen zijn gemakkelijk. De enige moeilijkheid is dat ze er ook thuis iets aan moeten doen. En ik heb vaak gemerkt dat oudere mensen betere resultaten behalen dan jonge mensen om de eenvoudige reden dat ze meer enthousiasme investeren. En als ze eindelijk aan de echte Yogahoudingen beginnen, zijn ze uitgelaten als kinderen als ze als vrucht van hun oefening bijvoorbeeld vanuit rugligging hun zitvlak van de grond krijgen. Ze voelen zich dan als herboren.

Lees het volledige artikel: Is Yoga gevaarlijk?

09-02-18

Het doel is één, de paden zijn talrijk

Het woord Yoga wordt veelal voorafgegaan door een ander woord: Hatha, Bhakti, Gnyaana, Raaja, Koendalinie, Karma enz., naargelang van de invalshoek van het pad. Yoga is het gemeenschappelijke doel. Het woord dat voorafgaat, bepaalt het pad. Het doel is één, de paden zijn talrijk. Dit zei de Rig Veda (1.164.45) al: Ekam sat vipraa bahoedhaa vadanti. De Waarheid is één, de wijzen spreken erover op verschillende manieren. (ekam sat: het ene zijn; vipraa: geleerden, wijzen; bahoedhaa: velerlei; vadanti: zij spreken).

Iedereen heeft een lichaam, een hart en een intellect en iedereen doet allerlei dingen. Met andere woorden iedereen denkt, spreekt en handelt. Maar al die mogelijkheden zijn niet in iedereen op dezelfde manier ontwikkeld.

Het doel is één, de paden zijn talrijk

05-02-18

Waar het mis ging
Na wat Galilei (1564-1642) overkwam, begonnen wetenschappers en filosofen zich steeds meer af te zetten tegen de onverdraagzaamheid van de godsdienst, tegen de gruwel van de inquisitie en tegen de beknotting van het denken. Denk maar aan Voltaire (1694-1778). Ze gingen zich helemaal concentreren op de natuur of op de zintuiglijke wereld of met andere woorden op onze buitenwereld. Er ging een andere wereld voor hen open en er brak een bijzonder interessante tijd aan, die onze planeet ingrijpend veranderde. Ze vonden de fiets uit, de elektrische lamp, de bliksemafleider, de telegraaf, de auto, het vliegtuig, de telefoon en nog zoveel dingen meer.

Ze zouden wel de armoede uit de wereld helpen en ziekten uitroeien, maar dat draaide toch wel even anders uit, want in hun enthousiasme maakten ze een grote fout: ze gingen volledig hun binnenwereld verzuimen ondanks het feit dat het niet zozeer een wonder is dat de dingen er zijn, maar dat het een wonder is dat wij ze waarnemen. Dit is een klik die in de geest van moderne wetenschappers schier nooit wordt gemaakt.

Lees verder op:

 • Ieshvarapranidhaana
 • 31-01-18

  Negatieve gevoelens zijn nefast voor de gezondheid. Haat, nijd, afgunst, leedvermaak, wellust, woede, wrok, wraakzucht enz. brengen het lichaam grote schade toe. De geest bombardeert dan de Koendalinie Shakti of de centrale lichaamkracht in de Moelaadhaara Chakra aan het ondereind van de wervelkolom met abnormale of subnormale impulsen. De Koendalinie stuurt dan abnormale of subnormale impulsen naar het lichaam dat daar navenant op reageert. Geef dergelijke gevoelens dan ook geen voedsel. Koester ze niet. Vervang ze door hun tegenovergestelde. Dit wordt pratipakshabhaavanaa ( Yoga Soetra II 34) genoemd. Krop je woede en je wrok niet op, want dat ondermijnt de gezondheid. Laat de zon er niet over ondergaan.

  Vernietigende gevoelens

  30-01-18

  Zoals het tot ons komt uit de oude geschriften
  Hindoes hebben iets wat wij niet hebben, namelijk de herinnering aan een verleden dat duizenden jaren teruggaat in de tijd. Daarover vertellen onder andere de Poeraanas. Er zijn achttien Poeraanas en achttien Oepapoeraanas of secondaire Poeraanas. Poeraana betekent: iets wat oud is en wat toch ook altijd jong is. De Bhaagavatam is de meest gezaghebbende Poeraana en tevens een van de belangrijkste hindoe geschriften. De auteur is Vyaasa. Hij leerde de tekst aan zijn zoon Shoeka.

  Over een ver verleden

  28-01-18

  OM is de naam of het symbool van de Ultieme Werkelijkheid. De Ultieme Werkelijkheid ligt buiten het bereik van de geest en de spraak, maar ze kan worden benaderd door kennis van de Kenner (gnyaana) of Zelfkennis. Dit zegt de Bhagavad Gietaa in vers 18 van hoofdstuk XIII, een wonderbaar vers:

  De mantra OM

  16-01-18

  Uit de Garoeda Poeraana Hfds 235

  Ik zal de methode uitleggen om het Brahman (het Absolute) te kennen volgens de leerstellingen van de filosofische scholen Vedaanta en Saakhya. Zoals hetzelfde beginsel van Jyoti (Licht) in drie verschillende vormen van Vuur, Zon en Maan verschijnt, zo verschijnt ook Vishnoe als Aham (ik, het individuele Zelf), Brahman (het Absolute) en Param Jyoti (het hoogste Licht of het Zelf). Daarover moet worden gemediteerd. De boter is aanwezig in het lichaam van koeien, maar vermeerdert hun kracht niet. Wanneer de melk wordt gemolken en gekarnd en de ghie (geklaarde boter) aan de koeien wordt gegeven, geeft dit hen extra kracht. Zo geeft ook de aldoordringende Vishnoe, al is Hij aanwezig in het lichaam, geen speciaal voordeel aan mensen als ze Hem niet gunstig stemmen. De toegewijde die de boom van Yoga wil beklimmen, moet karma en gnyaana beoefenen als treden naar het doel.

 • Uit de Garoeda Poeraana Hfds 235
 • Uit de Garoeda Poeraana Hfds 236
 • 15-01-18

  Het achtvoudige pad wordt ook beschreven in andere en vaak veel oudere teksten dan de Yoga Soetra. We vinden het onder andere in hoofdstuk acht van de Linga Poeraana. De titel van dat hoofdstuk is Yogazones. Na de volgende verzen volgt de opsomming van de acht treden. Met die eeuwenoude teksten bezig zijn, is altijd een feest waarin je uur en tijd vergeet.

  Uit de Linga Poeraana

  12-01-18

  De nieuwe lessen met plaatsen waar je yogalessen kan volgen.

  Plaats kaart lessen

  11-01-18

  De Bhagavad Gietaa is een oude oplossing ook voor moderne problemen. De problemen die de mens het hoofd moet bieden, zijn in wezen dezelfde in alle tijden, hoewel ze verschijnen in verschillende gedaantes op verschillende ogenblikken. De grootheid van de Gietaa is gelegen in het feit dat ze een integraal evangelie is, een oplossing voor alle problemen in al hun aspecten, op alle ogenblikken, op alle plaatsen en onder alle omstandigheden.

  Gietaa Jayanti Boodschap

  10-01-18

  Toespraken in de vroege morgen

  Licht alleen is
  De mythe opblazen
  Overstijg je omgeving

  08-01-18

  Ademen is leven, slecht ademen is slecht leven Yoga-ademoefeningen hebben onder andere de bedoeling je te leren ademen tegen een veel langzamer ritme en met de gehele longen. Het voordeel is dat je dat naarmate je het leert, meeneemt in je dagelijks leven, wat in een belangrijke mate je gezondheid en je geestelijk welzijn ten goede komt.

  Deze serie heeft als naam: "Correct leren ademen".

  Correct leren ademen 1
  Correct leren ademen 2
  Correct leren ademen 3
  Correct leren ademen 4
  Correct leren ademen 5
  Correct leren ademen 6
  Correct leren ademen 7
  Correct leren ademen 8
  Correct leren ademen 9

  07-01-18

  Van buiten naar binnen
  Meditatie is de zevende trede in het achtvoudige Yogapad. Er gaan zes treden aan vooraf: yama, niyama, aasana, praanaayaama, pratyaahaara, dhaaranaa. De laatste twee treden zijn dhyaana en samaadhi. Dit zijn de Sanskrit termen. Om bij jezelf te komen in je wezenlijk IK, zonder er iets aan toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de Boeddha, Swami Sivananda en vele andere hemelbestormers deden, zijn dit de stadia.

  Meditatie moet dus worden voorbereid. Je kunt niet gewoon gaan zitten en zeggen dat je gaat mediteren. Je hebt je geest jarenlang de vrije teugel gegeven. Je kunt dan ook niet verwachten dat hij zonder slag of stoot zal volgen. Je moet hem trainen met geduld en inzicht. Je zult aan hem dan een heel nuttig instrument en een goede dienaar hebben.

  Klik hier voor het volledige artikel.


  22-12-17

  Tijdschrift Januari 2018


  23-11-17

  Tijdschrift December 2017