The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


"This website contains some English items,
such as the songs of Swami Sivananda,
under the title Uit de Satsang"
Swami Sivanandaji          Swami Chidanandaji


    


 

Wat is Nieuw?

4-04-18

Begrip helpt
Onthechting is iets wat mensen doorgaans bang maakt, omdat ze niet begrijpen wat het betekent. Het betekent niet dat je je moet losscheuren van je relaties. Het enige wat moet worden opgegeven is het gevoel: “Dat is van mij.” Ik kan dit het beste illustreren met het bekende gedicht van de Libanese mysticus Kahlil Gibran (1883-1931). Het kan geen kwaad het af en toe uit de kast te halen. Dit prachtige gedicht heeft als titel Uw kinderen zijn uw kinderen niet (vertaling uit het Engels):

Lees verder op: Uw kinderen zijn uw kinderen niet

2-04-18

Negatieve gevoelens zijn nefast voor de gezondheid. Haat, nijd, afgunst, leedvermaak, wellust, woede, wrok, wraakzucht enz. brengen het lichaam grote schade toe. De geest bombardeert dan de Koendalinie Shakti of de centrale lichaamkracht in de Moelaadhaara Chakra aan het ondereind van de wervelkolom met abnormale of subnormale impulsen. De Koendalinie stuurt dan abnormale of subnormale impulsen naar het lichaam dat daar navenant op reageert. Geef dergelijke gevoelens dan ook geen voedsel. Koester ze niet. Vervang ze door hun tegenovergestelde. Dit wordt pratipakshabhaavanaa ( Yoga Soetra II 34) genoemd. Krop je woede en je wrok niet op, want dat ondermijnt de gezondheid. Laat de zon er niet over ondergaan.

Lees verder op:Vernietigende gevoelens

24-3-18

Tijdschrift April 2018


22-03-18

We hebben een fotoalbum van de voorjaar retraite 2018 op de website toegevoegd.
Kijk onder "Video".

19-03-18

Kiertan sfeerbeeld van de voorjaar retraite 2018.

14-03-18

Het geheim van ontspanning

De naam De Yoga-ontspanning heeft twee namen: Shavaasana of Lijkhouding en Yoga Nidraa of de Yogaslaap. Het verschil zit in de duur van de ontspanning en dus in de diepgang ervan.

Lijkhouding vinden vele mensen een nogal lugubere naam. Wie echter begrijpt waarom de ontspanning zo wordt genoemd, is al half ontspannen als hij of zij eraan begint. Ik heb me nooit vragen gesteld bij het waarom van de naam, omdat hij me van in het begin duidelijk was. Maar niet iedereen ervaart de dingen op dezelfde manier. Een deelnemer bijvoorbeeld zei tijdens een Yoga Retraite in Drongen dat hij de echte betekenis van de naam pas was gaan begrijpen toen hij me in de Yoga Academie had horen zeggen dat het de bedoeling is in de ontspanning voor lijk te spelen.

Veronderstel dat je laatste ogenblik inderdaad gekomen is. Wat kan het je dan nog schelen dat het crisis is, dat je auto aan vervanging toe is en dat je geen geld hebt om een andere te kopen, dat je niet zeker bent van de trouw van je partner enz.? Het kan je helemaal niets meer schelen, omdat je tijd er hier opzit. Als je op dezelfde manier de dingen loslaat als je gaat liggen voor ontspanning dan is het halve werk al achter de rug.

Lees verder op: Het geheim van ontspanning

12-03-18

Een vraag die vanzelf opkomt is: “Welke mantra kan ik herhalen?” In de traditie werd men ingewijd door zijn goeroe. Men hield zich daarna altijd aan dezelfde mantra. In geval men japa in groep doet, kan men de mantra mee herhalen die op dat ogenblik wordt gebruikt.

Als er niemand is aan wie je om een inwijding kunt vragen, kun je een mantra kiezen volgens je eigen aanvoelen. Achter mantras gaat een bepaalde filosofie schuil.

Lees verder op: Mantras voor japa

06-03-18

Voor de website hebben we een webhost, dit is de plaats waar de website staat op internet.
Daar onze webhost onbetrouwbaar was geworden zijn we overgeschakeld naar een nieuwe Webhost.
Nu is alles overgeplaatst en alles werkt terug.
Vindt je toch nog iets wat niet werkt, stuur ons dan even een mailtje.

24-2-18

Hoe is het weldoende effect van Yoga te verklaren?

Yoga doorbreekt stress doordat het van het lichaam een ervaring maakt. Mensen vereenzelvigen zich met het lichaam. Ze zeggen “ik” tegen het lichaam. Als men deze vereenzelviging doorbreekt, ontspannen de spieren. Dit is een groot geheim. Als de spieren ontspannen, komt de bloedsomloop vanzelf beter op gang.

Lees verder op: Het effect van Yoga

21-2-18

Tijdschrift Maart 2018


20-02-18

Viparieta karani moedraa

Viparieta karani betekent: omgekeerd.
Moedraa betekent: zegel.

De energie of de geest worden verzegeld, in het geval van de energie in een bepaalde plaats van het lichaam, in het geval van de geest in een bepaalde staat. Onder deze laatste moedraas vallen de houdingen van de handen in de meditatie en in de klassieke Indiase dans, Bharata nat-yam.

Lees verder op: Viparieta karani moedraa

18-02-18

De achttien Poeraanas zijn een combinatie van legenden en geschiedenis. Ze beschrijven de schepping, de vernietiging en de herschepping van het heelal. Ze voeren tal van wijzen ten tonele en beschrijven de stamboom van vele koningen. Ze vertellen verhalen die de leringen van de Vedas en de Oepanishads illustreren. Ze beschrijven ziekten en hun behandeling, tal van rituelen, de oorsprong van de belangrijke hindoe festivals, spraakkunst enz.

Elke Poeraana is toegewijd aan een of andere godheid, in hoofdzaak Brahmaa, de schepper, Vishnoe, de instandhouder, en Shiva, de vernietiger. Maar elke godheid wordt er de grootste in genoemd waardoor het duidelijk wordt dat ze het telkens hebben over dezelfde Ultieme Werkelijkheid.

Lees verder op: De achttien Poeraanas

13-02-18

Is Yoga gevaarlijk?

Er zijn al doden gevallen in Yoga, stond in een van de artikels over het boek van Broad. Er zijn al doden gevallen in de marathon van Brussel, op het voetbalveld, in de Ronde van Frankrijk en andere koersen. Maar in Yoga? We kennen geen enkel geval. Een postbode had een dochter aan de universiteit. Kerngezond zou men zeggen. Ze was op een studentenfeestje aan het dansen. Plots viel ze dood neer. Iedereen kan dus op ieder ogenblik doodvallen. Maar dat het in de ontspannen sfeer van de Yogales gebeurt, is toch heel onwaarschijnlijk.

Veel van onze leerlingen begonnen met Yoga als de middelbare leeftijd al een tijd gepasseerd was. Het is niet simpel oudere mensen die nooit lichaamsoefeningen hebben gedaan aan het oefenen te zetten. Toch presteren we dat ieder seizoen al vele jaren lang. De oefeningen die beginners krijgen zijn gemakkelijk. De enige moeilijkheid is dat ze er ook thuis iets aan moeten doen. En ik heb vaak gemerkt dat oudere mensen betere resultaten behalen dan jonge mensen om de eenvoudige reden dat ze meer enthousiasme investeren. En als ze eindelijk aan de echte Yogahoudingen beginnen, zijn ze uitgelaten als kinderen als ze als vrucht van hun oefening bijvoorbeeld vanuit rugligging hun zitvlak van de grond krijgen. Ze voelen zich dan als herboren.

Lees het volledige artikel: Is Yoga gevaarlijk?

09-02-18

Het doel is één, de paden zijn talrijk

Het woord Yoga wordt veelal voorafgegaan door een ander woord: Hatha, Bhakti, Gnyaana, Raaja, Koendalinie, Karma enz., naargelang van de invalshoek van het pad. Yoga is het gemeenschappelijke doel. Het woord dat voorafgaat, bepaalt het pad. Het doel is één, de paden zijn talrijk. Dit zei de Rig Veda (1.164.45) al: Ekam sat vipraa bahoedhaa vadanti. De Waarheid is één, de wijzen spreken erover op verschillende manieren. (ekam sat: het ene zijn; vipraa: geleerden, wijzen; bahoedhaa: velerlei; vadanti: zij spreken).

Iedereen heeft een lichaam, een hart en een intellect en iedereen doet allerlei dingen. Met andere woorden iedereen denkt, spreekt en handelt. Maar al die mogelijkheden zijn niet in iedereen op dezelfde manier ontwikkeld.

Het doel is één, de paden zijn talrijk

05-02-18

Waar het mis ging
Na wat Galilei (1564-1642) overkwam, begonnen wetenschappers en filosofen zich steeds meer af te zetten tegen de onverdraagzaamheid van de godsdienst, tegen de gruwel van de inquisitie en tegen de beknotting van het denken. Denk maar aan Voltaire (1694-1778). Ze gingen zich helemaal concentreren op de natuur of op de zintuiglijke wereld of met andere woorden op onze buitenwereld. Er ging een andere wereld voor hen open en er brak een bijzonder interessante tijd aan, die onze planeet ingrijpend veranderde. Ze vonden de fiets uit, de elektrische lamp, de bliksemafleider, de telegraaf, de auto, het vliegtuig, de telefoon en nog zoveel dingen meer.

Ze zouden wel de armoede uit de wereld helpen en ziekten uitroeien, maar dat draaide toch wel even anders uit, want in hun enthousiasme maakten ze een grote fout: ze gingen volledig hun binnenwereld verzuimen ondanks het feit dat het niet zozeer een wonder is dat de dingen er zijn, maar dat het een wonder is dat wij ze waarnemen. Dit is een klik die in de geest van moderne wetenschappers schier nooit wordt gemaakt.

Lees verder op:

 • Ieshvarapranidhaana
 • 31-01-18

  Negatieve gevoelens zijn nefast voor de gezondheid. Haat, nijd, afgunst, leedvermaak, wellust, woede, wrok, wraakzucht enz. brengen het lichaam grote schade toe. De geest bombardeert dan de Koendalinie Shakti of de centrale lichaamkracht in de Moelaadhaara Chakra aan het ondereind van de wervelkolom met abnormale of subnormale impulsen. De Koendalinie stuurt dan abnormale of subnormale impulsen naar het lichaam dat daar navenant op reageert. Geef dergelijke gevoelens dan ook geen voedsel. Koester ze niet. Vervang ze door hun tegenovergestelde. Dit wordt pratipakshabhaavanaa ( Yoga Soetra II 34) genoemd. Krop je woede en je wrok niet op, want dat ondermijnt de gezondheid. Laat de zon er niet over ondergaan.

  Vernietigende gevoelens

  30-01-18

  Zoals het tot ons komt uit de oude geschriften
  Hindoes hebben iets wat wij niet hebben, namelijk de herinnering aan een verleden dat duizenden jaren teruggaat in de tijd. Daarover vertellen onder andere de Poeraanas. Er zijn achttien Poeraanas en achttien Oepapoeraanas of secondaire Poeraanas. Poeraana betekent: iets wat oud is en wat toch ook altijd jong is. De Bhaagavatam is de meest gezaghebbende Poeraana en tevens een van de belangrijkste hindoe geschriften. De auteur is Vyaasa. Hij leerde de tekst aan zijn zoon Shoeka.

  Over een ver verleden

  28-01-18

  OM is de naam of het symbool van de Ultieme Werkelijkheid. De Ultieme Werkelijkheid ligt buiten het bereik van de geest en de spraak, maar ze kan worden benaderd door kennis van de Kenner (gnyaana) of Zelfkennis. Dit zegt de Bhagavad Gietaa in vers 18 van hoofdstuk XIII, een wonderbaar vers:

  De mantra OM

  16-01-18

  Uit de Garoeda Poeraana Hfds 235

  Ik zal de methode uitleggen om het Brahman (het Absolute) te kennen volgens de leerstellingen van de filosofische scholen Vedaanta en Saakhya. Zoals hetzelfde beginsel van Jyoti (Licht) in drie verschillende vormen van Vuur, Zon en Maan verschijnt, zo verschijnt ook Vishnoe als Aham (ik, het individuele Zelf), Brahman (het Absolute) en Param Jyoti (het hoogste Licht of het Zelf). Daarover moet worden gemediteerd. De boter is aanwezig in het lichaam van koeien, maar vermeerdert hun kracht niet. Wanneer de melk wordt gemolken en gekarnd en de ghie (geklaarde boter) aan de koeien wordt gegeven, geeft dit hen extra kracht. Zo geeft ook de aldoordringende Vishnoe, al is Hij aanwezig in het lichaam, geen speciaal voordeel aan mensen als ze Hem niet gunstig stemmen. De toegewijde die de boom van Yoga wil beklimmen, moet karma en gnyaana beoefenen als treden naar het doel.

 • Uit de Garoeda Poeraana Hfds 235
 • Uit de Garoeda Poeraana Hfds 236
 • 15-01-18

  Het achtvoudige pad wordt ook beschreven in andere en vaak veel oudere teksten dan de Yoga Soetra. We vinden het onder andere in hoofdstuk acht van de Linga Poeraana. De titel van dat hoofdstuk is Yogazones. Na de volgende verzen volgt de opsomming van de acht treden. Met die eeuwenoude teksten bezig zijn, is altijd een feest waarin je uur en tijd vergeet.

  Uit de Linga Poeraana

  12-01-18

  De nieuwe lessen met plaatsen waar je yogalessen kan volgen.

  Plaats kaart lessen

  11-01-18

  De Bhagavad Gietaa is een oude oplossing ook voor moderne problemen. De problemen die de mens het hoofd moet bieden, zijn in wezen dezelfde in alle tijden, hoewel ze verschijnen in verschillende gedaantes op verschillende ogenblikken. De grootheid van de Gietaa is gelegen in het feit dat ze een integraal evangelie is, een oplossing voor alle problemen in al hun aspecten, op alle ogenblikken, op alle plaatsen en onder alle omstandigheden.

  Gietaa Jayanti Boodschap

  10-01-18

  Toespraken in de vroege morgen

  Licht alleen is
  De mythe opblazen
  Overstijg je omgeving

  08-01-18

  Ademen is leven, slecht ademen is slecht leven Yoga-ademoefeningen hebben onder andere de bedoeling je te leren ademen tegen een veel langzamer ritme en met de gehele longen. Het voordeel is dat je dat naarmate je het leert, meeneemt in je dagelijks leven, wat in een belangrijke mate je gezondheid en je geestelijk welzijn ten goede komt.

  Deze serie heeft als naam: "Correct leren ademen".

  Correct leren ademen 1
  Correct leren ademen 2
  Correct leren ademen 3
  Correct leren ademen 4
  Correct leren ademen 5
  Correct leren ademen 6
  Correct leren ademen 7
  Correct leren ademen 8
  Correct leren ademen 9

  07-01-18

  Van buiten naar binnen
  Meditatie is de zevende trede in het achtvoudige Yogapad. Er gaan zes treden aan vooraf: yama, niyama, aasana, praanaayaama, pratyaahaara, dhaaranaa. De laatste twee treden zijn dhyaana en samaadhi. Dit zijn de Sanskrit termen. Om bij jezelf te komen in je wezenlijk IK, zonder er iets aan toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de Boeddha, Swami Sivananda en vele andere hemelbestormers deden, zijn dit de stadia.

  Meditatie moet dus worden voorbereid. Je kunt niet gewoon gaan zitten en zeggen dat je gaat mediteren. Je hebt je geest jarenlang de vrije teugel gegeven. Je kunt dan ook niet verwachten dat hij zonder slag of stoot zal volgen. Je moet hem trainen met geduld en inzicht. Je zult aan hem dan een heel nuttig instrument en een goede dienaar hebben.

  Klik hier voor het volledige artikel.


  22-12-17

  Tijdschrift Januari 2018


  23-11-17

  Tijdschrift December 2017

  25-10-17

  Tijdschrift November 2017  16-10-2017

  MEDITEREN MET BEELDEN
  Meditatie aan de hand van archetypische beelden zoals een berg, een meer, een boom, de blauwe hemel, enz.
  zijn bedoeld om ons te verbinden met de eigenschappen van die beelden.
  Luc Bael gaf de afgelopen retraite een les, je vindt het schrift hier.

  27-09-17

  Tijdschrift Oktober 2017


  23-8-17

  Tijdschrift September 2017


  23-8-17

  Narayana - Indian National Anthem


  09-08-2017

  Narayana was op radio 1 in het programma "Weet ik veel", heb je het gemist?
  Je kan het beluisteren op de website van de VRT.

  De opname Van Narayana - Klik hier

  27-06-2017

  Internationale Yogadag 2017
  Enkele jaren geleden werd 21 juni uitgeroepen tot Internationale Yogadag.
  Dit jaar deden we mee en hielden op woensdag 21 juni een extra programma
  in de aashram voor zowel leden als niet-leden.
  Dit was een mooie gelegenheid om vrienden, buren, familie kennis te laten maken met Yoga.
  Het programma was gratis.
  Iedereen was welkom!

  Dit is de lezing door Narayana

  Enkel audio.

  01-6-17

   

  29-5-17

  Tijdschrift Juni 2017


  27-4-17

  Tijdschrift Mei 2017


   

  18-04-17

  Shrie Raama Chandirane

  30-03-17

  Ardhanarishwara Stotram

  28-03-17

  Shri Nanda Nandanashtakam

  27-03-17

  SONG OF VAIRAAGYA

  24-03-17

  SONG OF ABHYAASA

  24-3-17

  Tijdschrift April 2017