The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


"This website contains some English items,
such as the songs of Swami Sivananda,
under the title Uit de Satsang"
Swami Sivanandaji          Swami Chidanandaji


    


 

Wat is Nieuw?

20-02-18

Viparieta karani moedraa

Viparieta karani betekent: omgekeerd.
Moedraa betekent: zegel.

De energie of de geest worden verzegeld, in het geval van de energie in een bepaalde plaats van het lichaam, in het geval van de geest in een bepaalde staat. Onder deze laatste moedraas vallen de houdingen van de handen in de meditatie en in de klassieke Indiase dans, Bharata nat-yam.

Lees verder op: Viparieta karani moedraa

18-02-18

De achttien Poeraanas zijn een combinatie van legenden en geschiedenis. Ze beschrijven de schepping, de vernietiging en de herschepping van het heelal. Ze voeren tal van wijzen ten tonele en beschrijven de stamboom van vele koningen. Ze vertellen verhalen die de leringen van de Vedas en de Oepanishads illustreren. Ze beschrijven ziekten en hun behandeling, tal van rituelen, de oorsprong van de belangrijke hindoe festivals, spraakkunst enz.

Elke Poeraana is toegewijd aan een of andere godheid, in hoofdzaak Brahmaa, de schepper, Vishnoe, de instandhouder, en Shiva, de vernietiger. Maar elke godheid wordt er de grootste in genoemd waardoor het duidelijk wordt dat ze het telkens hebben over dezelfde Ultieme Werkelijkheid.

Lees verder op: De achttien Poeraanas

13-02-18

Is Yoga gevaarlijk?

Er zijn al doden gevallen in Yoga, stond in een van de artikels over het boek van Broad. Er zijn al doden gevallen in de marathon van Brussel, op het voetbalveld, in de Ronde van Frankrijk en andere koersen. Maar in Yoga? We kennen geen enkel geval. Een postbode had een dochter aan de universiteit. Kerngezond zou men zeggen. Ze was op een studentenfeestje aan het dansen. Plots viel ze dood neer. Iedereen kan dus op ieder ogenblik doodvallen. Maar dat het in de ontspannen sfeer van de Yogales gebeurt, is toch heel onwaarschijnlijk.

Veel van onze leerlingen begonnen met Yoga als de middelbare leeftijd al een tijd gepasseerd was. Het is niet simpel oudere mensen die nooit lichaamsoefeningen hebben gedaan aan het oefenen te zetten. Toch presteren we dat ieder seizoen al vele jaren lang. De oefeningen die beginners krijgen zijn gemakkelijk. De enige moeilijkheid is dat ze er ook thuis iets aan moeten doen. En ik heb vaak gemerkt dat oudere mensen betere resultaten behalen dan jonge mensen om de eenvoudige reden dat ze meer enthousiasme investeren. En als ze eindelijk aan de echte Yogahoudingen beginnen, zijn ze uitgelaten als kinderen als ze als vrucht van hun oefening bijvoorbeeld vanuit rugligging hun zitvlak van de grond krijgen. Ze voelen zich dan als herboren.

Lees het volledige artikel: Is Yoga gevaarlijk?

09-02-18

Het doel is één, de paden zijn talrijk

Het woord Yoga wordt veelal voorafgegaan door een ander woord: Hatha, Bhakti, Gnyaana, Raaja, Koendalinie, Karma enz., naargelang van de invalshoek van het pad. Yoga is het gemeenschappelijke doel. Het woord dat voorafgaat, bepaalt het pad. Het doel is één, de paden zijn talrijk. Dit zei de Rig Veda (1.164.45) al: Ekam sat vipraa bahoedhaa vadanti. De Waarheid is één, de wijzen spreken erover op verschillende manieren. (ekam sat: het ene zijn; vipraa: geleerden, wijzen; bahoedhaa: velerlei; vadanti: zij spreken).

Iedereen heeft een lichaam, een hart en een intellect en iedereen doet allerlei dingen. Met andere woorden iedereen denkt, spreekt en handelt. Maar al die mogelijkheden zijn niet in iedereen op dezelfde manier ontwikkeld.

Het doel is één, de paden zijn talrijk

05-02-18

Waar het mis ging
Na wat Galilei (1564-1642) overkwam, begonnen wetenschappers en filosofen zich steeds meer af te zetten tegen de onverdraagzaamheid van de godsdienst, tegen de gruwel van de inquisitie en tegen de beknotting van het denken. Denk maar aan Voltaire (1694-1778). Ze gingen zich helemaal concentreren op de natuur of op de zintuiglijke wereld of met andere woorden op onze buitenwereld. Er ging een andere wereld voor hen open en er brak een bijzonder interessante tijd aan, die onze planeet ingrijpend veranderde. Ze vonden de fiets uit, de elektrische lamp, de bliksemafleider, de telegraaf, de auto, het vliegtuig, de telefoon en nog zoveel dingen meer.

Ze zouden wel de armoede uit de wereld helpen en ziekten uitroeien, maar dat draaide toch wel even anders uit, want in hun enthousiasme maakten ze een grote fout: ze gingen volledig hun binnenwereld verzuimen ondanks het feit dat het niet zozeer een wonder is dat de dingen er zijn, maar dat het een wonder is dat wij ze waarnemen. Dit is een klik die in de geest van moderne wetenschappers schier nooit wordt gemaakt.

Lees verder op:

 • Ieshvarapranidhaana
 • 31-01-18

  Negatieve gevoelens zijn nefast voor de gezondheid. Haat, nijd, afgunst, leedvermaak, wellust, woede, wrok, wraakzucht enz. brengen het lichaam grote schade toe. De geest bombardeert dan de Koendalinie Shakti of de centrale lichaamkracht in de Moelaadhaara Chakra aan het ondereind van de wervelkolom met abnormale of subnormale impulsen. De Koendalinie stuurt dan abnormale of subnormale impulsen naar het lichaam dat daar navenant op reageert. Geef dergelijke gevoelens dan ook geen voedsel. Koester ze niet. Vervang ze door hun tegenovergestelde. Dit wordt pratipakshabhaavanaa ( Yoga Soetra II 34) genoemd. Krop je woede en je wrok niet op, want dat ondermijnt de gezondheid. Laat de zon er niet over ondergaan.

  Vernietigende gevoelens

  30-01-18

  Zoals het tot ons komt uit de oude geschriften
  Hindoes hebben iets wat wij niet hebben, namelijk de herinnering aan een verleden dat duizenden jaren teruggaat in de tijd. Daarover vertellen onder andere de Poeraanas. Er zijn achttien Poeraanas en achttien Oepapoeraanas of secondaire Poeraanas. Poeraana betekent: iets wat oud is en wat toch ook altijd jong is. De Bhaagavatam is de meest gezaghebbende Poeraana en tevens een van de belangrijkste hindoe geschriften. De auteur is Vyaasa. Hij leerde de tekst aan zijn zoon Shoeka.

  Over een ver verleden

  28-01-18

  OM is de naam of het symbool van de Ultieme Werkelijkheid. De Ultieme Werkelijkheid ligt buiten het bereik van de geest en de spraak, maar ze kan worden benaderd door kennis van de Kenner (gnyaana) of Zelfkennis. Dit zegt de Bhagavad Gietaa in vers 18 van hoofdstuk XIII, een wonderbaar vers:

  De mantra OM

  16-01-18

  Uit de Garoeda Poeraana Hfds 235

  Ik zal de methode uitleggen om het Brahman (het Absolute) te kennen volgens de leerstellingen van de filosofische scholen Vedaanta en Saakhya. Zoals hetzelfde beginsel van Jyoti (Licht) in drie verschillende vormen van Vuur, Zon en Maan verschijnt, zo verschijnt ook Vishnoe als Aham (ik, het individuele Zelf), Brahman (het Absolute) en Param Jyoti (het hoogste Licht of het Zelf). Daarover moet worden gemediteerd. De boter is aanwezig in het lichaam van koeien, maar vermeerdert hun kracht niet. Wanneer de melk wordt gemolken en gekarnd en de ghie (geklaarde boter) aan de koeien wordt gegeven, geeft dit hen extra kracht. Zo geeft ook de aldoordringende Vishnoe, al is Hij aanwezig in het lichaam, geen speciaal voordeel aan mensen als ze Hem niet gunstig stemmen. De toegewijde die de boom van Yoga wil beklimmen, moet karma en gnyaana beoefenen als treden naar het doel.

 • Uit de Garoeda Poeraana Hfds 235
 • Uit de Garoeda Poeraana Hfds 236
 • 15-01-18

  Het achtvoudige pad wordt ook beschreven in andere en vaak veel oudere teksten dan de Yoga Soetra. We vinden het onder andere in hoofdstuk acht van de Linga Poeraana. De titel van dat hoofdstuk is Yogazones. Na de volgende verzen volgt de opsomming van de acht treden. Met die eeuwenoude teksten bezig zijn, is altijd een feest waarin je uur en tijd vergeet.

  Uit de Linga Poeraana

  12-01-18

  De nieuwe lessen met plaatsen waar je yogalessen kan volgen.

  Plaats kaart lessen

  11-01-18

  De Bhagavad Gietaa is een oude oplossing ook voor moderne problemen. De problemen die de mens het hoofd moet bieden, zijn in wezen dezelfde in alle tijden, hoewel ze verschijnen in verschillende gedaantes op verschillende ogenblikken. De grootheid van de Gietaa is gelegen in het feit dat ze een integraal evangelie is, een oplossing voor alle problemen in al hun aspecten, op alle ogenblikken, op alle plaatsen en onder alle omstandigheden.

  Gietaa Jayanti Boodschap

  10-01-18

  Toespraken in de vroege morgen

  Licht alleen is
  De mythe opblazen
  Overstijg je omgeving

  08-01-18

  Ademen is leven, slecht ademen is slecht leven Yoga-ademoefeningen hebben onder andere de bedoeling je te leren ademen tegen een veel langzamer ritme en met de gehele longen. Het voordeel is dat je dat naarmate je het leert, meeneemt in je dagelijks leven, wat in een belangrijke mate je gezondheid en je geestelijk welzijn ten goede komt.

  Deze serie heeft als naam: "Correct leren ademen".

  Correct leren ademen 1
  Correct leren ademen 2
  Correct leren ademen 3
  Correct leren ademen 4
  Correct leren ademen 5
  Correct leren ademen 6
  Correct leren ademen 7
  Correct leren ademen 8
  Correct leren ademen 9

  07-01-18

  Van buiten naar binnen
  Meditatie is de zevende trede in het achtvoudige Yogapad. Er gaan zes treden aan vooraf: yama, niyama, aasana, praanaayaama, pratyaahaara, dhaaranaa. De laatste twee treden zijn dhyaana en samaadhi. Dit zijn de Sanskrit termen. Om bij jezelf te komen in je wezenlijk IK, zonder er iets aan toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de Boeddha, Swami Sivananda en vele andere hemelbestormers deden, zijn dit de stadia.

  Meditatie moet dus worden voorbereid. Je kunt niet gewoon gaan zitten en zeggen dat je gaat mediteren. Je hebt je geest jarenlang de vrije teugel gegeven. Je kunt dan ook niet verwachten dat hij zonder slag of stoot zal volgen. Je moet hem trainen met geduld en inzicht. Je zult aan hem dan een heel nuttig instrument en een goede dienaar hebben.

  Klik hier voor het volledige artikel.


  22-12-17

  Tijdschrift Januari 2018


  23-11-17

  Tijdschrift December 2017

  25-10-17

  Tijdschrift November 2017  16-10-2017

  MEDITEREN MET BEELDEN
  Meditatie aan de hand van archetypische beelden zoals een berg, een meer, een boom, de blauwe hemel, enz.
  zijn bedoeld om ons te verbinden met de eigenschappen van die beelden.
  Luc Bael gaf de afgelopen retraite een les, je vindt het schrift hier.

  27-09-17

  Tijdschrift Oktober 2017


  23-8-17

  Tijdschrift September 2017


  23-8-17

  Narayana - Indian National Anthem


  09-08-2017

  Narayana was op radio 1 in het programma "Weet ik veel", heb je het gemist?
  Je kan het beluisteren op de website van de VRT.

  De opname Van Narayana - Klik hier

  27-06-2017

  Internationale Yogadag 2017
  Enkele jaren geleden werd 21 juni uitgeroepen tot Internationale Yogadag.
  Dit jaar deden we mee en hielden op woensdag 21 juni een extra programma
  in de aashram voor zowel leden als niet-leden.
  Dit was een mooie gelegenheid om vrienden, buren, familie kennis te laten maken met Yoga.
  Het programma was gratis.
  Iedereen was welkom!

  Dit is de lezing door Narayana

  Enkel audio.

  01-6-17

   

  29-5-17

  Tijdschrift Juni 2017


  27-4-17

  Tijdschrift Mei 2017


   

  18-04-17

  Shrie Raama Chandirane

  30-03-17

  Ardhanarishwara Stotram

  28-03-17

  Shri Nanda Nandanashtakam

  27-03-17

  SONG OF VAIRAAGYA

  24-03-17

  SONG OF ABHYAASA

  24-3-17

  Tijdschrift April 2017


  23-2-17

  Tijdschrift Maart 2017


  19-2-17

  We hebben een pagina toegevoegd waar de "meest gestelde vragen" staan.
  Je vindt ze onder : Wat wil je weten?

  28-1-17

  Tijdschrift Februari 2017

   

  26-12-16

  Tijdschrift Januari 2017