The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Heeft Yoga wel nut?

Je schijnt iets te ontberen. Je voelt een leemte. Je bent niet tevreden met voedsel dat alleen je honger stilt; het moet ook lekker zijn. Je kleren moeten je niet alleen bedekken, ze moeten ook mooi zijn. Je geeft op die manier onbewust uitdrukking aan een gemis, een gemis dat je probeert aan te vullen. In een bepaald ontwikkelingsstadium word je hiervan bewust. Dit noemen de wijzen een "goddelijke ontevredenheid", omdat ze het begin van de wijsheid is. Yogis noemen het VIVEKA = onderscheidingsvermogen.

Er is een evolutie: van stof naar plant, van plant naar instinctief denken bij dieren, van instinctief denken naar het vermogen te begrijpen en logisch beslissen bij de mens.

De mens probeert te denken in termen van het hogere.

Er is een spanning tussen de werkelijkheid en het ideaal. Het "zou zo moeten zijn" verschilt grondig van het "wat is".

Het echte leven van de mens is het in overeenstemming brengen van de werkelijkheid met het ideaal.

Dieren hebben geen ideaal.

Ons ideaal is één van de redenen van onze zorgen.

Het ideaal is voor ons een toekomst. Die toekomst moet het heden worden.

Dit ideaal is geen opvatting van je geest, anders zou je het kunnen verwerpen. Je idealen zijn zoals je kinderen: je kunt ze niet negeren.

Je kunt je idealen bevredigen of verwerpen. Beide zijn moeilijk.

Je kunt ze vervangen door iets anders of verdringen.

Vervanging en verdringing zijn geen oplossingen. Beide zijn integendeel oorzaken van je ziekte.

Zelfs als je in samenspel bent met de maatschappij heb je nog zorgen.

De psychoanalyse wil de geest afstemmen op de maatschappij. Hier begint Yoga: Yoga begint met normaalheid. Volgens de psychoanalyse is abnormaalheid de spanning tussen de maatschappij en het individu. Maar, zegt Yoga, ook als die spanning niet bestaat, ook als je gezond en welvarend bent, heb je nog problemen, is er nog een leemte.

Hier betreden we het domein van de filosofische analyse.

De Yogapsychologie en de Yogabeoefening zijn gebaseerd op de Yogafilosofie. Filosofie betekent hier geen standpunt of zienswijze, maar levenswijsheid. De theorieën zijn talrijk, maar de wijsheid is één. We moeten het leven begrijpen.

"Hoe moet ik de dingen rondom mij aanpakken? " Dat is de vraag die belangrijk is. Je leven is de relatie als individu met de wereld. Het leven is een zin voor waarden. Je leven moet verband houden met de levensfeiten, anders krijg je een "trap" van het leven, zoals je ook een schok krijgt als je de vingers in een stopcontact steekt.

We moeten onszelf stadium na stadium aanpassen.