The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


ZEGT DE SHVETAASHVATAROPANISHAD

Een lezer schrijft: "Song of Upanishads, het lied van Swami Sivananda waar u in het oktobernummer naar verwees, heb ik op uw website gevonden. Ik heb dan ook de cd besteld waarop ik het kon beluisteren (cd 4). Het is inderdaad een prachtig lied. Vooral dat Eko devah sarva-bhoeteshoe goedah, één God is verborgen in alle wezens, spreekt me geweldig aan. Maar ik vind nergens een verwijzing naar de Oepanishad waaruit deze zin komt. Kunt u me helpen?"

Deze zin komt uit hoofdstuk VI vers 11 van de Shvetaa-shvataropanishad. De Shvetaashvataropanishad bestaat uit 113 verzen verdeeld over 6 hoofdstukken. Hij behoort tot de Yajoerveda. Hij is niet een van de tien meest gezaghebbende Oepanishads, toch wordt hij als heel belangrijk beschouwd.

Shvetaashvatara was de rishis die hem schreef. Shveta betekent: zuiver; ashvatara zijn de zinnen Ashvatara betekent letterlijk: betere paarden. De zintuigen zijn de paarden. De naam van de rishi betekent: iemand die zijn zinnen beheerst.

De vergelijking van de zintuigen met paarden komt uit de Kathopanishad, hoofdstuk III:

3. Weet dat het Zelf (Aatman) de meester van de wagen (ratham) is die erin zit, en dat het lichaam (sharieram) de wagen is. Beschouw het intellect (boeddhi) als de wagenmenner (rathinam) en de geest (manah) als de teugels.

4. De zintuigen (indriyaani), zeggen ze, zijn de paarden (hayaan) en hun wegen (gocharaan) zijn de zintuiglijke voorwerpen (vishayaan). De wijzen noemen Hem de genieter (bhoktaa) verenigd met het lichaam, de zintuigen en de geest.

5. Van iemand wiens geest altijd onbedwongen is (ayoektena) en die verstoken is van juist begrip (agnyaanavaan) worden de zintuigen onbeheersbaar, zoals de slechte paarden (doeshtaashvaah) van een wagenmenner.

6. Maar van degene die altijd een beheerste geest (yoektena manasaa) en een juist begrip heeft, zijn de zintuigen volgzaam, zoals de goede paarden (sadashvaah) van een wagenmenner.