The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Begrip helpt
Onthechting is iets wat mensen doorgaans bang maakt, omdat ze niet begrijpen wat het betekent. Het betekent niet dat je je moet losscheuren van je relaties. Het enige wat moet worden opgegeven is het gevoel: “Dat is van mij.” Ik kan dit het beste illustreren met het bekende gedicht van de Libanese mysticus Kahlil Gibran (1883-1931). Het kan geen kwaad het af en toe uit de kast te halen. Dit prachtige gedicht heeft als titel Uw kinderen zijn uw kinderen niet (vertaling uit het Engels):

Dit is het wat Jezus bedoelt in de Bergrede toen Hij zei: “Zalig de armen van geest.” Hij bedoelde zalig degenen die van niets voelen: “Dat is van mij.” Hij openbaarde daarmee het geheim van het geluk.

Wat is geluk?
Geluk is de wezenlijke aard van de mens. Dat is de reden waarom ieder mens op zoek gaat naar het geluk. Maar niemand vindt het tenzij hij de blik naar binnen keert. Dit is ook wat de grote wijze Toekaaraama zong: “Open je hart voor de Allerhoogste als je de verlossing wil. Je vindt Hem niet diep onder de aarde. Je vindt Hem niet hoog in de lucht. Hij is altijd dicht bij jou. Waarom ga je dan overal op zoek?” Je bent zoals de os van de olieman, die de hele dag rondjes draait om de molenstenen in beweging te houden. Op het einde van de dag denkt hij in zijn dwaasheid dat hij nog een lange weg moet afleggen om thuis te komen, al heeft hij zelfs het erf niet verlaten.