The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


De vraag van 1 miljoen
Wat is Yoga? Het woord zelf geeft het antwoord. Yoga is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel yoej, verenigen. Wat moet je verenigen? Je moet je verenigen met jezelf.

Als je er goed uitziet, vraagt niemand je iets. Als je er slecht of bedrukt uitziet, vraagt men je wat er scheelt. Dit betekent dat zich slecht en bedrukt voelen niet je natuurlijke staat is. Bekijk de foto van een wijze. Je ziet zaligheid op zijn gezicht. Sint-Franciscus van Sales zei: “Un saint triste, est un triste saint.” Als iemand van iets vindt dat het niet veel zaaks is, hoor je hem soms zeggen dat het maar een triestig geval is. Waarom zegt hij dat? Omdat hij er niet vrolijk van wordt. Met andere woorden, een triestige heilige is helemaal geen heilige. Heiligheid gaat altijd gepaard met vrolijkheid.

Slechts twee wezens zijn vrij van angst en versmolten met de hoogste zaligheid, het domme kind dat niets weet en de wijze die uit de natuur (uit de goenas of uit zintuiglijkheid) is opgeklommen naar het allerhoogste.

Vrolijkheid en zaligheid zijn je ware aard. Dat is het wat de Bijbel bedoelt als hij zegt dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis.

Onze geest doet ons evenwel iets anders geloven. Hij vertekent de dingen op allerlei dramatische manieren. Je vereenzelvigt je met hem en ook met je lichaam. Je zegt met andere woorden ik tegen iets wat je niet bent en wat je slechts tijdelijk gebruikt. Deze illusie is hardnekkig.

Alleen het hart kan smelten
Het heeft geen zin negatief of klagerig over de situatie te doen. Het lost niets op. De vraag is: hoe kom ik er vanaf, hoe kan ik worden verlost? Het antwoord is Yoga. Yoga is de weg van buiten naar binnen, van het hoofd naar het hart. Alleen het hart kan smelten. Het hoofd kan vooral botsen.

In de hindoe eredienst of tempeldienst offeren gelovigen een kokosnoot. Voor ze het aan de priester geven, hebben ze eerst het harige omhulsel verwijderd. Ze hebben zich met andere woorden lichamelijk en geestelijk zoveel mogelijk gezuiverd en hun beweegredenen onderzocht. De priester breekt de kokosnoot. Hij heeft daarvoor al zijn kracht nodig, want de bolster van de kokosnoot is keihard en ze breekt met een knal. De kokosnoot verzinnebeeldt je hoofd, je ego. Het witte, voedzame vruchtvlees dat vanbinnen zit, wordt in stukjes gesneden en symbolisch vervangen door kamferblokjes, die er precies eender uitzien. De kamferblokjes worden in brand gestoken en het vuur wordt gewuifd voor de afbeelding van de godheid. Die afbeelding wordt moerti genoemd. Dit betekent: belichaming. De blokjes branden op zonder een spoor achter te laten. Zo moet je leven zijn: het moet licht zijn en het moet anderen licht brengen.

In een hindoe tempel, en ik heb er vele gezien, zie je aan de buitenkant ontelbare beelden en taferelen, die het dagelijks leven uitbeelden in al zijn facetten. Hoe meer je naar binnen gaat hoe soberder het wordt. Als je in het allerheiligste komt, het sanctum sactorum, is er niets. Boeddhisten noemen dat niets Soenya, de Leegte, hindoes noemen het Poerna, de Volheid. De hindoe tempel is een voorstelling van de menselijke persoonlijkheid. Aan de buitenkant is er heel en al activiteit. Naarmate je door meditatie doordringt in de diepere lagen van je geest wordt het soberder. Uiteindelijk kom je voorbij de geest bij jezelf, Dat wat buiten het bereik ligt van de geest en de spraak, maar wat zijnbaar is en door wiens kracht de geest kan denken, de mond kan spreken en de zintuigen kunnen functioneren.

Er zijn talloze hindernissen
Ze kwamen er snel achter dat de weg naar binnen niet gemakkelijk te gaan is. Er zijn talloze hindernissen. In de eerste plaats is er de wereld die zijn rechten opeist. Er zijn je relaties. Dan zijn er je lichaam en je geest die dwarsliggen. Je wil wel gaan oefenen, er naar de les voor gaan en er vroeger voor opstaan, maar er is iets dat je dwarsboomt en waardoor je in bed blijft liggen en niets doet. Als je toch kunt gaan zitten voor meditatie word je gehinderd door het lichaam dat overal pijn begint te doen. Je zintuigen leiden je af. Je wordt je bewust van de spanningen die in je leven. Enzovoort. De hindernissen kunnen indrukwekkend en ontmoedigend zijn.

Over stoom en ijs en het licht van de zon
De oude wijzen ontdekten dat het lichaam en de geest geen twee verschillende dingen zijn, maar dat ze gemaakt zijn van dezelfde stof. De geest is als stoom, het lichaam als ijs. IJs en stoom zijn water. Het lichaam is de materie in een grove staat, de geest is diezelfde materie in een fijne of subtiele staat. Beide zijn niet-intelligent, zeiden ze ook. Ze schitteren wel met licht en leven en met een grote intelligentie, maar ze zijn zoals de maan. Ook de maan schittert met een aantrekkelijk licht, maar het is niet haar eigen licht. Het is het licht van de zon. Zo schitteren ook het lichaam en de geest niet met hun eigen licht, maar met het licht van Bewustzijn of dat wat je in wezen bent.

De uitweg
Om al die moeilijkheden op te lossen, ontdekten ze allerlei zeer afdoende methodes, onder andere de Yogahoudingen, de Yoga-ademhalingsoefeningen, de regels van de ontspanning enz. Ze ontdekten allerlei interessante psychologische feiten. Het is dat gedeelte van Yoga dat vooral de aandacht van de westerse mens trok. Het is namelijk zo dat hoe dichter je bij jezelf komt, hoe dieper het lichaam en de geest ontspannen en hoeveel gezonder ze worden.

Ik hoorde een hersenchirurg op de televisie beweren dat als we sterven dat er dan niets overblijft. Wat hij beweert is dat we eigenlijk niet bestaan. Dit is de grote leugen, die aan de basis ligt van vele moderne kwalen. De moderne mens is gespeend van eigenwaarde.

Zwangere hindoe moeders zingen voor de baby in hun schoot. Ze weten dat het kind hen daar hoort. Als het later al eens lastig of een beetje ziek is, zingen ze diezelfde liedjes en het kind reageert erop en komt tot rust.

Een jonge man die ik in de Europese Yoga Unie leerde kennen, vertelde me dat zijn vader professor was aan de Sorbonne in Parijs. Hij was gespecialiseerd in autisme. Op zekere dag had hij een ingeving. Hij nam de stem van een moeder op gefilterd door water. Haar autistisch kind reageerde erop. Het had de stem van zijn moeder gehoord in de baarmoeder gefilterd door het vruchtwater.

Een oude dame had voor de verjaardag van Goeroedev Swami Sivananda een taart gebakken. Goeroedev stuurde iemand naar de keuken om een mes. De taart werd in kleine stukken gesneden en uitgedeeld aan de aanwezigen. De oude dame kon dit niet op prijs stellen. Ze zei: “Goeroedev, ik heb voor u een taart gebakken en u heeft er zelfs geen klein beetje van gegeten.” Hij antwoordde: “Ik heb ze gegeten door alle monden. Ik heb ze verteerd in alle magen.”

Wat ik duidelijk wilde maken is dat Yoga meer is dan wat oefeningen. Er ligt een welbepaalde zienswijze aan de basis die alle beperkingen van religie, filosofie en speculatie overstijgt. Ik probeerde ook een inzicht te geven in de hindernissen en de moeilijkheden op het pad. De moeilijkheid is je eigen geest. Hij is de oorzaak van je succes en je mislukking, van je gebondenheid en verlossing.