The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Mensen leven langer. Dat is juist. Maar bekijk ze: uitgezakte buiken, hoge ruggen, zorgelijke gezichten, vaak meer dood dan levend, op de been gehouden door pillen, bezig met het doden van de tijd, gekweld door de zinloosheid van hun bestaan. Het zou zozeer anders kunnen zijn, als we ons maar meer bewust waren van onze waardigheid.

De moderne media brengen de miserie van de hele wereld tot op onze schoot. Men zou er soms moedeloos van worden. De moeilijkheden waaraan mensen het hoofd moeten bieden, zijn een projectie van hun eigen geest. Toen ik in mei 1966 Swami Satchidananda tijdens zijn eerste bezoek een rondleiding gaf in onze stad kwamen we ook op het Vredeplein waar een monument in abstracte stijl staat. Swamiji vroeg wat het voorstelde. “Het is een oorlogsmonument.” Hij antwoordde: “De moderne kunst is zoals de moderne geest: verward.”

Tijdens een familiebijeenkomst zei de filosoof van dienst dat godsdienst de oorzaak is van alle moeilijkheden op deze wereld. Swami Satchidananda was ooit voorzitter van de afdeling van The Divine Life Society in Sri Lanka. Hij had zijn aashram in Kandy, na Colombo de tweede grootste stad van het eiland. Hij was er een geziene figuur. Hij zat eens aan aan een banket met hoogwaardigheidsbekleders. In Sri Lanka werd de rust vaak verstoord door onlusten tussen boeddhisten en de Tamil Tigers. Dat probleem kwam die dag ter sprake. Ze vroegen Swamiji om zijn mening. Hij antwoordde:

Het probleem is niet de godsdiensten. Het probleem is het feit dat er schier geen mensen zijn die toepassen wat de godsdiensten prediken. Swami Sivananda, die een machtige pen had, schreef in Voice of the Himalayas:

De ene godsdienst is zo goed als de andere. De ene weg of het ene pad naar de Allerhoogste is zo goed als ieder ander pad. Koeien hebben verschillende kleuren, maar de kleur van hun melk is één. Er zijn verscheidene soorten rozen, maar hun geur is één.

Daardoor is de wereld verdorven, niet bij gebrek aan waarheid, niet ten gevolge van de godsdiensten, maar hij is helaas verdorven door gebrek aan volgelingen van deze idealen en godsdiensten.

Zonen en dochters van de Koran en de Grand Saheb, kinderen van Avesta en Vedas, gezegende volgelingen van Boeddha en Christus, weest allen één.

Laat de godsdiensten heiligen en Yogis scheppen in plaats van mandirs (tempels), masjids (moskeeën) en kerken.

Volg mijn leringen. Volg mijn onderrichtingen. Luister naar mij, niet uit eerbied, maar uit redelijkheid. Beoefen het dan. Verwerkelijk het dan.