The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


UIT HET SPIRITUELE GEDACHTEGOED
VAN SWAMI SATCHIDANANDA

Een gezonde levenswijze
Een ongedisciplineerde geest veroorzaakt alle problemen. Op alle mogelijke manieren verpesten we ons leven door geen grenzen te bepalen. Ons lichaam, onze zintuigen zijn alle bezoedeld, overwerkt. Onze ogen zijn overwerkt door vóór de tv te zitten. Onze ogen zijn daarvoor niet bedoeld. Zelfs vogels keren terug naar hun nest als de zon ondergaat. Maar wij steken het licht aan als de zon ondergaat, kijken naar films of gaan uit tot 3 uur ’s nachts en slapen dan overdag. We verontreinigen onze maag door overeten, onze oren door allerlei soorten lawaai. Dit alles neemt onze energie weg. Daarom zeg ik: ‘Verander je levenswijze. Eet zuiver voedsel. Denk gezonde gedachten. Drink de juiste vloeistoffen.’ Als je een gezonde levenswijze hebt, kun je je organisme versterken en je weerstand herstellen.

Maak je wil sterk
De wil kan worden versterkt door te beginnen met kleine voornemens, bijvoorbeeld beheersing van de tong. Neem je drie koffielepels suiker in je thee, neem er twee en een half. Dat je dat doet, betekent dat je wat wilskracht hebt ontwikkeld. Maak geen grote voornemens die je mogelijkheden te boven gaan. Als we oefenen en daarin volharden, verwerven we geleidelijk zelfvertrouwen: “Ik dacht dat ik dit niet kon, maar ik zie nu dat ik het deed. Als ik het één dag kan doen, waarom dan niet gedurende twee of meer dagen?” Dit geeft je meer vertrouwen. Zonder een wil is een mens geen mens. Als je de geest volgt waar hij je ook maar mee naartoe wil nemen, ben je zoals een dier dat zijn instincten volgt. Waar is dan de grootheid van een mens te zijn? Je mag de geest niet toelaten dat hij je meester wordt.

Overwin geleidelijk je woedebuien
Onderdrukking is het tegenovergestelde van wat we proberen te bereiken in Yoga, want alles wat je probeert te onderdrukken, geef je meer kracht. Het is zoals met een veer die je met je hand ingedrukt houdt: neem je hand weg en de veer springt met kracht weer op. Je kunt denken dat je de veer onder controle hebt, maar zodra je ze loslaat, springt ze op. Meditatie en alle Yogaoefeningen hebben tot doel langzaam de aard van de veer te veranderen. Als we ons temperament temperen, zullen we niet teveel opspringen. IJzer kan worden getemperd door het wat te verhitten. Dit is ook het doel van tapasya (versterving) in de Yogabeoefening.

Geluk en ongeluk zijn in de geest
Degenen die in een gehandicapt lichaam leven gedurende een lange tijd of permanent moeten weten dat slechts het lichaam gehandicapt is en niet de ziel. Raak niet gedeprimeerd. Je kunt ver en wijd reizen en heel wat diensten bewijzen door de geest zelf. Denk goed. Bid voor allen. Je moet jezelf niet beperken tot het lichaam of tot de plaats waar je je bevindt. Kun je de toestand niet verbeteren of genezen, maak je daar dan geen zorgen over. Aanvaard het. Tobben zal je niet helpen. Raak niet gedeprimeerd. Besef dat geluk en ongeluk in het lichaam zijn en niet in de geest. Waar het lichaam ook doorheen gaat, laat het daar doorheen gaan. Wees niet beperkt tot je lichaam. Het lichaam is geen gevangenis. Het begrenst je, maar in je geest kun je eraan ontstijgen.

Het onveranderlijke
Al deze verschillen tussen ons worden veroorzaakt door een verkeerde waarneming, door wat geen Bewustzijn is te zien als Bewustzijn of door de geest en de veranderingen van het lichaam toe te schrijven aan Bewustzijn, dat nooit verandert. Wanneer we dit weten, zullen we zien dat er twee entiteiten in ons allen zijn: de ene die gemeenschappelijk is en nooit verandert en de andere die altijd ongemeenschappelijk is en die altijd verandert. Een persoon en zijn of haar geest veranderen altijd, minuut na minuut, seconde na seconde. We zijn niet gelijk in de zin dat we niet hetzelfde lichaam of dezelfde geest hebben, maar we zijn gelijk in hetzelfde Bewustzijn. En dat is gelijk in alles en iedereen. Dat is de echte zienswijze van eenheid in verscheidenheid. Yoga streeft naar die volmaaktheid.

Vind vrede vanbinnen
Er is een gezegde in het Engels : “Necessity is the mother of invention. (Behoefte is de moeder van de uitvinding.)” Dit gezegde maakt ons wakker. Het zet ons aan het denken.: “Hoe kan ik deze situatie aanpakken?” We diepen de energie en de kennis op uit onszelf. Ze zijn daar, opgeslagen, maar alvorens ze nodig zijn, beseffen we niet dat ze er zijn. Misschien zoek je naar de waarheid en probeer je de zin van het leven te begrijpen en zoek je antwoorden. Het dringt nooit tot je door terwijl je her en der rent en buiten jou zoekt. Het is allemaal vanbinnen. Stel je voor dat je in een donkere kamer bent en een zaklamp gebruikt terwijl je je afvraagt waar de zaklamp is: “Heb ik ze ergens achtergelaten?” Je zoekt overal en met behulp van wat? Met behulp van de zaklamp. Uiteindelijk besef je dat wat je zoekt reeds in jou is als jou: “Ik ben die verheven Vrede, verheven Zaligheid.”

Valse honger
De maag is een gewijd, goddelijk instrument. Ze vraagt niet om voedsel voor het vorige voedsel werd verwerkt. Voor ze heeft verteerd wat in haar zit, vraagt ze niet om iets. Sommige mensen zeggen: “Neen, ze vraagt dat heel vaak.” Ik noem dat valse honger. Dit is de oorzaak van overgewicht. Wanneer de echte honger komt, zul je weten wat dat is. Je moet aan die drang voldoen. Als je aan valse honger geen aandacht schenkt gedurende een half uur of wat water drinkt, verdwijnt hij. Honger die je slaperig maakt of wind veroorzaakt, is geen echte honger. Echte honger maakt je alerter, helderder en lichter. Zelden weten we wat echte honger is. Het is een plezier te weten wat echte honger is. Wanneer de echte honger komt, kun je iets in de maag steken.

Heb je echt honger?
Meet je voedsel naargelang van je honger. Vraag aan je maag: “Beste maag, hoe hongerig ben je?” Vraag het niet aan je uurwerk, vraag het niet aan je nieuwe eettafel, je nieuwe borden, het lekkere voedsel of de liefdevolle handen die het voedsel hebben bereid. Je houdt van dat alles, maar dat betekent niet dat je je maag moet haten. Vraag altijd aan je maag: “Hoeveel zal ik eten? Ben je echt hongerig? Wat deed je met wat ik je voordien gaf?” Stel deze vragen. Zelfs op kantoor, als men je steeds meer werk geeft, zeg je: “Wat is dit? Ik heb nog niet gedaan met het werk dat je me gaf. Moet ik dat opzij leggen en het nieuwe werk eerst doen? Kun je me niet wat tijd geven om dat werk af te maken?” Betoon je maag tenminste dezelfde sympathie. De maag is een gewijd, goddelijk instrument.

Handeling zonder zelfzucht
Een op zelfzucht gebaseerde handeling met een persoonlijk motief is altijd onvolmaakt, omdat ze de geest verstoort van degene die de handeling stelt. De gehechtheid aan het resultaat van de handeling verandert ze in een zelfzuchtige handeling. Je wil iets verwerven en dus onderneem je iets en zo bouw je een spanning op. Zelfs nog voor je vooruitgang boekt in wat je doet, wordt er in de geest spanning opgebouwd, omdat er gehechtheid meespeelt. “Ik doe dit voor mijn geliefde en ik moet het resultaat zien.” Een handeling zonder zelfzuchtig motief kan gemakkelijk worden gesteld met een heel rustige geest.

Een goddelijke geest
Een zuivere en beheerste geest wordt een goddelijke geest. Hij trekt de hele capaciteit van het individuele Zelf aan. Het Zelf is Gods beeld en gelijkenis. Je bent gemaakt naar het beeld van het goddelijke. Dit betekent dat God in ons is. In dat geval moeten we alle eigenschappen van God bezitten, maar dat schijnt niet zo te zijn door het ongeschikte instrument waarmee de goddelijke mogelijkheden moeten worden uitgedrukt. De kracht is er, het licht is er, maar ze drukken zich niet uit door de insluiting. Het lichaam en de geest zijn zulke insluitingen. Een lamp met een met roet bedekt glas geeft geen licht. Maak het glas schoon en je zult het licht zien. Zuiver de geest en je zult het goddelijke zien.

Vind succes in alles
Een onthechte geest kan altijd vrede vinden. Met die onthechting zul al je bezittingen kunnen gebruiken ten bate van anderen. Sommigen vragen: “Maakt onthechting me niet ambitieloos?” Neen. Met een zuivere geest, met een vredevolle geest zul je je plicht jegens de mensheid begrijpen. Je zult meer tijd hebben om aan anderen te denken, om anderen te dienen met die sereniteit van geest. Zo iemand zal nuttiger voor de mensheid zijn dan een rusteloos iemand. Met zo’n vredevolle geest kan men succes vinden in alles. Je zaken zullen faire zaken zijn ten bate van anderen. In ons dagelijks leven hebben we zo’n vredevolle, onthechte houding nodig om vrede en geluk te vinden.

De innerlijke stem
We spreken veel en hoe meer we spreken hoe meer het ons ontgaat dat iemand in ons spreekt. Mahatma Gandhi placht te zeggen dat het de antaryaamin is, de innerlijke getuige, het innerlijk licht dat je leidt, dat altijd tot je spreekt. Maar jammer genoeg missen we deze innerlijke gids, omdat we teveel lawaai maken. In diepe meditatie proberen we de geest stil te maken. Maar denk niet dat alleen luid spreken spreken is. Zelfs zonder geluid te produceren, spreek je. Elke gedachte is een woord. Denken heeft zijn eigen vorm en verstoort deze stilte. Door te denken, spreek je innerlijk en verstoor je die stilte en hoor je de innerlijke stem of het innerlijke bewustzijn niet.