The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Kevalaasana

Pavanamoektaasana of de Houding van de bevrijde wind, wordt meestal beoefend in rugligging, maar ze kan ook zittend worden gedaan als aanloop naar een andere houding.

Zit op het zitvlak, buig de knieën en zet de voetzolen plat op de grond. Sla de armen rond de benen en trek de dijen stevig tegen de buik. Steek de kin vooruit in de richting van de knieën of leg ze tussen de knieën als dat met gemak gaat. Adem nu door de neus enkele keren langzaam en diep in en uit. De druk in de buik stijgt daardoor aanzienlijk en wind wordt uitgedreven. Vandaar de naam van de houding.

Hef na een tijd het hoofd op, neem de benen wat losser vast en wip de voetzolen van de grond, zodat je nog alleen op het zitvlak zit. Zit volmaakt stil en zo goed mogelijk ontspannen. Houd de ogen gesloten.

Dit is Kevalaasana, de Houding van de Alleenheid. Vanwaar die naam? De naam is afgeleid van de wijze waarop men in die houding mediteert. Voel: “Buiten mij is hier niemand aanwezig.” Of als je het volgende verkiest: “Buiten God is hier niemand aanwezig.” Laat die gedachte diep op je inwerken en diep in je doordringen. Als je dan na een tijd je ogen opentrekt, kun je nog alleen genegenheid voelen.

We zijn allen als parels aan een snoer. In allen is één Bewustzijn, één Zelf of Aatman. Een van de namen die men in het Sanskrit aan deze Werkelijkheid geeft, is dan ook Soetraatmaa, Draadziel. Deze kennis en vooral de ervaring ervan zal heel wat twist en tweedracht de wereld uit helpen. Ze zal wrok en wrevel doen smelten als sneeuw voor de zon. Ze zal je toelaten in onenigheid ongelijk te bekennen, ook als je geen ongelijk hebt.

Duur
Je hoeft de houding niet te herhalen, maar drijf mettertijd de tijd wat op.