The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Shaddarshanas
Hindoe India heeft zes orthodoxe filosofieën of shaddarshanas. Shat betekent zes. Darshana betekent zienswijze. Ze worden orthodox genoemd, omdat ze de autoriteit van de Vedas erkennen. De vier Vedas zijn de oudste geschriften. Veda is afgeleid van de werkwoordswortel vid, weten en betekent: het weten. De Vedas zijn voor India wat de piramiden zijn voor Egypte.

Een van de zes darshanas is Saankhya. Saankhya betekent letterlijk: aantallen tellen. De grondlegger van de Saankhyadarshana is Kapila Moeni. In de Brahmaanda Poeraana staat geschreven: “Bhagavaan Naaraayana zal ons allen beschermen. De Heer van de wereld werd nu geboren op aarde als Kapilaachaarya (Kapila, de leraar).” Kapila was een grote Yogi. Hij was een autoriteit op het gebied van Saankhya en de Vedas. De Yogaschrift (Yogashaastra) zelf is gebaseerd op de Saankhyafilosofie van Kapila.

Maharshi Patañjali schreef de Yogashaastra of Yoga Soetra, die ook Sa Ieshvara Saankhya wordt genoemd. Dit betekent: de Saankhyafilosofie plus Ieshvara. Maharshi Patañjali voegde aan de filosofie van Kapila immers een Godsbegrip toe dat hij Ieshvara noemde. In boek I van de Yoga Soetra zegt hij:

Commentaar
Hij bedoelt dat de naam van die Ieshvara OM is. Een naam betekent alleen iets als hij iets aanduidt. De Werkelijkheid die hij aanduidt, ligt buiten ieders begripsvermogen en het ligt ook buiten het bereik van de spraak, maar Ze is zijnbaar. OM is de wijze waarop die Werkelijkheid zich manifesteert. De Naam is het middel om met het Genoemde te versmelten. De methode wordt aangegeven in de volgende soetra (aforisme).

Commentaar
Tad japa tad artha (betekenis) bhaavana (meditatie): herhaling van dat (OM) met meditatie over de betekenis van dat (moet worden beoefend). Door herhaling van OM kan de geest worden overstegen.

Commentaar
Tatah: dan; pratyak chetana: het individuele Zelf; adhigamah: kennis, ervaring; api: ook; antaraaya: hindernissen; abhaava: verwijdering; cha: en.

Swami Chidananda vertelde dat toen Goeroedev herstelde van een beroerte hij onophoudelijk met de top van zijn duim het OM-teken schreef op de top van zijn wijsvinger terwijl hij versmolten was met Dat wat door OM wordt aangeduid.