The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Negatieve gevoelens zijn nefast voor de gezondheid. Haat, nijd, afgunst, leedvermaak, wellust, woede, wrok, wraakzucht enz. brengen het lichaam grote schade toe. De geest bombardeert dan de Koendalinie Shakti of de centrale lichaamkracht in de Moelaadhaara Chakra aan het ondereind van de wervelkolom met abnormale of subnormale impulsen. De Koendalinie stuurt dan abnormale of subnormale impulsen naar het lichaam dat daar navenant op reageert. Geef dergelijke gevoelens dan ook geen voedsel. Koester ze niet. Vervang ze door hun tegenovergestelde. Dit wordt pratipakshabhaavanaa ( Yoga Soetra II 34) genoemd. Krop je woede en je wrok niet op, want dat ondermijnt de gezondheid. Laat de zon er niet over ondergaan.

Hij deelt de mensen op in vier groepen:
degenen die gelukkig zijn en die het altijd voor de wind gaat,
degenen die ongelukkig zijn, die het altijd tegen zit;
als er een pan van het dak valt is het op hun hoofd, de deugdzamen en tenslotte de boosaardigen. Wees niet afgunstig, maar cultiveer vriendelijkheid voor mensen die het altijd goed gaat. Maak van je hart geen steen, maar lenig het leed waar je kunt. Zeg niet: “Het is hun eigen schuld.” Maar laat je hart spreken. Probeer de deugdzame niet neer te halen of te verleiden. Als je vriend bijvoorbeeld stopt met roken, moedig hem aan, maar biedt hem geen sigaret aan met de onnozele woorden: “Eentje kan toch geen kwaad.” En wees onverschillig jegens de boosaardige mensen. Negeer hen.

Waarom schrijft Patanjali dit voor als levensregel? Om je vrede van geest veilig te stellen. Hij schrijft dit nadat hij de verstrooiingen heeft beschreven. Ziekte, sloomheid, twijfel, onachtzaamheid, luiheid, zinnelijkheid, verkeerd inzicht, falen in het bereiken van een bepaald stadium en terugvallen uit een bepaald stadium, deze verstrooiingen van de denkstof zijn de hindernissen (I 30). Deze verstrooiingen gaan gepaard met lijden, wanhoop, het beven van het lichaam en een onregelmatige ademhaling (I 31). Soetra I 33 is een van de middelen om je vrede van geest veilig te stellen. Het is een belangrijke soetra.

Honger is de beste saus, een goed geweten is het beste hoofdkussen
Opgekropte negatieve gevoelens komen vroeg of laat naar buiten als ernstige ziekten. Onthaal ze dan ook niet gastvrij in je hoofd en in je hart. Weer ze, wil ze niet. Ze zijn een nutteloos en schadelijk ballast.

Als je ten tijde van de koude oorlog in de Oostbloklanden foto’s nam, viel het vaak voor dat de politie het filmrolletje uit je fototoestel trok. Je had dan geen foto’s meer. Als dat niet gebeurde, moesten de foto’s in de winkel worden ontwikkeld en gefixeerd. Zo ook maakt je geest opnamen van gedachten, gevoelens en gebeurtenissen. Als iemand je beledigt bijvoorbeeld neemt je geest daar als het ware een foto van, die je daarna ontwikkelt en fixeert. Telkens je de persoon ontmoet die je beledigde, begint je bloed te koken. Je doet hem of haar daar geen kwaad mee, maar je doet er jezelf heel veel kwaad mee. De Yogamanier is dat je de foto die je geest nam, blootstelt aan het licht van Bewustzijn. Je hebt dan geen foto en ook geen lastig ballast meer om mee te zeulen. Je bent dan een vrij mens.

Mensen zeggen me soms: “Als ik dit toepas, gaan sommigen over me heen lopen.” Als mensen onredelijk zijn of morele chantage gaan plegen om hun slag thuis te halen, hoef je dat niet te pikken. Maak duidelijk waar het op staat. Ramakrishna vertelde een verhaal om dat te illustreren. In een grot waar een wijze mediteerde, had ook een cobra zijn hol. De cobra observeerde de wijze dagenlang en kreeg een grote bewondering voor hem. Hij benaderde de wijze en vroeg hem om inwijding. De wijze gaf hem een Mantra om dagelijks te herhalen op de voorgeschreven manier en zei hem dat hij geweldloosheid moest beoefenen en dat hij niet langer mensen mocht doodbijten. Hij vertrok de dag daarop op bedevaart. Kinderen uit de buurt hadden snel door dat de cobra niet langer gevaarlijk was. Ze gooiden stenen naar hem, grepen hem bij zijn staart en smeten hem tegen de rotswand. Toen de wijze terugkeerde, was hij ontzet over de staat waarin hij zijn discipel vond. Hij vroeg: “Wat is er met jou aan de hand? Is dat het resultaat van mijn onderricht en mijn inwijding?” De cobra antwoordde met een zwakke, gebroken stem: “Ik mocht toch niemand meer doodbijten, Goeroedev.” “Ik heb toch niet gezegd dat je niet meer mocht sissen!” was het antwoord van de goeroe.

Maar de dingen over je heen laten gaan, is soms ook nuttig. Ik denk dan altijd aan Socrates en dat heeft me al vaker geholpen om mijn kalmte te bewaren. Zijn vrouw was aan de afwas en hij zat aan de keukentafel verdiept in gedachten. Zijn vrouw was een feeks. Haar naam, Xantippe, is zelfs spreekwoordelijk geworden. Ze was onophoudelijk aan het zeuren en ze maakte hem allerlei verwijten, maar hij reageerde niet. Dit maakte haar nog kwader. Ze werd zo nijdig dat ze het afwaswater over zijn hoofd kieperde. Hij zei doodkalm: “Het is vandaag bewezen dat als het stormt, het soms ook regent.”