The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Wat is onthechting
Onthechting is in het Sanskrit vairaagya. Abhyaasa en vairaagya of oefening en onthechting gaan samen. Ze vormen een paar. In hoofdstuk VI verzen 33 en 34 van de Bhagavad Gietaa zegt Arjoena tegen Shrie Krishna:

Arjoena oevaacha:
33. Yo’yam yogastvayaa proktah saamyena madhoe-soeda-na,
Etasyaaham na pashyaami chañchalatvaat sthitim sthiraam.

Arjoena zei:
Van deze Yoga, door u onderricht als gelijkmoedigheid, zie ik niet de bestendigheid, O Madhoesoedana, ingevolge rusteloosheid.

34. Chañchalam hi manah krishna pramaathi balavad dridham,
Tasyaaham nigraham manye vaayoriva soedoeshkaram.

De geest is waarlijk rusteloos, onstuimig, sterk en onbuigzaam, O Krishna. Ik acht hem zo moeilijk te beheersen als de wind.

Krishna geeft hem het volgende antwoord.

Shrie Bhagavaan oevaacha:
35. Asamshayam mahaabaaho mano doernigraham chalam,
Abhyaasena toe kaunteya vairaagyena cha grihyate.

De Heer zei:
Ongetwijfeld, O Mahaabaaho (sterkarmige), is de geest moeilijk te beheersen en rusteloos; maar door oefening (abhyaasa) en onthechting (vairaagya) kan hij worden ingetoomd.

In aforisme 12 van boek I van de Yoga Soetra zegt Patanjali hetzelfde:

12. Abhyaasa vairaagyaabhyaam tannirodhah.

Ze (de golven in de geest) worden beheerst door oefening en onthechting.