The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

33 Mangalam Mantra

Mangalam Dishatoe Me Vinaayaka
Mangalam Dishatoe Me Sarasvatie
Mangalam Dishatoe Me Maheshvarie
Mangalam Dishatoe Me Sadaashivah

Mogen Vinaayaka, Sarasvatie, Maheshvarie en Sadaashiva mij voorspoed brengen.

Goeroerbrahmaa Goeroervishnoer Goeroerdevo Maheshvarah
Goeroeh Saakshaat Parambrahma Tasmai Shrie Goerave Namah

De Goeroe is de schepper, de Goeroe is de instandhouder, de Goeroe is de vernietiger.
Hij is de getuige van het Absolute.
Die Heer Goeroe zij gegroet.

Sarvamangala maangalye Shive sarvaartha saadhike
Sharanye trayambake Gauri Naaraayani namostoete

Gegroet, O Parvati, gemalin van Shiva,
die succes en voorspoed schenkt en zoekers beschermt,
O drieogige Doerga.

Bhoemi-Mangalam,
Udaka-Mangalam,
Agni-Mangalam,
Vayu-Mangalam,
Gagana-Mangalam,
Soerya-Mangalam,
Chandra-Mangalam,
Jagat-Mangalam,
Jiva-Mangalam,
Deha-Mangalam,
Mano-Mangalam,
Atma-Mangalam,
Sarva-Mangalam,

Bhoemi (aarde), udaka (waters), Agni (Vuur), Vayu (Wind), Gagana (Sky), Soerya (Zon), Chandra (Maan), Jagata (Werld), Jeeva (Organism), Deha (Body), Mano (Mind), Atma (Ziel), Sarva (alles) Bhavatu (laat zijn, mag er zijn), Shaanti = vrede, Mangalam (succes - geestelijk succes) Is er een betere manier om je dag te beginnen (of te beŽindigen) dan het benoemen en zegenen van elk aspect van de schepping!

Bhavatu-Bhavatu-Bhavatu-Sarva-Mangalam (X3)

Lokaah Samastaah Soekhino Bhavantoe

Moge de hele wereld gelukkig zijn.

Om Shaanti Shaanti Shaanti