The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Moedraa betekent: zegel. De hastamoedraas bijvoorbeeld zijn houdingen van de handen in de danskunst, waarmee de danser iets vertelt. Ook in Yoga zijn er allerlei hastamoedraas, zoals Vishnoemoedraa (wordt gebruikt bij het wisselend ademen), Abhayamoedraa (de rechterhand geheven met de handpalm naar voren; dit betekent: Vrees niet!), Gnyaanamoedraa (de top van de wijsvinger tegen de duim) enz. Zie ons boek Yogagids voor de verklaring van deze moedraas. Ook bepaalde Yogaoefeningen worden moedraas genoemd. In de Agocharie Moedraa wordt het woord agocharie bijvoeglijk gebruikt. Agochara betekent: wat niet te meten valt, wat onmeetbaar is. Het woord moedraa is vrouwelijk, vandaar agocharie.

Vanwaar de naam moedraa? Moedraas verzegelen de geest in een bepaalde gedachtegang of een bepaald bewustzijn of ze verzegelen de energie ergens in het lichaam.

Wat valt er niet te meten of wat is onmeetbaar? De Ultieme Werkelijkheid natuurlijk. Ze wordt door de wijze Shankara gedefinieerd als avaangmanasaagocharam, niet te meten met de spraak en de geest of met andere woorden buiten het bereik van woorden en gedachten. Men moet de geest achter zich laten. De Agocharie Moedraa wijst de weg. Het is een van de vele hulpmiddelen die de wijzen beschreven. De techniek is eenvoudig, maar vereist zoals alles oefening en geduld.

Het gaat eigenlijk om iets heel eenvoudigs: men richt de blik op de top van de neus. Als je de blik op de top van de neus concentreert, kan de geest niet langer werken. Hij komt dan vanzelf tot stilstand.

Open de ogen en vestig de blik op de top van de neus. Veroorzaak geen overdreven spanning in de ogen. Neem rustig de tijd. Wees niet gehaast. Als de blik op de top van de neus gevestigd is, zie je de neus als een gelijkbenige driehoek waarvan de benen samenkomen in de top van de neus.

Ontspan de ogen na een tijd. Geef ze enkele ogenblikken rust en kijk dan opnieuw naar de top van de neus.

Wees je ook bewust van de adem zodra je met gemak een minuut lang zonder moeite naar de top van de neus kunt kijken. Wees je bewust van het geluid van de ademhaling in de neus.

Blijf dag na dag oefenen en wees helemaal opgeslorpt in de oefening met uitsluiting van alle andere gedachten.

De naar buitengaande neiging van de geest wordt gestopt. Hij leert ook concentratie.