The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2012, Vol. 526
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een woord vooraf
Wie kennis neemt van wat na deze inleiding volgt, is als Westerse mens zo geprogrammeerd dat hij geneigd is te denken dat het je reinste onzin is wat hij leest, ontsproten aan het brein van dagdromers en luchtkastelenbouwers of, zoals het geëigende woord luidt, aan navelstaarders. Maar er is meer: het behandelde onderwerp wordt in verband gebracht met religie -niet helemaal terecht- en door de ontwikkeling van de laatste jaren hebben niet weinig mensen een afkeer gekregen van alles wat daarmee te maken heeft.

Iemand schreef in de krant in een lezersbrief, ten tijde van de zaak van de pedofiele geestelijken, dat God zijn personeel kieskeuriger zou moeten selecteren. Maar misschien heeft Hij wel hetzelfde probleem als bepaalde ondernemingen, die geen geschikt personeel vinden, omdat er geen gekwalificeerde kandidaten zijn. Misschien is er ook voor Hem geen aanbod en moet ook Hij roeien met de riemen die Hij heeft.

Laten wij eerlijk zijn, het gaat niet schitterend met onze wereld. Hij is zoals de geest van de moderne mens, verward en chaotisch. Ik weet het, het is op deze aarde altijd al iets geweest en zoals Louis Paul Boon zei “soms nog iets ietser”. Een professor noemde de mens zelfs de kanker van onze planeet, wat nogal kan tellen als beschuldiging.

In de achttiende eeuw voorspelden geleerden dat ze armoede en ziekte zouden uitbannen. Godsdiensten hebben altijd al het paradijs voorspeld… als we maar braaf waren, maar je moet er wel eerst voor sterven. De communisten voorspelden een paradijs op aarde waar het voor iedereen goed zou zijn om in te leven. Maar dat was ook toekomstmuziek: het zou voor onze nakomelingen zijn. Louis Paul Boon werkte in zijn jonge jaren in De Rode Vaan, het orgaan van de communistische partij, zoals het heette, maar toen hij zich in een artikel afvroeg wie de arbeider zou beschermen in de arbeidersstaat vloog hij aan de deur.

De aarde is nooit een paradijs geweest en zal dat ook nooit zijn. “Het is een concentratiekamp”, zei Swami Satchidananda, “omdat we vergaten dat hij bedoeld is als een meditatiekamp.” En dat is de nagel op de kop: moderne mensen mediteren niet, ze zijn vreemdelingen voor zichzelf. En dit verklaart het gros van hun problemen.

OM-zingen

Wat is OM?

Brahman

Meditatie

Nog over OM

Shakti of energie

Drie letters

Het zingen van OM

OHM

OM in de Oepanishads

AMRITABINDOEPANISHAD

MAANDOEKYOPANISHAD

De Bhagavad Gietaa en de Oepanishads

Omkaara shloka

Omkaaram bindoesamyoektam
nityam dhyaayanti Yoginah
kaamadam mokshadam chaiva
Omkaaraaya namo namah
.

Omkaaram: letter OM; bindoesamyoektam: die verbonden is met het punt; nityam: die eeuwig is; dhyaayanti: zij mediteren; Yoginah: de Yogis; kaamadam: die geeft wat men begeert; mokshadam: die de verlossing geeft: chaiva (cha eva): en waarlijk, Omkaaraaya; voor die letter OM; namo namah: zij telkens weer gebogen.

Bindoesamyoektam, samen met het punt

Song of OM
Swami Sivananda gebruikte alle middelen om zijn boodschap aan de man te brengen en om mensen te inspireren. Hij hield van zingen en muziek. Hij schreef vele filosofische liederen over alle facetten van Yoga. Hij schreef zijn liederen vaak op het ritme van mantras. Een zo’n lied is

Song of OM.

Within is OM, without is OM, everywhere is OM.
To the right is OM, to the left is OM, everywhere is OM.
In front is OM, behind is OM, everywhere is OM.
Above is OM, below is OM, everywhere is OM.
Meditate, meditate, meditate on OM.
Father, mother, friend, relative, Guru is OM.
Salutations to OM, prostrations to OM, adorations to OM. Hasanna to OM, glory to OM, victory to OM.  


Vertaling: Binnen is OM, buiten is OM, overal is OM,
rechts is OM, links is OM,
vooraan is OM, achteraan is OM,
bovenaan is OM, onderaan is OM.
Mediteer over OM.
Vader, moeder, vriend, familie, Goeroe is OM.
Gegroet zij OM, gebogen zij voor OM, aanbeden zij OM.
Hosanna zij OM, glorie zij OM, de overwinning zij OM.

TRIKONAASANA - DRIEHOEKSHOUDING

De uitvoering

Het effect

Trikonaasana heeft een groot lenig makend effect en is ook een uitstekende oefening voor de knieën.

Narayana

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN
SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

GEEN AFSTAND TUSSEN ONS EN DE WERKELIJKHEID