The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2013, Vol. 546
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

NIEUWE CURSUS
YOGA ACADEMIE

Een nieuw begin
Op zaterdag 14 september (van 14u30 tot 17u15) beginnen we met een nieuwe cursus Yoga Academie, die YA2013 zal worden genoemd, naar het jaar waarin hij wordt gestart.

De Yoga Academie werd op papier gesticht in 1969 in de schoot van Yoga Vedanta vzw, afdeling Aalst van The Divine Life Society, Rishikesh, India (DLS). De DLS werd in 1936 opgericht door Swami Sivananda, een van India’s grote wijzen. De eerste cursus begon in 1970. We zijn met de Yoga Academie sedertdien onafgebroken blijven doorgaan.

De Yoga Academie wordt erkend door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België (YFB).

Oriëntatie

YA2013: de cursus

De drie luiken van de cursus

Luik nummer één: Filosofie
Eerst en vooral gaan we na waarom iemand zijn tijd en energie wil besteden aan de cursus. Wat is de bedoeling? Het antwoord op deze vraag vormt het heel belangrijke en fundamentele filosofische gedeelte.

Luik nummer twee: Psychologie
Als het duidelijk is waarom iemand de cursus wil volgen, wat zijn of haar drijfveer is en wat de zin ervan is en als hij of zij er dan met goede voornemens aan begint, dan volgt vanzelf de tweede, niet minder belangrijke vraag: wat is het dat de gemaakte plannen kan dwarsbomen, wat zijn de mogelijke moeilijkheden en de te nemen hindernissen? Het antwoord op die vraag vormt het even belangrijke psychologische gedeelte, dat de studie van de moeilijkheden en de hindernissen omvat.

Luik nummer drie: Praktijk
Het derde luik behandelt de praktijk: als men weet wat de moeilijkheden zijn dan is de zich opdringende vraag hoe men ze kan overwinnen. Dit laatste gedeelte is de Yogabeoefening. Ik haal altijd Goeroedev Swami Sivananda aan; die zei: “Een ons praktijk is beter dan tonnen theorie.”

Wat de drie luiken tot een eenheid maakt

Wat is er in een naam?

De bronnen

Binnen, buiten, boven

De bronnen (vervolg)

De financiële en andere voorwaarden

MEDITATIE

Het probleem

Waar het mis ging

HET GEHEIM VAN ONTSPANNING

De naam

Wat is ontspanning eigenlijk?

Waar wetenschappers nooit stil bij staan

De oncultuur van onze tijd

Hoe de Zelfvervreemding zich manifesteert

Hoe dit in de praktijk van de ontspanning wordt uitgewerkt

In slaap vallen
In de ontspanning vallen mensen soms in slaap. Ik leg uit wat ze moeten doen om er hier en nu bij te blijven, maar voor ik aan het einde van mijn deskundige uitleg kom, hoor ik soms al gesnurk. Het is mij opgevallen dat het vooral mannen zijn die in slaap vallen in de les. Maar de uitzonderingen bevestigen de regel: in mijn les werden alle records gebroken door een jonge dame: ze snurkte als een boomzaag en ze snurkte door alles heen. Mannen zijn minder intuïtief en zijn veel meer doeners. En dat speelt hen parten. Ze willen presteren. Ook in de ontspanning. En voor ze er erg in hebben, heeft hun geest hen verschalkt. Ze moeten mediteren over Goeroedev Swami Sivananda’s goddelijke raad: sell your intellect, buy intuition of verkoop je verstand, koop intuïtie. Ze zullen er wel bij varen.

CORRECT LEREN ADEMEN (2)

De bijadem, het abc van alle ademoefeningen
Laat ik om te beginnen kort herhalen wat in vorige les aan bod kwam.

Het komt er in het begin van de oefening op aan te leren ademen met de gehele longen en tegen een veel langzamer ritme. Zet het niet op losse schroeven met een “Ja, maar”. Of met andere woorden, laat je door de hierboven geformuleerde opgave niet afschrikken. Dat is niet nodig, want de beproefde methode van Yoga, de Bijadem of Bhraamarie, is even gemakkelijk als doeltreffend. Ze is zo simpel als bonjour. De Bijadem is ademen als een bij of bhramara, dat wil zeggen met een luid gezoem in de keel.

Ademen doe je door de neus

Zittend

Langzaamaan

Wat de overwinning geeft

De volledige ademhaling

Het middenrif

De rol van het middenrif

De duur

Je zult je hierdoor stukken beter en rustiger voelen.

wordt voorgezet. Narayana

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

LICHT ALLEEN IS

LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

Luistert naar mijn woorden, O wijzen! Ik ben een onvergelijkbare zondaar; waarom houdt ge van mij met zulke grote tederheid? Mijn hart getuigt in mij van een zekerheid dat ik niet gered ben; de mensen kijken naar me op met eer, omdat ik een spoor volg dat anderen hebben gemaakt. Ik kreeg het hard te verduren met mijn wereldse zaken, ik werd een veedrijver, een verwringer van ossenstaarten. Ook zo kon ik niet in mijn onderhoud voorzien, daarom koos ik voor de huidige weg. Het beetje geld dat ik had was spoedig op; niet dat ik het verzaakte, ik gaf het aan brahmanen en bedelaars. Ik sneed mezelf los van mijn vrouw, zonen en dochters en ik werd natuurlijk een lage, dwaze ellendeling. Ik durfde mijn gezicht niet tonen aan de wereld; ik kroop in holen of trok me terug in de jungle; aldus begon ik aan een leven in eenzaamheid. Ik werd verstoord door de verlangens van de buik; en ik dacht dat God geen genade kende. Wanneer iemand mij een maaltijd aanbood zei ik gewillig ja. Mijn voorvaders dienden deze God vóór mij, dat is de reden waarom ik hem vereer. Toekaa zegt: Komt, sommigen onder u, offert uw geloof en neemt hem in ruil ervoor.

wordt voortgezet

Wees oprecht in je streven
Vele weduwen bezochten de tempel van Kamachi
in Conjeevarama in Zuid-India.
Ze plachten te bidden: “O Moeder, O Godin,
geef ons spoedig moekti (verlossing)
Wij worden geroosterd in het vuur van samsaara .”
Ze baden gedurende verscheidene maanden.
De tempelpriester wilde hun devotie testen.
Zekere avond stond hij achter het beeld.
Hij legde de gouden hand van de godheid in zijn hand,
bewoog ze heen en weer en zei:
“Wie moekti wil, kome nu tot Mij.”
Niemand durfde de godheid benaderen.
De ene dacht: “Mijn kleindochter is nog niet getrouwd.
Hoe kan ik nu moekti hebben?”
Een andere zei: “Mijn oudste zoon heeft nog geen kinderen. Laat mij later moekti hebben.”
Ze hadden allen een of ander excuus.
Dit is de ware aard van de dingen.
Niemand wil echt moekti .
Het is allemaal oppervlakkig lippengebed en holle devotie.

Streef naar verlossing
Ramprasad deed een gestrenge tapas
gedurende een lange periode van twaalf jaar.
Heer Shiva verscheen hem en zei:
“O toegewijde, in ben heel gelukkig met je tapas .
Vraag een gunst.”
Ramprasad zei: “O Heer, geef mij een zoon.”
Heer Shiva antwoordde: “Het zij zo, mijn kind.”
Ramprasad kreeg een zoon,
maar hij was blind.
De blinde zoon werd een grote jongen.
Ramprasad weende elke dag.
De blinde zoon vroeg:
“Beste vader, waarom ween je?”
Ramprasad antwoordde: “Bemind kind,
ik deed gedurende twaalf jaar tapas om een zoon te krijgen.
Ik kreeg een blinde zoon.”
De intelligente zoon zei:
“Is er een grotere blinde dan jij?
Toen Heer Shiva je vroeg een wens te doen,
had je om moksha moeten vragen.”
Zo is de aard van wereldse mensen.
Ze doen tapas , japa enz. voor wereldse dingen.
Niemand geeft om verlossing en om hogere spirituele dingen.