The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2014

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2014, Vol. 556
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

ACHT TREDEN

Over volmaakte plannen en goede voornemens
Het Yogapad gaat over acht (ashta) treden of angas. Het wordt dan ook wel eens Ashtaanga Yoga genoemd. De eerste trede (yama) heeft betrekking op onze relatie met mensen, dieren en met het gehele heelal. Die relatie is vaak erg verstoord. En dat moet worden verholpen. De tweede trede (niyama) heeft betrekking op onze relatie met het lichaam en de geest. En die relatie is vaak nog erger verstoord. En ook dat moet worden verholpen. Want echte Yoga begint met normaalheid.

Er zijn veel volmaakte plannen en goede voornemens, maar er komt zelden iets van in huis. De gastprofessor uit India in de faculteit Indologie aan de universiteit van Gent, die ons Hindi moest leren spreken, was hier zonder zijn gezin. In dit voor hem vreemde land zonder veel zon voelde hij zich erg eenzaam. Hij kwam nogal eens bij ons thuis en ik zocht hem af en toe op in zijn appartement in Gent. Ik doorkruiste ook met hem België en Nederland. Op zekere dag organiseerden we een bezoek aan Aalst met een gids. In de Sint-Martinuskerk hoorden we een verhaal dat ik telkens weer hoor. De gids zei: “Deze muur had niet hier moeten staan, maar daar, vele meters verder.” Het geld was op en het enthousiasme was bekoeld en dus bouwden ze maar een voorlopige muur, maar dat voorlopig werd definitief. In onze jonge jaren bezochten mijn vrouw en ik Keulen. In de Dom hoorden we precies hetzelfde verhaal. Enkele jaren geleden bezocht ik met Geert, onze secretaris, de kathedraal in Mechelen. Daar was het de toren die veel hoger had moeten zijn.

Het tij doen keren

Santosha

Ieshvarapranidhaana

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

Traataka
Traataka is een van de zes zuiveringsoefeningen (shatkriyaas of shatkarmas) van Hatha Yoga.

DE TAXICHAUFFEUR

HOE INDIA AAN
ZIJN NAAM KWAM

Narayana

UIT BOEK I VAN HET MAAHAABHAARATA

HOOFDSTUK EENENZEVENTIG

HOOFDSTUK TWEEENZEVENTIG

HOOFDSTUK DRIEENZEVENTIG

HOOFDSTUK VIERENZEVENTIG

HET VERHAAL VAN SHAKOENTALAA
IN HET TONEELSTUK VAN KAALIDAASA “SHAKOENTALAA HERKEND DOOR EEN TEKEN”

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN

Swami Chidananda

Zelfs voorbij een stroom van heiligheid

In jou vloeit een stroom en die stroom is noch een stroom van goede eigenschappen -beleefdheid, hoffelijkheid, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, vergevensgezindheid, het negeren van andermans fouten- noch is het een stroom van heiligheid. Voorbij een stroom van goede eigenschappen, zelfs voorbij een stroom van heiligheid is er een stroom van goddelijkheid en die stroom van goddelijkheid is je Zelf. Je bent een stroom van eeuwig, nooit eindigend goddelijk bewustzijn. Verwerkelijk dit en je bent vrij.

Dit innerlijk goddelijk bewustzijn stroomt eeuwig in jou, want het is één met Godbewustzijn en Godbewustzijn is beginloos, eindeloos, eeuwig, ononderbroken en blijvend. Godbewustzijn heeft geen tijdsgrens. Het heeft geen begin en het is ook zonder einde. Je maakt deel uit van dat Godbewustzijn.

Goeroedev zong (Song of Joy) dan ook: ”In jou is God verborgen. In jou is de onsterfelijke ziel. In jou is de bron van de vreugde. Dood dit kleine ‘ik’. Sterf om te leven. Leid het goddelijk leven.” Dood dus dit kleine “ik”. Slechts dan zal je leven getuigen van de goddelijkheid die eeuwig is, daar in jou.

Moge Gods genade en de zegen van Goeroedev je in staat stellen deze goddelijkheid te verwerkelijken en je in staat stellen de vrijheid, die je geboorterecht is, te vinden in dit leven zelf.