The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2015, Vol. 566
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN NIEUWE CURSUS
YOGA ACADEMIE

Karpersprongen

Swami Sivananda schreef in 1957:
Attlee is slechts de koning van Engeland,
Truman is slechts de koning van Amerika,
Stalin is slechts de koning van Rusland,
maar Swami Sivananda is de koning van de hele wereld, want zijn rijk kent geen grenzen.

Toen de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Sherpa Tenzing Norgay in 1953 de Mount Everest hadden beklommen, schreef Swamiji:
Swami Sivananda is de grootste bergbeklimmer, want hij heeft het Zelf beklommen.

Swami Satchidananda, die een meester was in woordspelingen, pikte daarop in. Hij zei:
Velen stierven of verloren lichaamsdelen in hun poging om de Everest te beklimmen. Degenen die in hun opzet slaagden, konden er zelfs geen kop koffie of thee bestellen. Maar wie het Zelf beklimt, vindt de Ever rest.

De kogel is door de kerk

In september 2015 herbeginnen we met een nieuwe vierjarige cursus Yoga Academie, die dus YA2015 zal worden genoemd.

De Oriëntatie: wat, hoe en waarom? Dus heel belangrijk!
De Oriëntatie vindt plaats op zaterdag 12 september van 14u30 tot 17u15. Daarin wordt de inhoud van de cursus toegelicht, het lessenrooster wordt besproken, de leraren worden voorgesteld en er kunnen vragen worden gesteld. Daarna moeten de kandidaten over genoeg informatie beschikken om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

De data
De data staan op blz. 3 bovenaan van dit maandblad. De aanvangsuren staan tussen haakjes.

In de regel komen de leerlingen om de veertien dagen, op de korte dag begint de les om 13 uur, op de lange dag om 10 uur. Op de lange dag is er een lunchpauze van een uur. De cursisten brengen een vegetarisch lunchpakket mee.

Voor wie het op de Oriëntatiedag het eerste bezoek is aan de Swami Sivananda Yoga Aashram
Bel niet aan de deur, maar ga het poortje binnen. In de gang is er plaats voor je schoenen en je overkleren. Breng een matje of dekentje mee om op te zitten. In de Yogazaal ligt kurk.
Ook pen en papier kunnen nuttig zijn.

De inhoud

Intermezzo

Deinhoud (vervolg)

Eenvierluik

De bronnen


EEN GOUDEN RAAD

Ouverture

Ademcoherentie

Hyperventilatie

Latente hyperventilatie

Nu de oefening: Bhraamarie

Het geheim

De oefening

De neus

Belangrijk!

Belangrijke effecten

Bewijs jezelf een dienst: maak van de Bijadem een dagelijkse goede gewoonte
Zet de Bijadem zoals ik dagelijks op je programma. Je bloed zal krachtiger stromen en je zult langer leven in goede gezondheid. Allerlei kwalen zullen het hazenpad kiezen.

Over wetenschappers


DE ARISCHE INVASIETHEORIE

Hoe het begon
In het noordwesten van India vond men in het begin van vorige eeuw ruïnes van oude steden, zoals Mohenjodaro, Kot Didji, Amri, Lothal, Kalibanga, Alamgirpoer, Roepar, Merghar enz. In 1922 begon men er opgravingen te doen Deze steden behoren tot wat eerst werd aangeduid als de Indusbeschaving en later als de Sarasvatiebeschaving. Het gebied is groter dan heel West-Europa.

De Arische Invasie Theorie
Er waren dus aanwijzingen te over om aan te nemen dat er ergens een gemeenschappelijke oorsprong was. De bekende indoloog, Max Muller, bedacht dan maar de Arische Invasie Theorie, die kort samengevat luidde als volgt. De Ariërs kwamen uit Centraal Europa, staken de Himaalayas over, vernielden de Indusbeschaving, verdreven de oorspronkelijke Dravidische bevolking naar het zuiden. Ze schreven ook de Vedas. Dat was zijn theorie en ze werd gemeengoed. Ze staat nog altijd in geschiedenisboeken en reisgidsen. Ze zette veel kwaad bloed, want ze maakte van de Noord-Indiërs verdrukkers en van de Zuid-Indiërs verdrukten.

Max Muller geloofde in de christelijke chronologie, die zei dat de wereld werd geschapen op 23 november in 4004 voor Christus om 9 uur. De Vedas, de heilige boeken van de hindoes, de Poeraanas of hindoe mythologie en andere geschriften moesten dan ook worden gedateerd na die datum. De dateringen van westerse onderzoekers zijn dan ook ronduit belachelijk.

Waarom de steden werden verlaten
De blootgelegde grondvesten toonden aan dat de kennis van het volk dat de steden bouwde heel wat groter was dan van nomaden kan worden verwacht. Sommige steden schijnen snel te zijn verlaten, in andere schijnt dat niet het geval te zijn geweest. Waarom ze werden verlaten heeft in sommige gevallen te maken met overstromingen, wat wordt afgeleid uit de dikke lagen slib, die in Mohenjodaro nu meer dan tien meter boven de oorspronkelijke rivierbedding uitsteken. Daarna werden hele landstreken geteisterd door een droogte, die 300 jaar aansleepte en die de bewoners verplichtte uit te wijken.

Narayana


IS SPIRITUELE OEFENING NOODZAKELIJK?

Swami Chidananda

Een spiritueel leven is gebaseerd op een spiritueel bewustzijn. Het is gebaseerd op een spirituele benadering van de dingen. Het is gebaseerd op een spirituele kijk op het heelal waarin we leven. Het is gebaseerd op een spiritueel zelfbewustzijn, een goddelijk zelfbewustzijn. Het is het overstijgen van onze huidige, begrensde lichaam-geest-gebonden en tijd-en-ruimte-georiënteerde menselijke persoonlijkheid. Het is een voorbijgaan aan dit huidige aardebewustzijn, dit psychologisch menselijk bewustzijn, dat van nature tijdelijk, veranderlijk en ontoereikend is. Want in elke cyclus van 24 uur wordt dit menselijk bewustzijn uitgedoofd. Het is er dan eenvoudigweg niet meer. Het is een terugkerende dood elke dag tijdens de slaap en dit is geen filosofie of metafysica of speculatie. Het is voor allen een ervaring, hij weze koning of bedelaar, ezel of hond. Als dit menselijk bewustzijn elke 24 uur verschijnt en verdwijnt hoe kan het dan werkelijk zijn?

Het spirituele leven begint dan ook bij dit centrale punt, dit subjectieve startpunt. Hoe ken je jezelf? Wat is je zelfbewustzijn? Wat is de gewaarwording die van morgen tot avond je bewustzijn doordringt, die je hart overheerst, die je geest vult en die de manier bepaalt waarop je intellect werkt?

Een spiritueel ontwaken en bewustzijn vereisen chitta shoeddhi (een zuivere geest). Ze vereisen een overvloed aan sattva. Ze vereisen een gezuiverd intellect. Ze vereisen zuiverheid van hart, een volledige innerlijke zuiverheid. Slechts dan wordt de geest een geschikt instrument voor dit verhoogd spiritueel bewustzijn om zich in te manifesteren, om erin te verblijven en om erdoor te worden ondersteund.


OVER KIERTAN

Janaki

Voor ik begin, wil ik mijn grote dankbaarheid uitspreken tegenover Narayana. Voor alle duwtjes in de rug en alle uitnodigingen om het licht van Yoga langzaam in de wereld tevoorschijn te laten komen. Het niet langer te verstoppen. Want het is niet mijn licht dat schijnt, het is het licht van Bhagavaan.

Wat is er te schrijven? Wat is er niet te schrijven?
Wat is er te zeggen? Wat is er niet te zeggen?
Wat is er te ervaren? Wat is er niet te ervaren?

(uit het lied Sarvam Brahmamayam re re, O O, alles is gemaakt van het Absolute van de Zuid-Indiase wijze Sadaashivabrahmendra, achttiende eeuw)

Kiertan betekent: het bezingen van de faam van de werkelijkheid. Waarom zingen? Omdat zingen je voorbij het denken brengt. Probeer maar eens te piekeren terwijl je een liedje zingt.

En als het hart dan eenmaal geopend is, dan laat het zich niet meer zo makkelijk sluiten. Ik zal niet snel vergeten hoe Frans Jaya Jaya Devi Maataa zong tijdens mijn eerste retraite in Drongen. Toen ik het hoorde wist ik meteen dat alles goed was zoals het was. Mijn weerstand smolt weg als sneeuw voor de zon. En dat gebeurt nog steeds als ik het zing.

Ik zie de kiertan als een sluiproute tussen hoofd en hart. Soms zit er nog wat faalangst en perfectionisme in de weg, loopt het allemaal een beetje stroef. Dan helpt het enorm om regelmatig met andere kiertanisten samen te zingen. Het verheft iedereen die meedoet en lost blokkades vanzelf op. En als de weg vrij is, dan stroomt het. Dan ben ik het niet meer die zingt, dan is er zingen, stilte, God Zelf die zingt, zaligheid.

OM Shrie Raam Jaya Raam Jaya Jaya Raam


Gedichten van Swami Sivananda

Vedantische bom

Vedantisch Dagblad, goed nieuws

Vedantisch pasport


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA


FEEDBACK