The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2018, Vol. 596
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

YOGA EN MUZIEK

Zing je Sat
Als ik schreef Zing je Zen dan zouden de meeste mensen begrijpen wat ik bedoel. Zing je Sat en Zing je Zen betekenen precies hetzelfde. Zen is een verbastering van het Sanskrit dhyaana, meditatie. Sat is afgeleid van de Sanskritwerkwoordswortel as, zijn. Sat is dat wat is en wat nooit niet kan zijn. Het is dat wat je in wezen bent, wat het Oude Testament bedoelt met Gods beeld en gelijkenis.

De Bhagavad Gietaa, het Yogaboek bij uitstek, geeft een interessante definitie van Yoga in II 48: Samatvam Yoga oechyate. Gelijkheid is Yoga. Je lichaam is nooit gelijk en je geest is nooit gelijk. Ze veranderen voortdurend en gaan onophoudelijk door allerlei toestanden. Vaststaan in dat wat je in wezen bent en je niet vereenzelvigen met het lichaam en de geest is de staat van Yoga.

Swami Sivananda kende alle grote Yogapaden. Hij bezat een encyclopedische kennis. Hij haalde uit al die paden de essentie en maakte er een mooi geheel van dat hij Integrale Yoga noemde.

YOGA OF SYNTHESIS
Swami Sivananda

OM Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram
OM Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram
Serve, love, give, purify, meditate, realise.
Be good, do good, be kind,
be compassionate.
Bear insult, bear injury,
highest Sadhana.
Enquire: “Who am I?” Know thyself and be free.
You are not this body, not this mind,
immortal Self you are.
Realise this and be free.
This is your foremost duty.
Never postpone, but do it now
So says Gurudev.
You came alone, will go alone,
no one will follow.
You came weeping, will go weeping,
no one will follow.
Do Japa, do Kirtan, this will follow.
Why do you fight in vain with your brothers?
Fight with the mind and the Indriyas.
Life is short, time is fleeting,
many obstacles.
Therefore practise Yoga now.

Serenity, regularity, absence of vanity,
Sincerity, simplicity, veracity,
Equanimity, fixity, non-irritability,
Adaptability, humility, tenacity,
Integrity, nobility, magnanimity,
Charity, generosity, purity.
Practice daily these eighteen ity’s,
You will soon attain immortality,
Brahman is the only real entity,
Mister So-and-so is a false non-entity.
You will abide in infinity and in eternity.
You will behold unity in diversity.
You cannot attain this in the university,
But you can attain it in the Yoga Academy,
Through the grace of Guruji.

Detach attach, detach attach.
Detach attach, detach attach.
Detach the mind from the objects,
Attach it to the Lord.
D.I.N. D.I.N. D.I.N.
Do It Now. Do It Now. Do It Now.
Seek, find, enter and rest,
This is the way, this is the Truth,
this is Life Divine.

OM Tat Sat OM Tat Sat OM Tat Sat OM.
OM Shaantih OM Shaantih OM Shaantih OM.

YOGA IN EEN NOTENDOP

Yoga of Synthesis heb ik vertaald als Yoga van de Samenvatting. Het is immers de hele filosofie en beoefening van Yoga in een notendop. Laten we vooral nooit vergeten waar het in Yoga om gaat. Het woord Yoga betekent niet voor niets vereniging. Het stelt je immers voor aan iemand die je niet kent: jeZelf.

Het is allemaal goud

De geest, een spiegel

Met een knipoog

Over de Grote Knutselaar, koolstofdioxide en Yoga

De Waarheid is één, de paden zijn talrijk

De drie h’s

De melodie
Yoga of Synthesis wordt gezongen op het ritme van de Raama Mantra OM Shrie Raama Jaya Raama Jaya Jaya Raama.

Mantra Japa en Kiertan

Papa Ramdas

Samartha Ramdas
Een naamgenoot van hem bereikte eveneens de verlichting met de Raama Mantra: Shrie Raam Jaya Raam Jaya Jaya Raam. Maar Papa Ramdas voegde er OM aan toe. Die naamgenoot was Samartha Ramdas, die leefde in de Maharashtra.

Ashtaavakra

De Aashtaavakra Gietaa
Ashtaavakra schreef de Ashtaavakra Gietaa, Het Lied van Ashtaavakra. Het werd vertaald in het Nederlands door mevrouw Keus zaliger, die ons enkele keren in Aalst bezocht.

EEN RARITEIT

Over deskundigheden

Niet iedereen komt in de schijnwerper te staan

KRIYAAS
Sharada

s Ochtends trek ik uit
De gevangenis
Geboeid door de nieuwe dag

s Avonds trek ik weer in
Diezelfde pyjama met strepen
Gevolgd door een gebed:

O God
Bevrucht elke cel
Van dit wezen
Met bevrijding

Het vrijdagavondgevoel: oef, eindelijk wat ontspanning
In Berghouding werd het maandagochtendgevoel omgezet in een vrijdagavondgevoel.

Vier Kriyaas

Fitness en cardeo
Ons lichaam is vertrouwd met snelle bewegingen. Topprestaties van het lichaam worden op alle mogelijke manieren aangemoedigd en als gezond aangeprezen.