The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2020, Vol. 616
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een les voor allen

Richard III werd geboren in 1452 en werd gedood in de slag bij Bosworth. Hij wordt beschreven als een wreed en geslepen man, maar dit blijkt niet met de waarheid te stroken. Zijn opvolger Hendrik VII werd koning door het koninkrijk te veroveren. Dit wordt “Recht door Verovering” genoemd. Om zijn koningschap geloofwaardiger en aannemelijker te maken, moest hij zijn voorganger zoveel mogelijk zwartmaken. Een aantal schrijvers heeft zich met ijver van die taak gekweten. Zelfs misdaden waaraan Richard III helemaal niet schuldig was, werden hem in de schoenen geschoven. Ook Shakespeare schilderde hem af als een doortrapte schurk. Zijn naam is tot nu toe besmeurd gebleven.

De geschiedenis leert ons hier een heel belangrijke les. Is het allemaal geschiedkundig juist? Dat is niet het belangrijkste. Is er iets in het verhaal dat ons iets kan leren? Is er iets in het verhaal dat ons kan verheffen? Dát is belangrijk. En dat is er inderdaad. Daar stond Richard dan op het einde van zijn woelig en bewogen leven, uitgeput, angstig en van iedereen verlaten. In zijn wanhoop schreeuwde hij het uit:
“Een paard! Een paard! Mijn koninkrijk voor een paard!”

Les nummer twee
En dan denk ik aan een verhaal dat Sadgoeroe vertelde. Een stier in de weide had dagelijks een welgekomen gast. Dat was een vogel, die de mee-eters uit zijn rug pikte. Op zekere dag zei hij: “Makker, vroeger kwam je af en toe op mijn rug zitten, maar nu zit je hier elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Hoe komt dat? Niet dat ik er iets op tegen heb, integendeel zelfs.” De vogel antwoordde: “Vriend, ik word oud. Ik zou graag nog eens op de top van gindse boom zitten, maar ik kan niet meer zo hoog en zover vliegen. Dat gaat niet meer. Ik heb geen kracht meer.” De stier (bull in het Engels) zei: “Je moet mijn uitwerpselen eten, mijn shit. Dat zal je weer sterk maken.” Zo gezegd, zo gedaan. De vogel voelde elke dag zijn kracht toenemen. En na enkele weken kon hij al op de onderste takken van de boom zitten en na enkele maanden bereikte hij de top van de boom. Maar op zekere zonnige dag zag een oude man hem daar vanuit zijn schommelstoel triomfantelijk zitten gloriëren. Hij haalde zijn geweer en schoot de vogel uit de boom. Moraal van het verhaal? Veel bullshit kan je aan de top brengen, maar hij kan niet garanderen dat je er lang blijft.

Zo zong Goeroedev
In zijn Yoga of Synthesis (Yoga van de Samenvatting) zegt Swami Sivananda op zijn karakteristieke manier:
You came alone, will go alone,
no one will follow.
You came weeping, will go weeping,
no one will follow.
Do Japa, do kirtan,
these will follow.
Why do you fight with your brothers?
Fight with the mind and the indriyas.

Je kwam alleen, je zult alleen vertrekken,
niemand zal je volgen.
Je kwam huilend, je zult huilend vertrekken,
niemand zal je volgen.
Doe Japa, doe Kiertan,
deze zullen je volgen.
Waarom vecht je met je broeders?
Vecht me de geest en de zintuigen.

Japa
Japa is het herhalen van een Mantra. Mantra betekent: wat de geest beschermt. Het is een woordsamenstelling van de werkwoordwortels man, denken en tra, beschermen. De eenvoudigste en meest doeltreffende methode van meditatie is Mantra Japa, het herhalen van een Mantra.

Kiertan
Kiertan betekent: het bezingen van de kierti of faam. Wiens faam? De faam van Dat wat nooit verandert en wat als bezielende kracht aanwezig is in het verleden, het heden en de toekomst, Dat wat aanwezig is als Getuige in waken, dromen en slapen, Dat wat wordt verheerlijkt in tal van Schriften, Dat waarvoor grotbewoners in de Himaalayas de wereld verzaken, Dat waarin je rust in de diepe, droomloze slaap, Dat wat buiten het bereik van de geest en de spraak ligt, maar wat zijnbaar is.

Twee soorten zoekers

Maak van je oefening geen academische aangelegenheid

Wanneer?


ZORG VOOR HET LICHAAM

Ik hoor van leeftijdgenoten dat ze nieuwe knieën, nieuwe heupen of nieuwe schouderbladen hebben. Dergelijke operaties vergen vaak een lange revalidatie, vooral knieoperaties. Ze zijn pijnlijk en niet goedkoop. Ze zijn ook niet zonder risico. Mijn gewrichten zijn nog soepel en gezond al word ik dit jaar 85. Mensen vragen me: wat is het geheim?

Een ons praktijk is beter dan tonnen theorie
Enkele eenvoudige, maar toch heel doeltreffende oefeningen:
1.Shankataasana, Stoelhouding.

2. Deze oefening is een voorbereiding op de Slapende Diamanthouding.

3. Trek nu de grote tenen naar jou toe en spreid de hielen.

Yoga houdt jong en fit. Hilda Verbeeck werd 77.

HET MAHAABHARATA

Stamboom

vervolg

De naam Dhritarashtra betekent: die het koninkrijk draagt. Dhritarashtra werd koning van het Koeroerijk. Zijn hoofdstad was Hastinaapoera (stad van de olifanten).

wordt voortgezet


EEN YOGALIED

Ik heb in Yoga onder andere drie dingen geleerd: schrijven, spreken en zingen. En alle drie verschaffen ze me veel vreugde.

Wie dit leest,
kom eens naar de Satsang. Je zult er niet van sterven. En laat je schaamte thuis. Om je te schamen zijn er redenen genoeg. Zingen hoort daar niet bij.

Nu het beloofde Yogalied.

Lagaale prema ieshvara se
Lagaale prema leshvara se
agara toe moksha chaahtaa hai.
Nahie vo paathala ke andar.
Nahie vo aakaasha ke oepar.
Sadaa vo paasa hai tere.
Kahaan doenda ko jaataa hai?

Lagaale prema ieshvara se

Richt je devotie op de Allerhoogste
als je de bevrijding wenst.
Je vindt Hem niet diep in de aarde.
Noch hoog in de lucht.
Hij is altijd dicht bij jou.
Waarom ga je dan overal op zoek?

KONING SAKOENTA

Uit Swami Sivananda’s “Illuminating Stories”

Shrie Vashishtha voerde eens een bepaalde Yagnya (offer) uit. Vele wijzen, rishis (zieners), moenis (die stilzwijgen beoefenen) en koningen woonden de plechtigheid bij. Naarada, Vishvaamitra en Sakoenta, de toenmalige koning van Kaashie, waren eveneens aanwezig. Sakoenta boog op het ogenblik van vertrek voor de wijze Vashishtha eerst en daarna voor anderen.


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Het verhaal van een varken

De koning en de wijze


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg

Sivananda was nauwgezet als het op het ontvangen van gasten aankwam. Voor hem was de gast God en was gastvrijheid religie. Als iemand met hem een afspraak had om 5 uur in de middag dan was hij als om kwart voor 5 in de ontvangkamer. Zijn principe was: “De gast moet men niet laten wachten.” Hij dacht nooit: “Ik ben zo belangrijk. Laat hem wachten. Ik zal mijn eigen tijd kiezen om hem te zien. Als hij niet wil wachten, dat hij dan weggaat.” Sivananda had dat complex nooit.

wordt vervolgd


Feedback