The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2021

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2021, Vol. 626
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

HEILIGEN EN WIJZEN

Een les van India
Boven de ingangsdeur van het Indiase Parlement staat gebeiteld: Vasoedhaiva Koetoembakam. Dit betekent: de wereld is één familie.

De wereld is één familie
De ene is familie, de andere een vreemdeling,
zeggen de kleingeestigen.
De wereld is één familie
voelen de grootmoedigen.

Wees onthecht,
wees grootmoedig,
verhef je geest, geniet
de vrijheid van het Absolute.

Swami Vivekananda: India is een wijzen makende maatschappij

Geschiedenisvervalsing
De taalgeleerden stelden vast dat er grote overeenkomsten zijn tussen het Sanskrit en het Grieks, het Latijn en de Westerse talen. Dat India de basis was van de beschaving was meer dan het Engelse chauvinisme kon verteren. Ze bedachten dan ook de verwerpelijke Arische Invasie Theorie (AIT), die beweert dat de Ariërs in 2000 vóór Christus de Himaalayas overstaken, de steden rond de rivier de Sarasvatie vernielden en de oorspronkelijk bevolking naar het Zuiden verdreven. Ariërs bestonden niet als ras. Arya of aarya betekent: nobel, edel van gedachten en gedrag. De AIT maakte van Noord-Indiërs veroveraars en verdrukkers en van Zuid-Indiërs verdrukten. Ze zorgde voor grote moeilijkheden, maar dat was de tactiek van de Engelsen: verdeel en heers. Ze geloofden nog dat de wereld maar 7000 jaar bestond. Ze moesten dus de uitgebreide Sanskrit literatuur binnen die tijdspanne dateren.

Wat werd geopenbaard en wat ze zich herinnerden
De Vedas bestonden lang in een mondelinge overlevering. Ze werden door de wijze Vyaasa te boek gesteld toen de mondelinge traditie door tal van factoren dreigde teloor te gaan. Hij schreef twee soorten teksten: shroeti en smriti.

Het belangrijkste kenmerk van de mens
De Vedische cultuur werd door mensen van buiten India het hindoeïsme genoemd. Dit betekent: de levenswijze van de mensen aan de overzijde van de Indus.

Een praktijkgeval
Een superintelligent jongetje van zeven kwam met zijn mama bij mij om raad. “Super” of van iets teveel is nooit ideaal. Het is veelal een bron van moeilijkheden. Hij werd gepest, reageerde daar agressief op en kreeg de schuld van de strubbelingen.

Een beetje raar
Dat men de geest moet uitschakelen, klinkt een beetje raar. Het heeft miljoenen jaren evolutie gevergd om een geest zoals we die nu hebben te ontwikkelen. De geest is een wonderbaar iets. Hij bestaat eigenlijk niet, maar hij doet alles.

De vrijheid van denken
was in India het hoogste goed. Als je bekijkt wat Jezus zei en wat Krishna zei, valt er een verschil op. Krishna sprak onbevreesd, in alle vrijheid. Jezus moest uitkijken met wat hij zei. De Joodse Schriftgeleerden en de Romeinse bezetter luisterden immers mee.

Wat Yoga je vooral leert
En dat is het wat Yoga je leert. Wees je bewust van je waardigheid. Je bent in wezen iets hoogst wonderbaars. In de diepe droomloze slaap stopt de geest met werken en rust je in de zaligheid van je innerlijkheid. Zodra je gaat dromen of zodra je ontwaakt, vergeet je die zaligheid en vereenzelvig je je weer met je lichaam, je geest en tal van relaties. Yoga is die zaligheid meenemen in je dagelijks leven.

SHANKARA

Shankara in de Vishvanaath Mandir (tempel van de Heer van het Heelal) in Sivananda Aashram

Shankara was één van de grootste wijzen die de wereld heeft voortgebracht. Hij werd geboren in Kaladi in de deelstaat Kerala rond 800 na Christus, al is deze datering twijfelachtig.

Om onderstaande verzen van Shankara te beluisteren, tik in Google: YouTube Brahma jnana vali mala.

BRAHMA GNYAANA VALIE MAALAA
Shankara

HOE HET WESTEN PRONKT MET INDIASE VEREN
Philippe Waelkens

We gebruiken Romeinse en Arabische cijfers. De Arabieren leerden de cijfers van 0 tot 9 kennen van de hindoes in India. Omstreeks 1150 werden ze door hen ingevoerd in Europa. Het woord “cijfer” komt van het Arabisch sifir, dat nul of leeg betekent en dat een verbastering is van het Sanskrit soenya, met dezelfde betekenis. Uit het Italiaanse zefiro ontstond zero, in het Spaans cero. Via het Spaans werd het cifra, cijfer, chiffre in het Frans en cipher in het Engels. Dit opende een wereld aan nieuwe wiskundige mogelijkheden, zoals rekenen met breuken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, worteltrekken en vierkantsvergelijkingen. Het was het begin van de moderne wetenschap.


OPBOUW VAN
EEN OEFENSCHEMA

Vervolg

Wat vooraf ging

Na de evenwichtshouding begonnen we aan de Yogahoudingen, die buikligging als uitgangshouding hebben. Dat waren: Dandavatpranaam-Begroeting als een stok, Naukaasana-Boothouding, Sarpaasana-Serpenthouding, Bhoejangaasana-Cobrahouding, Shalabhaasana-Sprinkhaanhouding: met één been met kanteling van het bekken en zonder kanteling van het bekken, daarna met twee benen.

Halve Booghouding-Ardhadhanoeraasana

Wordt voortgezet


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

10

DE VERSPREIDING VAN KENNIS

wordt voortgezet