The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


BERGHOUDING - PARVATAASANA

De houding
Sta in een kleine spreidstand. De spreidstand moet alleszins kleiner zijn dan heupbreedte. Als de spreidstand te groot is, wordt de houding te star. De armen hangen. Het hoofd staat gewoon rechtop. Sta niet op de ene of de andere voet, maar sta op beide voeten. En sta op de gehele voeten. Als je op een gedeelte van de voeten staat, wijst dat op een verkeerde houding.

Sluit de ogen. Zorgt dit voor moeilijkheden, wat nogal eens voorkomt, vooral bij bejaarde mensen, houd de ogen dan open, maar zie geen details, zie alles tegelijk. Zie het totaalbeeld.

Wees je bewust van de voetzolen en voel hoe de grond het lichaam draagt.

Bewustwording
Word je ook bewust van het volgende. Er is in jou iets dat alomtegenwoordig en aldoordringend is, want je kunt je niet alleen bewust zijn van het lichaam en van de onmiddellijke omgeving, maar van het gehele uitgestrekte heelal. De zon, de maan, de planeten, miljoenen sterren, het is allemaal in jou vervat. Dit werkt bevrijdend en verrijkend.

Neem rustig de tijd
1. Kom na de bewustwording terug bij het lichaam en span het op van onder naar boven: kuiten, knieën, dijen, buik, vuisten gebald, trek je gezicht in een grimas; span elke vezel. Hoe harder je nu spant, hoe gemakkelijker je daarna ontspant door contrast.

Ontspan na een tijd van boven naar onder. Voel hoe de spanning wegtrekt uit het gezicht en de nek, voel hoe de schouders beter gaan hangen, hoe de buik helemaal ontspant, hoe de vingers zich openen, hoe het zitvlak en de benen ontspannen. Herhaal dit driemaal.

2. Adem nu diep uit door de neus. Pers de longen grondig leeg. Ontspan dan de buik en sta met lege longen. Het is of het lichaam tegen de grond staat geplakt. Na een tijd, korter of langer, stroomt de adem door de neus helemaal vanzelf weer naar binnen. Herhaal dit driemaal.

Patanjali zegt in soetra I 34:

Prachchhardana vidhaaranaabhyaam vaa praanasya.

Of door uit te ademen en de longen leeg te houden.

Hij geeft dit als een van de middelen tegen de verstrooiingen van de geest, die zoals hij zegt (I 31), gepaard gaan met lijden, wanhoop, het beven van het lichaam en een onregelmatige ademhaling. Niets doorbreekt opwinding, stress, moedeloosheid, neerslachtigheid enz. beter dan diep uitademen en de longen leeg houden.

3. Grijp nu boven het hoofd de polsen vast en trek ononderbroken zo hard je kunt alsof je de handen uit elkaar zou willen trekken. Houd dit een geruime tijd vol, een halve minuut, een hele minuut en ontspan dan.

4. Breng de handen nu op dezelfde manier vóór de borst en trek zo hard je kunt.

5. Zet nu de handpalmen vóór de borst tegen elkaar met de vingers van de ene hand op de rug van de andere hand. Houd de onderarmen in elkaars verlengde. Druk de handpalmen tegen elkaar zo hard je kunt en ontspan dan.

6. Strengel nu de vingers in elkaar en leg de handen op het achterhoofd met de ellebogen zijwaarts en duw met de handen tegen het hoofd en met hoofd tegen de handen met al je kracht en ontspan dan, maar houd de handen op het achterhoofd.

7. Verwijder de handen een paar centimeters van het hoofd en draai rondjes met de handen rond het achterhoofd zonder het aan te raken, eerst in wijzerzin daarna in tegenwijzerzin.

8. Zet de handen weer op het achterhoofd. Buig nu de nek, maar houd de rug gestrekt. De armen hangen aan het hoofd met hun hele gewicht. De ellebogen wijzen naar de grond. Het gewicht van de armen rekt de nek uit. De wervels worden uit elkaar getrokken. Daardoor komt er vanzelf een betere doorbloeding op gang naar het ruggenmerg in de nekwervels. De zenuwen die er zijn ingeplant worden extra gevoed.

9. Stel je nu voor dat je hoofd een katrol is en de armen een touw en dat iemand het touw bij de ellebogen grijpt en verticaal op en neer trekt. De nek gaat daardoor draaien. De kin beweegt heen en weer van het ene sleutelbeen naar het andere. Doe dit eerst langzaam en mettertijd wat sneller. Ontspan dan, hef het hoofd op en laat de armen hangen. Houd de schouders zo goed mogelijk onbeweeglijk.

10. Draai nu cirkels met de schoudertoppen van achter naar voor en maak die cirkels steeds sneller en groter tot ze ter hoogte van de oren komen, keer daarna de beweging om van voor naar achter. Eerst langzaam, dan sneller. Herhaal dit enkele keren, zodat de hele schoudergordel goed wordt opgewarmd.

11. Hef nu de schouders zo hoog mogelijk en rek de hele rug uit, maar ontspan de buik. Laat na een tijd de schouders vallen.

12. Ga nu zitten op een denkbeeldige stoel zonder de voeten te verplaatsen. Leg de onderarmen op de denkbeeldige leuning. De handen hangen slap neer. Houd de rug gestrekt en de buik ontspannen. Kom na een tijd rustig weer overeind.

Gelaagdheid
1. Wees je nu bewust van het hoofd als een ervaring. Ga de ervaring niet beoordelen en zeker niet veroordelen. Geef er ook geen naam aan. Wees je er gewoon bewust van. Hoe de ervaring ook moge zijn, zo aanvaard je ze.

2. Trek je na een tijd terug in de nek. Voel dat je je, zoals iemand die in een huis van de zolder naar een lager gelegen verdieping gaat, terugtrekt in de nek. Wees je bewust van de nek als een ervaring.

3. Trek je daarna terug in de borst. Voel hoe de schouders daarbij goed ontspannen. Wees je nu bewust van de borst als een ervaring.

4. Trek je na een tijd terug in de buik. Voel hoe de hele buik, het zitvlak, het hele bekkengebied ontspannen. Voel de ingewanden diep neerzakken in het bekken. Wees je nu bewust van de buik als een ervaring.

5. Ga na een tijd naar de voetzolen en voel hoe de grond het lichaam draagt. Als je voelt dat er wat beweging in het lichaam komt dan weet je dat het zijn verkramping aan het opgeven is, want het kan nu reageren op het pulseren van de centrale lichaamskracht.

Sta niet te trappelen, ook niet als de benen wat zwaar worden, want je bederft het effect. Dit is zoals met alles een kwestie van oefening. Houd het kort in het begin. Neem rustig de tijd.

Dit is de Berghouding, een wonder van een oefening, die even gemakkelijk als doeltreffend is. Vanuit Berghouding kun je allerlei kriyaas beoefenen, zoals we volgende maand zullen zien.

Verklaring van het effect
Voelen dat alles in jou is vervat, heeft een bevrijdend effect. Het gevoel van gedragenheid doorbreekt spanning en stress.

Als je aan de armen trekt of tegen de handen of het hoofd duwt enz. voel je de plaatsen die je aanspant. Zodra je ontspant komt er daar een grotere doorbloeding en doorstroming van de energie op gang. En dat is de bedoeling.

Wie dit dagelijks beoefent, wapent zich tegen artrose. Artrose is weefselverkalking en komt steeds op jeugdiger leeftijd voor. De oorzaak is stress. Stress doet de spieren verkrampen, dit belemmert de bloedsomloop en als de bloedsomloop faalt, treedt er weefselverkalking op. Deze oefeningen zullen ervoor zorgen dat je geen oude-mensenvel krijgt en geen dubbele kin. Het blijft allemaal mooi strak zitten tot in hoge leeftijd. Maar je moet het niet af en toe doen, want dat brengt niet veel aarde aan de dijk, maar dagelijks. En het voordeel is dat het niet moeilijk is, het is gemakkelijk.

Het zwaartepunt van moderne mensen zit te hoog. Ze hebben geen stabiliteit. Ze staan zelden stevig op hun voeten, ze hangen of liggen tegen de muur geleund. Ze staan niet op beide voeten, maar op één voet. De Berghouding zal je zwaartepunt naar beneden halen. Je zult stabiliteit vinden.

Je zult ook ontdekken dat je persoonlijkheid gelaagd is. Het hoofd is het centrum van waakbewustzijn, de nek is het centrum van droomcentrum, de borst is het centrum van het droomloze-slaapbewustzijn en Zelfbewustzijn. Als je zittend inslaapt, ga je knikkebollen. Dit komt omdat de geest zich dan terugtrekt in een lager gelegen centrum. Als hij zich terugtrekt in de nek ga je dromen. Als hij zich terugtrekt in de borst ga je diep en droomloos slapen. Hier zit ook je ik-bengevoel. Als je je terugtrekt in je borst voel je je onmiddellijk veel beter.

De buik is het domein van de energie. Hier zit er een groot probleem, namelijk de verkramping van het bekken, die wordt veroorzaakt door drie factoren. De eerste factor is een verkeerd modebesef. Vrouwen lezen de vrouwenblaadjes, zien de modellen erin en voelen zich ongelukkig, omdat zij niet de juiste maten hebben. Ten eerste zijn die juiste maten larie en leugenachtig. Mensen en vooral vrouwen, want zij moeten kinderen baren, hebben een goed ontwikkeld en ontspannen bekken nodig. Het streven naar een wespentaille is een ernstige aanslag op het lichaam. Misschien ben je niet moeders mooiste. Trouwens wie is dat wel? Wees blij dat je gezicht niet wordt ontsierd door een wijnvlek, dat je geen ernstige afwijkingen hebt, geen ongeneeslijke ziekten enz. Wees gelukkig met de manier waarop je werd geschapen.

De tweede factor is de oude seksuele moraal. We denken dat die uit ons systeem verdwenen is, maar dat is niet echt zo. Hij werkt nog altijd na op vele negatieve manieren. Te lang hebben wij seksualiteit in het verdomhoekje gezet. En er is een belangrijke wet: als men iets veroordeelt, wordt het neurotisch, wat betekent dat het een bron van kleine en grote moeilijkheden wordt. Wat verboden was, kan nu allemaal. Er wordt met alles geëxperimenteerd. Maar streven naar bandeloos genot leidt steevast tot depressie. Mensen moeten zelfbeheersing leren. We zijn nu in alles vrij, maar we hebben ons nog nooit zo benepen en zo angstig gevoeld. Het onbehagen is alomtegenwoordig. Het uit zich in bijvoorbeeld zinloos geweld en wanhoop. Onze cultuur faalt op alle vlakken, omdat wij het wezenlijke in de mens buiten spel hebben gezet. Men heeft hem beroofd van zijn wezenlijke waardigheid. John Massis was beresterk. Hij kreeg suikerziekte, zijn kracht verdween en hij benam zich van het leven. Zonder zijn uitzonderlijke lichaamskracht was hij niemand meer. En dàt is de grote leugen van onze tijd.

De derde factor is angst. Mensen zitten in angst, want de situatie op onze wereld is weinig hoopgevend. Angst doet je je billen samenknijpen. Dit wordt mettertijd een bestendige toestand, die de wervelkolom uit balans brengt. De goden en de wijzen van India zie je vaak met hun rechter voorarm geheven met de handpalm naar voor gericht. Dit is de abhaya moedraa. Bhaya betekent: angst. Abhaya betekent: angstloosheid, onbevreesdheid. Moedraa betekent: zegel. Het is een houding die het bewustzijn verzegelt in een bepaalde staat. Met die moedraa maakt degene die hem aan je toont het volgende duidelijk: “Vrees niet, want Ik draag zorg voor de dingen.” Laat de boodschap op je inwerken en wees vrij van angst.