The Divine Life Society
Afdeling Aalst
HomepageTitel DIT IS SWAMIJI
Blz. 152 blz., ge´llustreerd
Inhoud: Swami Chidananda vertelt over zijn kennismaking met zijn goeroe Swami Sivananda
en over zijn studie, werk en opleiding in diens Aashram in Rishikesh.
Hij hangt een heel inspirerend portret op van Goeroedev Swami Sivananda.
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst