The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


DE FILOSOFIE VAN OM

Swami Sivananda

Uit: Hoofdstuk Zes van Triple Yoga

Uit: Licht van Sivananda, sinds februari 2004, vol. 454WAT IS OM?

1. OM is het krachtwoord. Het is het gewijde symbool van Brahman (het Absolute) of God.

2. Alle talen en klanken kwamen voort uit OM. Ook de hele wereld is uit OM voortgekomen.

3. In het begin was het woord. Het woord was met God. Het woord zelf was God. Dit is OM.

4. OM is de basis van alles. OM is de hoogste toevlucht of steun van alles. OM is het beste ding op deze wereld.

5. OM bestaat uit A, OE, M en ardhamaatra (wat de kwaliteit van een halve lettergreep heeft).

6. OM is oneindigheid. OM is eeuwigheid. OM is Sat-chid-aananda (Absoluut Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid).

7. OM is Pranava of het woord van glorie. Dit is het mystieke woord, de essentie zelf van alle leringen.

8. OM is het Geheim der geheimen. Het is de Bron van alle kracht.

9. OM is de basis van alle klanken.

10. Alle geluidssymbolen hebben hun centrum in OM.

JE DOEL IS OM

1. Het doel dat door de Schriften eensgezind wordt verheerlijkt, waarvan alle daden van versterving spreken en waarvoor mensen die het begeren in celibaat leven, dat doel is OM.

12. OM is de boog, de geest is de pijl, God of Brahman (het Absolute) is het doel. Ken de Heer met concentratie. Raak het doel met een gebundelde geest, de individuele ziel zal gelijk worden aan de Heer of het Absolute.

13. In OM bestaat de wereld, in OM wordt hij opgelost en in OM wordt hij in stand gehouden.

14. OM is de boot om de oceaan van samsaara (kringloop van geboorte en dood) over te steken.

15. OM is je echte naam.

16. OM bedekt de drievoudige ervaring van de mens (waken, dromen en droomloos slapen).

JAPA VAN OM

17. Japa of herhaling van OM keert de geest naar binnen (maakt hem introvert).

18. Japa van OM is meditatie over de Heer.

19. De zoeker verwerft concentratie van de geest door herhaling van OM.

20. Door voortdurende herhaling van OM wordt de kracht van spirituele samskaaras (onderbewuste indrukken) vergroot.

21. De herhaling in gedachten van OM is krachtiger dan de herhaling luidop.

22. Herhaling van OM en meditatie erover verdrijft de hindernissen in meditatie.

23. Herhaal in gedachten OM tijdens het inhouden van de adem (koembhaka). Dit zal je sterkte, kracht, energie en een goede gezondheid geven.

MEDITATIE OVER OM

24. Mediteer:
Ik ben aldoordringend, onsterfelijk Zelf
OM OM OM
Ik ben oneindigheid, eeuwigheid, onsterfelijkheid OM OM OM
Ik ben absoluut Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid
OM OM OM

25. Hij die over OM mediteert wordt een spirituele dynamo. Hij straalt vreugde, vrede en kracht uit.

26. Meditatie over OM werkt als een vliegtuig dat de zoeker toestaat hoog op te stijgen in het domein van eeuwige zaligheid, onvergankelijke vrede en onsterfelijke vreugde.

27. Ga zitten en staar naar een afbeelding van OM. Probeer dan OM te visualiseren met gesloten ogen.

28. Zing zodra je gaat zitten voor meditatie gedurende twee minuten lange OM's. Je zult worden verheven en geïnspireerd. Dit verdrijft alle wereldse gedachten. Begin dan met je meditatie.

29. Mediteer over OM met zijn betekenis, met bhaava of de juiste geestelijke instelling.

ALLES IS WAARLIJK OM

30. De oceaan buldert. Dit is OM. Rivieren ruisen. Dit is OM. Bijen zoemen. Dit is OM.

31. OM is het leven en de ziel van alle mantras.

32. De essentie van alle Schriften is OM.

33. A begint bij de wortel van de tong. OE vertrekt van het midden en M komt van het einde door de lippen te sluiten.

34. OM omvat de gehele klankverwekkende streek.

35. Amen is OM. Amien is OM.

36. Alle namen van voorwerpen hebben hun centrum in OM. Dus is de hele wereld voortgekomen uit OM. Hij rust in OM en lost op in OM.

37. OM bevredigt alle begeerten en geeft verlossing.

38. OM is de ladder die de zoeker naar het heerlijke domein van bovenbewustzijn brengt.

HET GEMEENSCHAPPELIJKE SYMBOOL

39. OM is het gemeenschappelijke symbool. Het vertegenwoordigt alle symbolen van God, alle symbolen van alle religies en alle sekten.

40. De Heer is het hoogste van alles. OM is Zijn naam. Dus moet OM worden vereerd.

41. A vertegenwoordigt de waaktoestand, OE vertegenwoordigt de droomstaat en M vertegenwoordigt de staat van de diepe droomloze slaap.

42. OM is de basis van je leven, gedachten en intelligentie.

43. OM en Brahman (het Absolute) zijn onscheidbaar.

44. OM is de hemelse ambrosia die onsterfelijkheid geeft.

45. OM is de panacee voor de vernietiging van de vreselijke aandoening van de dood.

46. Er is een geheimzinnige, ondoorgrondelijke kracht in OM. Deze kracht verscheurt de sluier van onwetendheid en brengt de zoeker bij God.

47. De trilling die wordt opgewekt door OM te zingen in het fysieke heelal stemt overeen met de oorspronkelijke trilling die ontstond toen de wereld werd geprojecteerd.

48. Yogis mediteren altijd over OM.

49. OM is de innerlijke muziek van het Zelf. Het is de muziek van de Stilte.

VERWERKELIJKING DOOR OM

50. Houd OM in gedachten. Zing OM. Psalmodieer OM. Doe japa van OM. Mediteer over OM.

51. Ga aan boord van het schip van OM. Zeil veilig met de hulp van meditatie over OM. Gebruik het anker van onderscheidingsvermogen. Draag de reddingsband van onthechting. Meer veilig aan in de stad van Satchidananda Brahman (Absoluut Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid).