The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2010, Vol. 522
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

JE BENT IN WEZEN IETS HOOGST WONDERBAARS, MAAR JE GEEST DOET JE IETS ANDERS GELOVEN
Als ik een euro kreeg
voor elke keer dat ik dit zei of schreef dan kon ik nog eens op reis naar India, het land van Yoga, het land van Ganges en Himaalayas, het land van heiligen en wijzen.

Wat is Yoga? Het is het grondig aanpakken van die situatie waarin de geest alles hopeloos vertekent. Het is hem er met aandrang toe aanzetten te dimmen. Goeroedev zingt in zijn Song of Govinda: “Do not be duped by the mind and the senses. Laat je niet misleiden door de geest en de zintuigen.”

Arrête ton char, Ben Hur!
Het is natuurlijk allemaal mooi in theorie, maar in de praktijk komt er vaak niets van terecht. Mensen moeten leren menen wat ze zeggen en wat ze zich voornemen. Als je tegen je geest zegt: “Een beetje kalm! Een beetje dimmen!” of: “Arrête ton char, Ben Hur! (zoals mijn Waalse collega zei toen iemand door het lint ging)”, dan moet je dat ook echt menen, anders lukt het niet, want je geest is slimmer dan je denkt als het erop aankomt je onder de knoet te houden.

TAKE IT EASY, DON’T BE LAZY!
Over luizen, bruine zeep en een lang geleden geleerde levensles
Doe het kalm aan, maar wees niet lui. Ook dat zeg en schrijf ik honderden keren.

Dag Hammarskjöld (1905-1961) was een Zweeds diplomaat. Hij was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1953 tot 1961.Zijn vliegtuig stortte in 1961 neer toen hij op vredesmissie was naar Kongo. Hij kreeg in datzelfde jaar postume de Nobelprijs voor de Vrede. In zijn bagage vond men zijn dagboek. Hij schreef onder andere een gebed waarin hij zegt dat er twee soorten situaties zijn: situaties die we kunnen veranderen en situaties die we niet kunnen veranderen. Hij bad om de kracht om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen en om te veranderen wat we kunnen veranderen en om de wijsheid tussen beide het onderscheid te kunnen maken.

BE GOOD, DO GOOD
Laat de e weg
Wees goed, doe goed.

Een cultuur van Bewustzijn

Onwetendheid troef

Het verstand op nul

De geschiedenis in een woord

Uilenspiegel: “De as van Klaas klopt op mijn borst!”
In Nederland kon het protestantisme zich ontwikkelen, in Vlaanderen niet. De Spanjaarden stookten vuurtje met ketters en geuzen. Wie betrapt werd op het lezen van de Bijbel kwam in de handen van de inquisitie terecht, die zeer wreed te werk ging. Tien percent van de inkomsten van de beklaagde ging naar degene die hem had verraden, de rest ging naar de Spaanse bezetter. Je kunt je inbeelden wat er gebeurde, want de menselijke hebzucht is onverzadigbaar. Charles de Coster (een in het Frans schrijvende Vlaming; 1827-1879) vertelt over die tijd in zijn prachtig boek La Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs (De legende van Uilenspiegel en Lamme Goedzak). Het was het eerste boek dat ik in het Frans las. De vader van Uilenspiegel kwam op de brandstapel. De wind blies de vlammen weg, zodat de goede man een vreselijke dood stierf. Uilenspiegel droeg een zakje met de as van zijn vader op zijn borst. De gedachte: “De as van Klaas klopt op mijn borst”, gaf hem kracht. Katelijne, zijn grootmoeder, werd beschuldigd van hekserij. Een hennepen pruik gedrenkt in pek werd op haar hoofd in brand gestoken. De pruik brandde twee uur lang. Het vuur sneed onherstelbaar in de geest van Soetkin, die geen vlieg kwaad zou hebben gedaan, en maakte haar waanzinnig.

“Mijn God is de enige God” is een belediging van God. De grote wijze Shankara definieerde God als volgt: Avaangmanasaagocharam, niet te meten met de geest en de spraak. God reikt voorbij woorden en gedachten. Je kunt hem niet vatten in woorden noch in gedachten. Maar Hij is wel Dhyaanagamyam en Gnyaanagamyam, dat wil zeggen te benaderen door dhyaana of meditatie en door gnyaana (kennis van de Kenner).

Hoe kun je God doen bulderlachen? Door Hem over je plannen te vertellen. John Cleese

D.H.N.

The light of Asia
over de schrijver Edwin Arnold

Sir Edwin Arnold werd geboren in 1832 in het graafschap Kent. Hij studeerde af in de letteren te Oxford in 1856. Na enkele jaren in het onderwijs in Engeland te hebben gestaan werd hij directeur van een Engelse school te Poona in India. Hij trad in 1860 als journalist in dienst van de Daily Telegraph, waar hij het na verloop van tijd tot hoofdredacteur bracht.

Hij gaf zijn beroemde epos over het leven en de leer van Siddhaarta Gautama Boeddha uit in 1879. The Light of Asia werd een enorm succes en zes jaar later moest het boek reeds voor de twee en twintigste maal worden herdrukt. The Light of Asia had een grote weldadige invloed op zijn tijd, de tweede helft van de negentiende eeuw. Dit was in Europa en Amerika een tijdperk van onderzoek en grote sociale, culturele en religieuze veranderingen. Het was immers de tijd van Darwin, Marx en Nietzsche en de opkomst van het naturalisme en het socialisme, maar ook die van het occultisme en het oriëntalisme. Mede door Edwin Arnolds meesterwerk werd het ook de bloeiperiode van de theosofie van Madame Blavatsky, Kolonel Olcott en Annie Besant.

Lang geleden raakte ik op mijn werk bevriend met een veel oudere man, een eenzaat en een zonderling, zijn bijnaam was le mage (de tovenaar). Hij was getrouwd met een vrouw wier eerste man in Brussel een antiquiteitenzaak had gehad. Ze erfde onder andere een reeks oude boeken. André, want zo heette die bijzonder intelligente en warme man, zei me op zekere dag: “Ik zal je eens enkele boeken meebrengen.” Een van die boeken was The Light of Asia, een uitgave uit 1911. Ik vertaalde daaruit de prediking van de Boeddha in Nagara, die voorkomt in het achtste hoofdstuk van dit meesterwerk van Edwin Arnold.

Narayana

PREDIKING VAN DE BOEDDHA IN NAGARA

Uit: Het Licht van Azië door Edwin Arnold    Yoga Magazine - Licht van Sivananda

    vraag een proefnummer aan

    Yoga c/o Kiekens

    Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst - BelgiŽ

    Tel. 053/77.74.90