The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2012, Vol. 542
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Spirituele lumbago is een verschrikkelijker kwaal dan gewone lumbago. Lumbago is reuma van de spieren van de heupen of de lendenen. Er is een hevige pijn in de lendenstreek. De patiënt vindt het moeilijk te lopen en vrij zijn lichaam te buigen. Soms wordt de pijn heel heftig en moet hij het bed houden. Hij kan zich niet op zijn zijde draaien. De pijn is als een elektrische schok.

Spirituele lumbago is het gevolg van de trots op het leren van Yogaoefeningen, het dragen van het oranje gewaad, titels, het vermogen om lezingen te geven over Yoga, Vedanta enz., het verwerven van enkele Yogakrachten enz. Wie lijdt aan spirituele lumbago kan niet buigen voor oudere sannyaasins (monniken), oudere mensen en de godheden in de tempel. Hij kan ook zijn hoofd niet buigen. Zoals in het geval van reuma gaat de pijn van het ene gewricht naar het andere, de trotsdeeltjes bewegen ook van de heupen naar de nek.

Dit soort lumbago wordt gevonden in droge pandits (schriftgeleerden), droge intellectuelen, rijke mensen en belangrijke ambtenaren. Ook zij kunnen hun hoofd en hun lichaam niet buigen. Ze kunnen voor niemand diep buigen en evenmin voor de Heer in de tempels. Ze denken dat zij de Heer zelf zijn.

De beste inspuitingen tegen deze spirituele lumbago zijn B.R. (Bankroet) en O.Z. (Ongeneeslijke Ziekte). Deze twee inspuitingen zullen hun ogen openen en de stijve spieren van hun heupen en nek soepel maken en ze zullen hen dwingen op hun knieën om hulp te smeken. De Goddelijke Inspuiting (G.I.) S.B. 40 is nog krachtiger dan B.R. en O.Z. Probeer ze eens. Ze zal zorgen voor een onmiddellijke verbetering. Ze is specifiek. (S.B.: afkorting van shoe beating, slaan met een schoen of pantoffel).

Buigen met gevoel, geloof en devotie zal je faam, lang leven en spirituele kracht geven. Het is een anga of onderdeel van Bhakti Yoga. Toen Oeddhava de diepe waarheden van Yoga en Vedanta niet kon begrijpen, zei Shrie Krishna hem:

O Oeddhava, Ik zal je een heel gemakkelijke methode leren om Mij te bereiken. Zie Mij in alle wezens. Buig voor allen. Buig voor een ezel en ook voor een verworpeling. Je zult Me spoedig bereiken. Daar is geen twijfel aan.

O onwetende mens, wat win je door opgeblazen van trots te zijn? Trots zal je val en vernietiging veroorzaken. Wees nederig. Wat je geleerd hebt, is een handvol. Wat je niet hebt geleerd, is een oceaanvol.

Moge je vrij zijn van trots. Moge je hart gevuld zijn met nederigheid! Glorie zij B.R. en O.Z. en S.B. 40

uit Wisdom in Humour

Swami Sivananda in 1957:
Truman is slechts de koning van Amerika,
Stalin is slechts de koning van Rusland,
Attlee is slechts de koning van Engeland,
Nehroe is slechts de koning van India,
maar Swami Sivananda is de koning van de hele wereld,
want zijn rijk kent geen grenzen
.

Een reden om dankbaar te zijn

Hebzucht

Het gelaat van het kolonialisme

Het geheim van India’s levenskracht
Ondanks de eeuwenlange beproevingen en de wrede onderdrukking is de oude Indiase cultuur, zeg maar de Vedische cultuur, niet vergaan. Daar is een gegronde reden voor: het is een cultuur van Bewustzijn. Bewustzijn is geen product van de hersenen, zoals moderne geleerden beweren. Bewustzijn is eerst en al het andere is er een manifestatie van. Daarover is het dat Yogis worden verondersteld te mediteren als ze Soerya Namaskaaram of Groet aan de Zon beoefenen. De Zon is wat je bent. De geest en de hele natuur zijn de maan: ze schitteren niet met hun eigen licht, maar met het licht van Bewustzijn dat er achter staat. Shankara schrijft in zijn Krans van Kennisgeheimen:

Antarjyotirbahirjyotih pratyaksyotih paraatparah
jyotirjyotih svayamjyotih aatmajyotih shivo’smyaham.

Het innerlijke licht, het uiterlijke licht, het licht vanbinnen, hoger dan het hoogste, het licht van alle lichten, zelflichtend, het licht dat het Zelf is, die Voorspoedige ben ik.

Verdwaald

Het wonder van de moderne tijd


OVER DE BHAGAVAD GIETAA

De aanleiding Filosofie en filosofen

De Sanskrit tekst leren reciteren
Wat hierna volgt is de omzetting of transliteratie van de Sanskrit tekst van de Gietaadhyaanam, een woord-voor-woordvertaling en commentaar.

GIETAADHYAANAM - MEDITATIE OVER DE GIETAA


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA
IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM
AAN DE GANGES

Wees de meester van de geest en het intellect


TADAASANA - TEENHOUDING

De naam
Soms wordt Tadaasana vertaald als Berghouding, maar er is al een belangrijke houding met die naam: Berghouding of Parvataasana. Voor Tadaasana kozen we lang geleden voor de vertaling Teenhouding, want Tadaasana heeft niets te maken met de Berghouding, zoals wij die beoefenen; het zijn twee heel andere oefeningen.

Tada betekent: helling, golving en ook lichaamskromming. Teenhouding is een rekoefening; je staat op de tenen en je rekt de lichaamskrommingen weg. De naam Teenhouding houdt dus een zekere logica in. De houding is met die naam opgenomen in ons boek Wegwijs in Yoga, dat in 2008 toe was aan zijn negende druk.

Uitvoering
Sta in een wat grotere spreidstand dan heupbreedte, dus groter dan in Berghouding of Parvataasana. Strengel de vingers in elkaar vóór het lichaam met de handpalmen naar onder. Adem langzaam uit door de neus. Adem dan langzaam in door de neus en laat de handen op het ritme van de adem langs het lichaam omhoog gaan terwijl je op de tenen gaat staan. Keer de ineengestrengelde vingers naar boven en rek het hele lichaam uit. Houd de adem in zolang het met gemak gaat. Laat dan uitademend de armen zakken en kom langzaam in de uitgangshouding. Herhaal dit enkele keren. Je kunt ook een tijd doorademen terwijl je op de tenen blijft staan.

Effect
Tadaasana is een ideale opkikker. Ze brengt de bloedsomloop op gang en werkt energieblokkeringen weg. Je voelt je onmiddellijk beter.

Narayana


FEEDBACK

Beste Narayana, 50 jaar Yoga Vedanta Aalst, voorwaar een geweldige mijlpaal, van harte proficiat hiermee en dank aan Sivananda dat hij u zo heeft kunnen inspireren en hopelijk nog een lange tijd in de toekomst!
Iedereen heeft zijn eigen reden om het pad van Yoga te betreden. Ongeveer twintig jaar geleden werd ik op Yoga opmerkzaam gemaakt door mijn toenmalige psychologe. Ik ondervond destijds nogal hinder van lang aanhoudende depressies en wilde daartegen in geen geval antidepressiva gebruiken. Mogelijk kon Yoga me meer gemoedsrust geven. Na een aantal jaren les te hebben gehad, maakte ik een bezoek van u aan Arnhem mee dat zeer veel indruk op mij maakte. Ik besloot de academie in Aalst te gaan volgen en in het jaar 2000 mocht ik me Yogadocent noemen. Een aantal jaren heb ik bij Michiel Neervoort met veel plezier les gegeven.

Grotendeels dank zij Yoga zijn gelukkig de depressies en de bijkomende nare verschijnselen verleden tijd voor mij. Ik ben een vrijer en blijer mens geworden… daar ben ik best trots op!
Wie had dat gedacht dat illusie toch omgeruild kan worden voor realiteit?! In plaats van depressieve gedachten zijn nu vrede en liefde in mijn gedachten gekomen waarmee vertrouwen en doorzettingsvermogen op een natuurlijke manier zijn gaan groeien. Uiteraard gaat het niet allemaal vanzelf, maar het is me meer dan de moeite waard. Sat chid aananda… ik weet dat ik besta… dat ben ik me bewust en dat wordt steeds meer een zaligheid. Wat ik zoek is wat ik ben… uw eigen woorden! Het ligt niet aan andere mensen, andere situaties, het ligt aan onszelf. Moeilijkheden zijn slechts treden op de trap naar boven om te leren onze verantwoordelijkheid zelf op te nemen. Er ligt een diamant van liefde in ons hart te wachten om te gaan fonkelen en om te koesteren. Gelukkig heb ik een echtgenote die mijn nare periodes heeft verdragen anders was de uitkomst nog ongewis geweest. Om het tij te keren heeft Yoga me veel gebracht. Eenmaal ermee begonnen… laat het je niet meer los. Dit komt zeker ook door de wijze, enthousiaste en humoristische manier waarop u het aan eenieder van ons overbrengt. Fijn deze stimuleringen, ze doen me nog steeds goed via uw tijdschrift.
Ik wens u een goede jubileumviering toe met iedereen die eraan deelneemt. Met grote bewondering groet ik u en wens u samen met uw vrouw nog vele gezonde jaren toe!
Cees Jongboer


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA