The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2014

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2014, Vol. 562
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Het leven is als een busreis: mensen stappen op, mensen stappen af
Swami Satchidananda kwam in ons leven in mei 1966. Eerst in de vorm van een brief. De bijgevoegde foto was er een op postkaartformaat van een knappe man van middelbare leeftijd met een lange baard en lang haar. Heel imponerend eigenlijk. Later vertelde hij mij dat hij alleen wat haar wegknipte af en toe onder zijn neus als die begon te kittelen. Zijn haar en baard werden voor het laatst afgeschoren op 10 juli 1949 op de dag dat hij Swami werd of, zoals zij zeggen, toen hij sannyaasa nam of de wereld verzaakte.

Verzaking
Sannyaasa is een woordsamenstelling van sat en nyaasa. Nyaasa betekent: plaatsen in. Waarin? In sat, het Zijnde, de Ultieme Werkelijkheid. De dag voordien vast de inwijdeling, hij mediteert en herhaalt de Gaayatrie Mantra. Dit is een Vedische Mantra, die zijn naam ontleent aan het feit dat hij zingt (gaa) en beschermt (tra). Dit is de Gaayatrie Mantra:

Oṃ bhoer bhvaḥ svaḥ
tat savitoer vareṇyaṃ
bhargo devasya dhiemahi
dhíyo yo naḥ pracodayaat

Vertaling van Swami Vivekananda’s vrije Engelse vertaling: “Wij mediteren over dat Wezen dat dit heelal heeft voortgebracht. Moge Hij onze geest verlichten.”

Vijf elementen

Het waarom van een gelofte

Sanskrit
Sat is afgeleid van de werkwoordswortel as, zijn. Sat betekent dus: dat was altijd is en wat nooit niet kan zijn. Dat Sat of Ekam Sat (het Ene Zijn) is in wezen Chit of Bewustzijn en Aananda of Zaligheid. De stemloze t van chit verandert in een stemhebbende d onder invloed van de stemhebbende aa van aananda. De transliteratie van het devanaagarie (schrift waarin het Sanskrit wordt geschreven) is: Svaamie Sachchidaananda. De ch wordt uitgesproken als tsj. Leg nergens een klemtoon, maar respecteer de lange klinkers, in dit geval zijn dat de aa en de ie. Er ontstaat daardoor een natuurlijke klemtoon en je hebt dan vanzelf de correcte uitspraak.

Mijmeringen
In 1966 was er een programma, Echo, op wat toen nog de BRT heette. Een man die de Echoploeg kende, zag de Swami toevallig in de stadsschool De Kat waar we in die tijd onze Yogalessen gaven. Hij belde de tv-makers. Ze kwamen direct met een ploeg naar Aalst. Ze interviewden de Swami en vroegen hem enkele Yogahoudingen te demonstreren. En dat deed hij ook. In die tijd gaf ene Michel Bottu turnen op de radio. De medewerkers van Echo probeerden lollig te zijn: ze begeleidden Swamiji’s demonstratie met een uitleg die in stijl geleek op de gymnastieklessen van Michel Bottu. Bijvoorbeeld: “Steek je rechterteen in je linkeroor”, enz. Maar toch kwam de Swami heel sympathiek en charismatisch over. En het was ook een goede publiciteit voor ons.

De wereld is klein

Seen all

Yogaville

Nog mijmeringen

Een eeuwfeest

Swamiji’s CV

Kippensoep
Swamiji vertelde in Amerika aan zijn discipelen het volgende:

“Toen ze in het hoofdkwartier van The Divine Life Socie-ty hoorden dat ik naar het Westen zou gaan, vroegen ze me de centra te bezoeken die ze kenden in Europa, om er over Yoga te spreken. Ik schreef naar deze verschillende centra vanuit Parijs. Ik ontving een heel liefdevolle brief uit Aalst, België. Het was de mooiste van allemaal. Vanaf het ogenblik dat ik hem ontving, voelde ik dat hij van mooie mensen kwam die van mij zouden houden. Deze brief kwam van de gebroeders Kiekens. In het Nederlands betekent Kiekens ‘kippen’. Normaal is de het de hen die warmte geeft aan de kuikens, maar in dit geval waren het de kuikens die warmte gaven aan de hen. Ze ontvingen me in hun huis. Elke morgen gaven ze me koffie zoals ik hem graag heb. En hun Yogafamilie begon te groeien. Ik heb nooit geloofd in de voordelen van kippensoep, maar nu kan ik ze op prijs stellen.”

Swamiji’s CV (vervolg)
Conrad Rooks boekte voor Swamiji een reis naar Mount Athos, Griekenland. Swamiji verbleef er in het oudste van de vele kloosters. Er waren veel gelijkenissen met de levenswijze in de aashram in Rishikesh; ze stonden bijvoorbeeld vroeg op voor meditatie en ze aten nooit vlees.

Yogaville (vervolg)

Zijn discipelen in Yogaville vroegen begin van dit jaar of we ons steentje wilden bijdragen in de viering van zijn eeuwfeest. Hoe konden we dat weigeren? We staan immers bij hem in het krijt.

Einde van Swamiji’s pelgrimstocht hier op aarde
Swamiji legde zijn lichaam af op 19 augustus 2002 op 87 jarige leeftijd tijdens een congres in India. Zijn lichaam bezweek aan een aneurysma (inwendige bloeding). Aangezien hij een Amerikaans staatsburger was, werd zijn lichaam overgevlogen naar Amerika. Het werd bijgezet in Yogaville in de daartoe voorziene Samaadhisthaan (mausoleum).

LEREN ZITTEN OF
DE BESTE YOGAHOUDING

De beste Yogahouding is de zithouding
“Toen men de stoel uitvond, vond men het ziekenhuis uit”, zei Swami Satchidananda. Als men op een stoel zit, is de bloesomloop langer en moet het hart een extra inspanning leveren. Als men met de benen gekruist zit, wordt de bloedsomloop ingekort en wordt het hart ontlast. De rug leunt dan niet tegen de leuning van de stoel en de wervelkolom lijdt geen functieverlies en verslapt dus niet.

Een schot voor de boeg

Stress

Hoe het werkt

De moeilijkheid met Yoga

De grootste stresserende factor is de menselijke geest

Ik weet het


UIT HET SPIRITUELE GEDACHTEGOED VAN SWAMI SATCHIDANANDA

Een gezonde levenswijze

Reinig het meer van de geest

Maak je wil sterk

Overwin geleidelijk je woedebuien

Geluk en ongeluk zijn in de geest

Overwinning op de lagere geest

Het onveranderlijke

Vind vrede vanbinnen

Valse honger

Heb je echt honger?

Diep in meditatie gaan

Handeling zonder zelfzucht
Een op zelfzucht gebaseerde handeling met een persoonlijk motief is altijd onvolmaakt, omdat ze de geest verstoort van degene die de handeling stelt. De gehechtheid aan het resultaat van de handeling verandert ze in een zelfzuchtige handeling. Je wil iets verwerven en dus onderneem je iets en zo bouw je een spanning op. Zelfs nog voor je vooruitgang boekt in wat je doet, wordt er in de geest spanning opgebouwd, omdat er gehechtheid meespeelt. “Ik doe dit voor mijn geliefde en ik moet het resultaat zien.” Een handeling zonder zelfzuchtig motief kan gemakkelijk worden gesteld met een heel rustige geest.

Een goddelijke geest

Vind succes in alles

De mantra is een mystiek woord

De innerlijke stem
We spreken veel en hoe meer we spreken hoe meer het ons ontgaat dat iemand in ons spreekt. Mahatma Gandhi placht te zeggen dat het de antaryaamin is, de innerlijke getuige, het innerlijk licht dat je leidt, dat altijd tot je spreekt. Maar jammer genoeg missen we deze innerlijke gids, omdat we teveel lawaai maken. In diepe meditatie proberen we de geest stil te maken. Maar denk niet dat alleen luid spreken spreken is. Zelfs zonder geluid te produceren, spreek je. Elke gedachte is een woord. Denken heeft zijn eigen vorm en verstoort deze stilte. Door te denken, spreek je innerlijk en verstoor je die stilte en hoor je de innerlijke stem of het innerlijke bewustzijn niet.