The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2015, Vol. 572
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

DE TAITTIRIEYOPANISHAD

De aanleiding
In een lezing die Dr. Gupta in de Yoga Academie hield, had hij het over een passage uit de Vedas waarin wordt gezegd dat men zijn moeder, vader, goeroe en “nog een ander iemand als God moet beschouwen”. Een lezer vroeg me uitleg over wat hij tussen aanhalingstekens zette.

Shrie Krishna haalde de essentie uit de Oepanishads
De aangehaalde passage komt uit de Taittirieyopanishad, hoofdstuk één, les elf. Oepanishad betekent: zitten nabij. Het gaat immers om een wijsheid die men ontvangt aan de voeten van een wijze. De Oepanishads behoren tot de Vedas. Het zijn de filosofische sluitstukken van de Vedas. Ze zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Maar er is een oplossing, die wordt toegelicht in vers 4 van de Meditatie over de Gietaa:

Sarvopanishado gaavo dogdhaa gopaalanandanah
Paartho vatsah soedhierbhoktaa doegdham gietaamritam mahat

De Oepanishads zijn de koeien. De melker is de vreugde van de koeherders. Arjoena is het kalf. De mens van grote intelligentie is de genieter, de drinker. De melk is de grote nectar van de Gietaa.

Een koe geeft melk als ze bij de stier is geweest en als ze heeft gekalfd. Zodra ze haar kalf ziet, komt de melkproductie in haar uier op gang. Het kalf in het vers is Arjoena. Zijn liefde doet de woorden uit de mond van Krishna tevoorschijn komen. Krishna is de melker: Hij heeft de Oepanishads als het ware gemolken. Hij is de vreugde van de koeherders. Als de melker komt zijn ze gelukkig, want ze hebben hun werk goed gedaan: ze hebben ervoor gezorgd dat de koeien niet werden gestolen door veedieven of werden verslonden door roofdieren. De melk is de essentie van de Oepanishads. Wijze mensen zijn de drinkers van die melk.

Wees zoals Arjoena een kalf. Dit is de gemakkelijke methode, het pad van de liefde of de devotie. Sant Gnyaa-nadev (Mahaaraashtra, India, dertiende eeuw) schreef: “De boer moet de poten van de koe vastbinden om ze te kunnen melken, maar het kalf krijgt zijn deel van de melk zonder touw.”

Twee soorten Yoga

Een geestelijke karpersprong

De naam van de Oepanishad

De tekst die moet worden toegelicht komt uit de volgende les van de Oepanishad:

Les elf uit hoofdstuk één

Sanskrit tekst waarop de gestelde vraag betrekking heeft
Maatridevo bhava. Pitridevo bhava. Aachaaryadevo bhava. Atithidevo bhava. Dit betekent: moge moeder God zijn, moge vader God zijn, moge de Goeroe God zijn, moge Atithi God zijn.

In de Goeroestotram, een hymne ter verheerlijking van de Goeroe, raken volgende verzen me altijd heel diep:

Goeroer Brahmaa Goeroer Vishnoer
Goeroerdevo Maheshvarah
Goeroe Saakshaat Parambrahma
Tasmai Shrie Goerave Namah.

De Goeroe is de schepper, de Goeroe is de instandhouder,
de Goeroe is de vernietiger.
De Goeroe is de getuige van het hoogste Absolute.
Voor die Heer Goeroe zij gebogen.

Dhyaanamoelam Goeror Moertih
Poejaamoelam Goeroh Padam
Mantramoelam Goeror Vaakyam
Mokshamoelam Goeroh Kripaa.

De vorm van de Goeroe is de wortel van de meditatie
de voeten van de Goeroe zijn de wortel van de eredienst
de woorden van de Goeroe zijn de wortel van de Mantra
de genade van de Goeroe is de wortel van de verlossing.

Het eerste vers betekent dat de Goeroe het verlangen naar verlichting in de discipel ontsteekt, dat hij dat verlangen levend houdt, dat hij vernietigt wat het groeiproces in de weg staat, dat hij de getuige is van het hoogste Absolute en dat men in overgave voor die Goeroe buigt.

Het tweede vers betekent dat over de vorm van de Goeroe moet worden gemediteerd, dat zijn voeten verzinnebeelden wat moet worden vereerd, dat van hem de Mantra komt en dat men door zijn genade wordt verlost.

De Datumloze


ODE AAN DE GOEROE
EN ZIJN WERKEN

Beetje geschiedenis

Er staan in mijn boekenkast twee-, driehonderd van zijn werken. Enkele ervan zijn zelfs drukproeven met correcties door Swami Sivananda zelf aangebracht. In een ervan staat een opdracht aan ene Swami Narayanananda. Men vertelde me dat die Swami werd gebeten door een dolle hond en dat hij een tijd nadien stierf in helse pijn. Enkele boeken zijn aangevreten door termieten.

Swami Sivananda in een notendop

Enkele kilometers stroomopwaarts, op de linkeroever van de Ganges deed hij van 1924 tot hij de verlichting bereikte een intense saadhanaa (spirituele oefening). In 1934 stak hij de Ganges over en vestigde zich met enkele discipelen in een vervallen koeienstal. In 1936 stichtte hij The Divine Life Society (DLS).

Hoe de banden werden aangehaald

Nagarajan

Swami Vimalananda
Nagarajan verzaakte de wereld in 1977. Zijn naam was voortaan Swami Vimalananda. Vimala betekent: smetteloos; aananda betekent: zaligheid.De tekst op het Internet vervolgt:
“Vanaf Shrie Goeroedevs Mahaasamaadhi (overlijden) in 1963 diende Nagarajan Swami Chidananda als zijn persoonlijk secretaris. Op 26 juli 1972, de gewijde Goeroepoernimaa, omhelsde hij de Orde van Sannyaasa en kreeg de monastieke naam Swami Vimalananda. Als secretaris van Swami Chidananda reisde hij veel, zowel in India als daarbuiten. Hij is een belichaming van geduld en zelfopoffering.”


DRIE WONDERBARE YOGAHOUDINGEN VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Klachten genoeg

De goenas

De moeilijkheid

Het is dan ook de boodschap voor busy people een oefenschema op te stellen dat haalbaar is. Ik zal er hier een beschrijven.

Een ons praktijk is beter dan tonnen theorie

De tijd bepalen

Ik meende ook de Godheid woonde verre
in eenen troon hoog boven maan en sterre
en hefte menigmaal mijn oog
met diep verzuchten naar omhoog.
Maar toen Gij U beliefden te openbaren
toen zag ik niets van boven nedervaren,
maar in den grond van mijn gemoed,
daar wierd het lieflijk en zoet,
daar kwaamt Gij uit der diepten uitwaarts dringen
en als bron mijn dorstig hert bespringen,
zodat ik U bevond te zijn, O God,
den grond van mijnen grond.
Dies ben ik blij dat Gij, mijn hoogst beminden,
mij nader zijt dan al mijn naaste vrienden.
Was nu al ongelijkheid voort
en ’t herte rein gelijk het hoort,
geen hoogte noch diepte zou ons scheiden,
ik smolt in God, mijn lief,
wij werden beiden één geest, één hemels vlees en bloed,
de wezentheid van Gods gemoed.
Dies moet geschie’en.
Och, helpt, getrouwen Here,
Dat wil zich gans in Uwen wille keere.

Herhaal het gedicht zo langzaam mogelijk.

Even ontspannen

Vervolg van het oefenschema

Verklaring van het effect

Het korte, maar krachtige oefenschema

Een fantastische ademoefening

Geef het zijn tijd. Forceer niets. Gaat het met 15 tellen te snel vooruit, houd het dan bijvoorbeeld bij 10 tellen of minder.

Belangrijk is dat je dit doet op een lege maag.
Als je gewicht wilt verliezen, is de tijd voor het avondmaal de beste tijd.
Je kunt er ook je dag mee beginnen.

Je zult er je hart en je longen blij mee maken en als zij blij zijn, zul jij dat ook zijn. Het geheim van een goede gezondheid is gezond bloed en een gezonde bloedsomloop. Pillen zijn maar lapmiddelen. Maak ze onnodig. Het geheim? Beoefen Yoga!

Vader Cats (Den Haag, 1577-1660): “Houd het hoofd koel, de voeten warm. Vul me mate uwen darm; Houd het achterpoortje goed open en laat de dokter naar de bliksem lopen.”


Gedichten van Sivananda

Intoximeter en maayaameter

Het miserabele prarabdha van de naturopath


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA