The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2016, Vol. 582
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Op zondag 18 december van 10 tot 16u30 besluiten we tijdens onze jaarlijkse Yogadag de viering van Swami Chidananda’s eeuwfeest. We begonnen die viering tijdens de Yogadag in 2015. We hebben zoveel aan hem te danken dat we dit eeuwfeest niet ongemerkt voorbij konden laten gaan.

Tevens vieren we 54 jaar Yoga Vedanta Aalst vzw, sedert december 1962 afdeling Aalst van The Divine Life Society.

Licht van Sivananda zal in 2017 zijn vierenvijftigste jaargang ingaan. Ook iets om zich over te verheugen.

Het is een gelegenheid om degenen die Yoga Vedanta Aalst al die tijd draaiende hielden een hart onder de riem te steken en voor hen is het een gelegenheid voor gewetensonderzoek. Een machine heeft af en toe een smeerbeurt nodig. Dat is voor een vereniging niet anders. Dit is dé gelegenheid. Ook om Sadgoeroedev Swami Sivananda te eren, die het door zijn inspiratie en genade allemaal mogelijk maakte. Of zoals hij het uitdrukte, die ons onvermoeibaar en met groot enthousiasme “up and doing” hield.

Karpersprongen en Hersenspinsels

Waarom?
Op tv leert men veel over het leven hier op aarde. Zo zag ik in een reportage over het oerwoud houthakkers planken zagen uit een reusachtige boomstam, die op hoge schragen lag. De ene houthakker stond onder de boomstam, de andere stond er boven. Ze trokken met grote kracht een lange zaag heen en weer. Ik zag in mijn jeugd mijn grootvader precies hetzelfde doen. Ze zaagden plank na plank de hele dag lang. Het was hard labeur.

Aap in doodsnood
Het deed me ook denken aan iets dat Swami Sivananda schreef en dat ik langgeleden vertaalde, maar God weet waar het ergens in de oude maandbladen staat en het is altijd goed de geest eens op te frissen.

Een aap sprong op zo’n boomstam, die al een eind was doorgezaagd. Alvorens naar huis te gaan, hadden de houtakkers een dikke spie in de zaagsnede geklopt om ze open te houden. De nieuwsgierige aap bekeek de spie en trok eraan, maar er zat geen beweging in. Hij probeerde ze een beetje heen en weer te wrikken. Dat lukte amper. Hij wrikte wat harder en plots schoot de spie naar buiten. De zaagsnede klapte dicht met een luide knal, waarvan het lawaai in intensiteit en duur ver werd overtroffen door het ijselijke gegil van de aap wiens teelballen in de opening hadden gehangen. Het arme dier stierf in helse pijn.

Moraal van het verhaal? Steek je neus niet in andermans zaken. Houd het beeld van de aap in doodsnood in gedachten en bemoei je met je eigen zaken. Maar mensen bemoeien zich vaak liever met andermans zaken om zich niet met hun eigen zaken te moeten bemoeien, want dat is te confronterend.

De druppel

Je schat

Maayaa

De hindernissen en hoe ze te nemen

De onzuiverheid van de geest

De eerste definitie staat in vers II 48: Samatvam Yoga oechyate. Gelijkheid wordt Yoga genoemd. Maar mensen lezen iets zonder echt naar de diepte te peilen. Laten we dit hier wèl doen, want al is het een korte, eenvoudige zin; zijn betekenis is diep en verhelderend. Is er iets gelijk in jou, iets dat nooit verandert? Beslist niet je lichaam. Het lichaam waarmee je werd geboren en het lichaam dat je op het einde aflegt, is hetzelfde lichaam met hetzelfde DNA, maar het ging door vele toestanden. Ook je geest is nooit gelijk. Nu is hij opgewekt. Het volgende ogenblik is hij neerslachtig. Slechts dat wat je in wezen bent, is altijd gelijk. Daarin gevestigd zijn is Yoga.

In II 50 staat de tweede definitie: Yoga karmasoe kaushalam. Yoga is bedrevenheid in de handeling.

De derde definitie staat in VI 23: Tam vidyaad doehkhasamyogaviyogam yogasamgnyitam. Laat dat worden gekend als Yoga, het verbreken van de vereniging met pijn.

De rusteloosheid van de geest

Twee belangrijke praktijken
Twee belangrijke praktijken zijn Mantra Japa of Japa Yoga en Kiertan, Swami Sivananda heeft er boeken en talrijke artikels over geschreven. Japa Yoga is het herhalen van een Mantra met behulp van een maalaa. Maalaa betekent: krans. Een bloemenkrans bijvoorbeeld wordt poeshpamaalaa genoemd.

Er zijn 108 kralen aan een maalaa, 107 gewone en één met een pluisje. Deze kraal wordt de meroe, het centrum, genoemd. Hij is het begin en het einde van de maalaa. De 108ste is de godheid van de Mantra zelf. Er zijn volgens de Aayoerveda (de Indiase geneeswijze; Aayoerveda betekent: de kennis van het leven) in het lichaam 107 drukpunten of Marmas. Het 108ste is Krishna, de Heer van het leven, zelf. Er zijn in de Vishnoe Sahasra Naama, de Hymne van de duizend Namen van de Aldoordringende 107 strofen. De 108ste is Vishnoe zelf. Er zijn nog andere redenen waarom 108 een bijzonder en symbolisch getal is. Er zijn 9 planeten en 12 maanden. 9x12=108. Een man heeft 9 lichaamsopeningen: 2 oren, 2 ogen, 2 neusgaten, de mond, de anus en de uitgang van de pisbuis. De vrouw heeft er 12. Ze heeft er 3 meer: de tepels en de vagina. Een man heeft ook tepels, maar er zijn geen gaatjes in. Het zijn dus geen lichaamsopeningen. Ook hier is 9x12=108.

Definitie van Mantra

Enkele Mantras voor Japa Yoga

Plaats en tijd

De Zelfvervreemding

Het uitdragen van Yoga

Het kernprobleem


OEDDIEYAANA BANDHA

Gezondheid
Swami Sivananda kon met weinig woorden iets schrijven of zeggen op zo’n manier dat het bleef plakken. Wat is een probleem in deze moderne tijd? Hij zei: “Too much hurry, too much curry, too much worry. Teveel haast, teveel eten en teveel tobben.” Het tekent de moderne mens ten voeten uit. Het kan tegenwoordig niet rap genoeg gaan. Ik heb twee jaar verkeerd, zoals dat in die tijd (1956 tot 1958) heette. We zochten natuurlijk ook toenadering, maar het ging toen met knoopjes, nu gaat het met een rits.

Het middenrif

De oefening


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

De winst die buiten het bereik van Brahmaa ligt, verkrijgen wij, eenvoudige smekelingen, door die Machtige Ene. Door aan begeerten te verzaken, verwerven we zijn eredienst; Padmanaabha wordt onze schuldenaar door die dienst. Er is geen grens aan de melk van Kaamadhenoe; ze stroomt zoals de verlangens van de mensen. Waar we zitten is er een tij van geluk dat het drievoudige onderscheid overstijgt. Wij, dienaren van Vishnoe, komen niets tekort op de wereld; Naaraayana zit in vrede in ons. Toekaa zegt: Dit is het maal dat niemand onbevredigd laat of als er wel zo iemand is, laat hem dan.