The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2018, Vol. 602
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Yoga in het dagelijks leven

Iedereen die me kent, weet dat ik mijn hart verloor aan India, het land van wijzen uit een onvoorstelbaar ver verleden, die ons de ervaringsgerichte wetenschap van Yoga gaven.

Yoga is de belangrijkste van alle wetenschappen . De reden waarom ik dit schrijf? Alle wetenschappen gaan over iets, zoals de sterren, het heelal, planten, dieren, de natuur en noem maar op. De lijst is eindeloos. Yoga gaat niet over “iets”; het gaat over jezelf, het gaat over “Wie ben ik?”, een vraag die het orakel van Delphi de woorden ontlokte dat Socrates de meest wijze man van Athene was. Zijn reactie op die uitspraak wekte de woede op van zijn stadsgenoten. Hij werd door twaalf gezworenen veroordeeld tot de doodstraf. De aanklacht luidde: bederver van de jeugd. Door hem te vermoorden, hebben ze zichzelf vermoord. Dit is precies de grootheid van India: de grondslag van haar filosofie is de vraag “Wie ben ik?” Door deze filosofie van Bewustzijn is de Hindoe beschaving nooit vergaan.

De Engelsen lieten India verdeeld en totaal verarmd achter .

India is wellicht de enige oud-kolonie die het goed stelt en die groeit. .

Het stuit me tegen de borst dat India altijd heel negatief wordt voorgesteld in de media.

TOESPRAAK DOOR NARENDRA MODI, EERSTE MINISTER VAN INDIA, OP DE VOORAVOND VAN NIEUWJAAR 2017

Mijn waarde landgenoten,

Binnen enkele uren belanden we in het nieuwe jaar 2017. 1.250 miljoen Indiërs zullen het samen met de rest van de wereld verwelkomen met nieuwe hoop, nieuwe energie en nieuwe dromen.

Sinds Divali (feest van het licht) is onze natie getuige geweest van een historische zuiveringsrite. Het geduld, de discipline en de vastberadenheid waarvan 1.250 miljoen Indiërs blijk gaven, zullen een kritieke rol spelen in de vormgeving van de toekomst van de natie gedurende de jaren die komen.

In Gods schepping zijn mensen begiftigd met een fundamentele goedheid. In de loop van de tijd sluipen de verstoringen van slechtheid binnen. Mensen voelen zich verstikt in een slechte omgeving en vechten om er uit te komen. Corruptie, zwart geld en valsmunterij werden zo algemeen in India’s maatschappelijk leven dat zelfs eerlijke mensen door de knieën gingen.

In ons land hebben de mensen, van de gewone man tot de President, op één of ander ogenblik, gepleit voor het bevorderen van de gelijktijdigheid van de activiteiten van de staat en de nationale verkiezingen. Dit is om de eindeloze cirkel van verkiezingen te doorbreken, de verkiezingsonkosten te drukken en de druk op de administratieve machinerie te verminderen. De tijd is gekomen om dit ernstig te overwegen en erover te debatteren. Een positieve verandering heeft altijd ruimte gekregen in ons land.

Een gelukkig Nieuw Jaar.

Jai Hind!!!


PAVANAMOEKTAASANA –HOUDING VAN DE BEVRIJDE WIND

Pavana betekent wind; moekta is bevrijding, verlossing.

Deze aasana wordt uitgevoerd in rugligging, eerst met één been, daarna met beide benen.

Buig de linkerknie en leg de dij op de buik. Sla de armen rond de linkerscheen en trek de dij zo stevig als maar kan tegen de buik. Hef het hoofd tot tegen de knie of er zo dicht mogelijk tegen. Adem enkele keren door de neus diep in en uit. De druk in de buik stijgt aanzienlijk.

De knijpende beweging van het spijsverteringskanaal (peristaltiek) wordt gestimuleerd en wind wordt uitgedreven.

Doe daarna hetzelfde aan de andere zijde. Daarna met beide benen.


WAT IS GEZONDHEID?

Swami Sivananda

Wat is gezondheid?
Gezondheid is de staat van evenwicht tussen de drie doshas (bioregulatoren) van het lichaam, namelijk Vaata, Pitta en Kapha (wind, gal en slijm) waarin de geest en alle organen van de mens vrede en geluk genieten en waarin hij zijn plicht doet in het leven met een lichaam dat werkt in harmonie, comfort en gemak.

Gezondheid is een grote schat

De noodzaak van een goede gezondheid

Middelen voor een goede gezondheid


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

Snippers voor ontwikkeling
Hier zijn enkele waardevolle instructies in tabletvorm, klein, ter zake en uitgezocht voor onmiddellijke toepassing.

“Svargaashram, 3 oktober 1930

a. Vrees niet.
b. Treur niet.
Je bent Sat-Chid-Aananda Roepa, Amrita Aatmaa.
(Je bent in wezen Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid, Onsterfelijk Zelf.)

Je bent niet dit Jada lichaam (Jada: niet-intelligent in wezen).
Moge God je zegenen.

Lees mijn boek Mind, its Mysteries and Control. De lessen zullen van veel praktisch nut zijn voor je vooruitgang in meditatie.

Spaar zoveel geld als mogelijk. In deze tijd is geld zelfs voor Sannyaasins nodig, aangezien er een tekort is van steun door gezinshoofden. Heb deze twee belangrijke pleziercentra: STUDIE en MEDITATIE. Snijd alle andere pleziercentra af.

1. Zoek. Begrijp. Verwerkelijk.
2. Analyseer (dingen). Verwerkelijk (je ware aard).
3. Ken Jezelf en wees vrij.
4. Wees altijd gevestigd in het Zelf.
5. Bid en wees deugdzaam.
6. Streef en trek aan.
7. Negeer (het lichaam) en bevestig (Brahman, het Absolute).
8. Tat Tvam Asi (Gij zijt Dat.) Vergeet dit nooit.

Sivananda”

Aanschouw de latente goddelijkheid

Hervorming van de lagere natuur

“SHIVOHAM SIVAH KEVALOHAM (Ik ben Shiva, Ik ben alleen Shiva), moge God je zegenen.

De vloek van het zinnelijk leven

Saadhanaa moet een dagelijkse gewoonte worden

Moeilijkheden door Praanaayaama

Wat is Yoga echt?

HOOFDSTUK 12

SPIRITUELE ERVARINGEN

wordt vervolgd


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

vervolg

Als een man twee vrouwen heeft, verblijft zonde in zijn huis; ge moet niet op zoek gaan naar zonde; wie ze wil, moet maar op bezoek gaan bij hem. Er moet over dit onderwerp niet lang worden nagedacht. Waar valsheid is, daar is er een hoop zonden; waar mensen de waarheid spreken, daar welt plezier op. Toekaa zegt: Winst en verlies liggen niet ver uit elkaar.

wordt vervolgd