The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2021, Vol. 632
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Beschaving

Er zijn vele beschavingen geweest: de Egyptische, de Romeinse, de Griekse enz. Er waren de Inca’s, de Mogols enz. Maar kun je ze echt beschavingen noemen? Degenen die iets waardevols voortbrachten, hingen af van de goodwill van de machtigen en de rijken, die in hun paleizen en villa’s genoten van een onvoorstelbare pracht en praal met honderden dienaren om zich voor hen uit te sloven. Op straat stierven de mensen van honger en armoede. En wat blijft er over van die beschavingen? Hopen stenen: piramiden, gebouwd met het zweet en bloed van de kleine man, het Colosseum in Rome waar duizenden stierven voor het vermaak van perverten enz. En wat deden ze vooral? Doden, doden en nog eens doden.

HET EEUWIGE DHARMA

Een prachtig geïllustreerd artikel, The Eternal Dharma, dat ik toentertijd vertaalde uitSwarajya, een Indiase krant waarop ik geabonneerd ben

In de Goeda Bishnoi streek van Rajasthan, dichtbij Jodhpoer, leeft een gemeenschap, die misschien wel de meest milieuvriendelijke van India is. Voor de Bishnois is het vereren, het vieren en het beschermen van de natuur dé manier van leven. Er is veel te leren van Bishnoi vrouwen, vooral hoe ze van het dienen van het milieu een vereerde traditie en een normale levenswijze maakten.

Volgens Jangpoe Devi wordt een goed gedeelte van de bajra (gierst) die ze produceren opzij gehouden voor de vogels, die het Goeda meer bezoeken. “Mussen, pauwen, kraanvogels, duiven en andere vogels krijgen wat we op het veld kweken.” Onder de vogels is de koerjaan (soort kraanvogel) beschermd. Hij wordt vermeld in de volksliederen van de streek.

Wat is de kern van hun seva aan bomen, dieren en andere manifestaties van het leven? Lakshmi Bishnoi, studente in Klas XI, die in Goeda Bishnoi woont en die een kudde koeien hoedt nabij een bron, zegt: “Als sterke eenheden van de Bishnoi familie en de Bishnoi samaj, moeten we de principes van dharma, zoals ze werden neergelegd door Jambo Ji, blijven beleven. Ze geven vorm aan ons leven.”


HOE INDIA VAN ’S WERELDS HOOFDSTAD VAN HET ONDERWIJS NAAR DE DIEPTEN VAN ANALFABETISME GING

Bron: Sahana Singh
Sahana Singh is een ingenieur gespecialiseerd in waterzuiveringsproblemen en Indiase geschiedenis, een uitgeefster en commentator.

vervolg

Honderden Sanskrit werken werden nauwgezet vertaald door Indiase geleerden met de hulp van Chinese intellectuelen. Het was reuzenarbeid door de totaal verschillende zinsbouw en structuur van de twee talen. Vele geleerden schreven over hun strijd en ongemak. Het eerste gedrukte boek in China was de Indiase verhandeling Vajraachchhedikaa Pragnyaapaaramitaa Soetra of de beroemde Diamant Soetra, die in het Chinees werd vertaald door Koemarajiva in 402. Koemarajiva was buitengewoon begaafd. Hij studeerde in Kashmir, Kashgar en Koutcha en men zegt dat er voor zijn diensten een strijd werd gevoerd tussen de koning van Koutcha en de Chinese keizer, wiens generaal hem gevangen hield. In twaalf jaar vertaalde hij meer dan honderd Sanskrit werken, die worden beschouwd als meesterwerken in de Chinese literatuur. Hij staat ook bekend als leraar van de befaamde Chinese reiziger Fa-Hien.

Overdracht van kennis vanuit India naar Griekenland, de Islamwereld en Europa
De antiquiteit van de beschaving en het ecosysteem (uitwisseling van energie tussen levende organismen) dat werd opgezet voor de verspreiding van kennis veranderde India in een tuin met uitgelezen bloemen, die vele bijen aantrokken. Royle vermeldt in een verhandeling over de antiquiteit van de hindoe geneeskundige Barzouyeh, een koninklijke geneesheer aan het hof van de Perzische koning Khosrau (531-579), die terugkeerde uit India met teksten over geneeskunde alsook een verscheidenheid van kruiden en die beslagen was in het Sanskrit.

III

Dodelijke slag aan de Indiase universiteiten
Ruiters reden de campus op van een wereldberoemde universiteit en doodden de studenten en professoren. Hun dode lichamen lagen overal verspreid. Dezelfde scène speelde zich af in andere universiteiten, de ene na de andere. Dit gebeurde in een tijd dat er geen computors, geen digitale opslagapparaten, geen cloud apps waren om de geaccumuleerde kennis van generaties op te slaan. Geesteloos geweld ontketend in de belangrijkste universiteiten van de tijd Nalanda, Vikramshila en Odantapoeri, door Mohammad Bakhtyar Khilji en zijn mannen verwekten een schokgolf in het India van de dertiende eeuw. Het ontketend, geesteloos geweld tegen onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen werd voordien in India nooit gezien.

Nadruk op het islamonderwijs
Naarmate de verscheidene moslimdynastieën in India gevestigd raakten, werd het onderwijs met het doel de islamleringen te verspreiden de norm. Moektabs en madrasas verbonden aan moskeeën begonnen de islamtradities te onderwijzen.

Het Sanskrit en de regionale talen levend houden
Rijke zakenlui, hindoe raajas en lokale gemeenschappen hielden de vlam van het onderwijs brandend voor de hindoes. Tijdens de regering van de Mogolkeizer Akbar (zestiende eeuw) kreeg het Sanskrit enige koninklijke bescherming aangezien de heerser geïnteresseerd was in het harmoniseren van de relaties tussen moslims en hindoes. Het eerste Sanskrit-Perzisch woordenboek werd samengesteld tijdens Akbars regering. Vele werken ontstonden in het Sanskrit, het Hindi-Oerdoe en de regionale talen, zoals het Bengaals en het Marathi.

Verwaarlozing van de wetenschappen onder de Mogols

Komst van de kolonialen

Anglicisten versus Oriëntalisten en hun grote minachting voor de Indiase kennis
Macaulay’s memorandum over het onderwijs in India, dat werd verspreid voorafgaand aan de Engelse Onderwijswet van 1835, gaf volmacht aan Gouverneur-Generaal Bentinck om middelen vrij te maken voor een Westers onderwijsprogramma met het Engels als voertaal. Het memorandum van Babington Macaulay is een klassieker, die elke “geschoolde” Indiër zou moeten lezen:

wordt voortgezet


Opbouw van een oefenschema

vervolg

Alle-delenhouding-Sarvaangaasana
Lig op de rug met de benen samen. Hef ze van de grond gestrekt of gebogen, maar druk de lendenwervels terwijl je benen heft goed tegen de mat, dus hef ze niet met een holle rug, want dit zou hem te veel belasten. Ondersteun de rug met de handen zo dicht mogelijk bij de schouders. Druk de kin krachtig tegen de borst. Rek de nek uit.

De schildklier ligt ter hoogte van de keel. Ze wordt door de krachtige kin-borstklem (Jaalandhara Bandha), die eigen is aan Sarvaangaasana, uitgeknepen als een spons. Dit heeft op haar werking een regelend effect.

Narayana


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

Het ogenblik dat een spiritueel geneigd iemand met hem in contact kwam, ongeacht hoe, begon Sivananda aan zijn hervormend werk. Hij was een goddelijke beeldhouwer. Hij sleep en vormde de Saadhak op mysterieuze manieren. Het was het werk dat hem nauwst aan het hart lag, nauwer eigenlijk dan het verspreiden van spirituele kennis. Swamiji was heel oprecht en empathisch toen hij verklaarde: “De grootste dienst die ik aan de mensheid kan bewijzen, is het trainen en vormen van zoekers. Elke Yogaleerling die wordt gezuiverd en verheven, wordt een centrum van spiritualiteit. Hij zal duizenden babyzielen aantrekken door zijn magnetische aura voor spirituele hervorming en vernieuwing.”

wordt voortgezet