The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

 

INLEIDING

In december 1990 sprak Swami Chidanandaji elke morgen, na de meditatie in de Samaadhi Hall van de Sivananda Aashram, de aanwezigen kort toe. Enkelen waren er zo door geïnspireerd dat ze besloten deze dagelijkse boodschappen uit te geven. Ze waren met dat werk bijna klaar toen in oktober 1991 Swami Chidanandaji's 75e verjaardag werd gevierd. Ze lazen er tijdens de Retraite in Mussoerie van de westerlingen met Swamiji gedeelten uit voor.

Parvati (Hélène Rondou) vertaalde en gaf het boekje uit (A New Beginning), dat ons begin 1992 vanuit India werd toegestuurd. Dit is haar geschenk voor de dertigste verjaardag van Yoga Vedanta Aalst (6 december 1992).

Parvati draagt Swami Chidanandaji meer dan een warm hart toe. En dit is haar manier om er uitdrukking aan te geven: zijn boodschap te verspreiden, die de eeuwenoude boodschap van Spiritueel India is, de boodschap die je leert wie je in wezen bent voorbij dit vergankelijke lichaam en voorbij deze rusteloze geest: een volheid van Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid. Het is de boodschap waaraan de moderne mens het meeste nood heeft.

Moge Parvati worden gezegend met een intense Saadhanaa Shakti de energie om de weg naar binnen te gaan en moge ze verwerkelijken dat ze niet het omhulsel is waarin dat Vanbinnen is vervat, maar dat ze dat Vanbinnen zelf is. "Een Nieuw Begin" is een oproep van Swami Chidanandaji om van ons leven iets waardevols en zinvols te maken. Mogen zijn woorden doordringen in het hart van al degenen die dit lezen. Tijdens zijn bezoek in september 1992 vroegen we Swami Chidananda een voorwoord te schrijven. Hij vond daar de tijd voor toen hij in Amsterdam was. .

Narayan

VOORWOORD

Het verheugt Shrie Goeroedev zeer dat onze Aalst Divine Life Society Branch een nieuwe stap voorwaarts zet in zijn Gnyaana-Yagnya-dienstbetoon (Gnyaana Yagnya: offer van kennis) aan de Nederlands sprekende spirituele zoekers en het grote publiek door het boek "A New Beginning" te vertalen en uit te geven,dat bestaat uit in de vroege morgen uitgesproken spirituele boodschappen. Al deze toespraken tot saadhaks (beoefenaars van Saadhanaa of spirituele oefening) en spirituele zoekers zijn geïnspireerd door Goeroedev Swami Sivanandaji Maharaaj in zijn spirituele aanwezigheid in zijn gewijde Samaadhi-schrijn in Rishikesh Sivananda Aashram , India , tijdens de dagelijkse gebeds- en meditatiebijeenkomsten in de vroege morgen. Aangezien ze een grote hulp bleken te zijn voor oprechte zoekers besloot Parvati, lid van onze Aalst Sivananda Yoga Aashram, een Nederlandse vertaling van dit boek te publiceren ter gelegenheid van de voorspoedige 30ste verjaardag op 6 december van dit jaar 1992.

Het schenkt me grote vreugde dit Voorwoord te schrijven voor deze speciale uitgave van een "A New Beginning". Dit boek werd gedrukt met de spontane, edelmoedige schenking van Shrie Parvati van Brussel, die een actief lid is van het Yoga Vedanta Centrum van Aalst. God en Goeroedev zegenen Parvati en haar gezin voor deze edelmoedige gift aangeboden voor het nobel werk van Gnyaana Yagnya. Ik wens haar alle succes in haar leven en op haar spiritueel pad. Haar daad is een inspirerend voorbeeld voor iedereen die verbonden is met het onzelfzuchtige werk zonder winstoogmerk dat door de Aalst Sivananda Aashram deze laatste dertig jaar werd gedaan sedert hij werd gesticht in december 1962 door geliefde Goeroedevs eigen spirituele wens en instructie.

Yoga Vedanta Aalst verdient mijn hartelijkste gelukwensen voor deze nobele Seva (dienst) als een onderdeel van de viering van hun dertigjarig bestaan in december, die een mijlpaal is in hun progressieve geschiedenis sedert hun stichting dertig jaar geleden. Ook feliciteer ik de vertaler, de drukkers en iedereen die iets te maken had met het voorbereiden van het manuscript voor de pers, het proeflezen, bewerken en uitvoeren van het boek. Moge God hen allen zijn genade schenken en hen zegenen. Ik wens het boek alle succes toe en de groots mogelijke verspreiding voor het grootst mogelijke welzijn van oprechte zoekers en saadhaks.

HARI OM TAT SAT
Amsterdam, 21.9,1992
Swami Chidananda