The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

SAADHANAA IS MET GEDULD WERKEN AAN DE GEEST

Ook wij bezitten datzelfde dynamisme dat eigen is aan Prakriti, Ook onze mentale problemen zijn uitingen van dit dynamisme. En als we deze problemen op de juiste manier aanpakken en ze de juiste richting geven,worden onze problemen onze oplossingen en onze lasten onze baten. Precies datgene wat ons dwarszit, kan ons al onze moeilijkheden doen overstijgen en ons doen vaststaan in de Werkelijkheid. Want het is met de getrainde, gedisciplineerde, geconcentreerde en doelgerichte geest dat diepe meditatie wordt bereikt; en in diepe meditatie treedt intuïtie, verlichting op. Dezelfde geest die nu het grote probleem is, wordt de uiteindelijke oplossing van alle problemen, op voorwaarde dat je er op de juiste wijze tegenover staat. Werk eraan met geduld. Schenk er niet alleen aandacht aan als hij je stoort, maar werk er ook aan, dag na dag, met geduld, om hem te disciplineren, te trainen, te vormen en richting te geven. Dat is Saadhanaa, dat is Yoga Abhyaasa, dat is praktische spiritualiteit.

Het betekent niet alleen dat je niet opspringt en in verwarring raakt als de geest je hindert, maar integendeel, dat je je toelegt op een positief en een creatief proces, op innerlijke mentale cultuur, op een wetenschappelijke manier en op een systematische basis, dag na dag. Dat is een belangrijke levenstaak, want daarin ligt de sleutel tot vooruitgang, verworvenheid en uiteindelijk verlichting en verlossing.

De geest is het instrument bij uitstek door God aan de mens gegeven. Hij is Paraa Shakti (hoogste kracht) zelf. Wie zich bewust is van de waarde van zijn geest en van de kostbare schat die hij in zijn geest heeft, ziet hem niet als een probleem, maar als het instrument voor zijn verlossing en hij ziet de voorbije elf maanden dan ook in een totaal onder licht. Je zult heel wat te weten komen over Jezelf door deze studie en je zult weten hoe je die kennis van de voorbije elf maanden moet toepassen in de komende twaalf maanden.

Dit beveel ik jullie aan als een punt om te overwegen, een zaad om in je geest te plaatsen en het daar te doen groeien : "Op welke manier gebruik ik mijn geest, dit kostbaar bezit dat van mij een mens maakt en dat geen enkel ander levend wezen op deze planeet aarde ter beschikking staat? Hij is mijn uniekheid. Hij is mijn eigenheid. Hij is mijn groot bijzonder kenmerk waardoor ik ben wat ik ben, de kroon en de glorie van Gods schepping, begiftigd met iets wat alleen God heeft. Alle andere dieren hebben alles behalve deze ene gave, die van de mens een rationeel, intelligent, denkend, voelend wezen maakt. Op welke manier gebruik ik dit vermogen?"

Moge God jullie zegenen in deze innerlijke zoektocht en zelfstudie! Want het is van vitaal belang dat je werk maakt van dit proces van het vastberaden reinigen en het verwijderen van onzuiverheden en datje begint te schitteren in je oorspronkelijke luister.