The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

HET BELANGRIJKSTE DOEL VAN MIJN AANMANINGEN

Ik zeg jullie dit alles met slechts één doel. Ik deel mijn gedachten op deze manier met jullie met maar één opzet, namelijk jullie hoogste welzijn. Dit delen heeft maar één bedoeling,datje leven moge worden bekroond met glorierijk succes, dat je je spirituele bestemming moge bereiken en dat je je uiteindelijke doel moge realiseren. Met deze ene intentie en bedoeling, werd dit delen gedaan met liefde en welwillendheid en met de vrome smeekbede aan de voeten van Goeroedev dat zijn genade en zegen van je leven een volledig succes mogen maken in alle opzichten, zodat je moge schitteren als een licht voor jezelf en als een lamp op het pad van andere pelgrims zodat het hen leidt van duisternis naar licht, van onwerkelijkheid naar werkelijkheid en van sterfelijkheid naar verlossing en eeuwigdurend leven.

Het doel van het feit dat ik jullie dit alles zeg is in de eerste plaats niet negatief. Het is niet de bedoeling jullie klein te doen voelen. Het is niet dat ik jullie wil zeggen dat ik een lage dunk heb van zoekers en Saadhaks. Verre van. Jullie zijn mensen van grote waarde. Vaak heb je me naar jullie horen verwijzen als "het zout der aarde". Ook is het niet mijn bedoeling jullie schuldgevoelens te geven, omdat je een door God gegeven gelegenheid hebt laten voorbijgaan en de tijd liet wegglippen. Deze zijn niet mijn bedoelingen, al kunnen dergelijke betekenissen automatisch in mijn aanmaningen worden gezien.

Het doel van mijn aanmaningen is integendeel dat je actief moge zijn, dat je waakzaam moge worden. Het is om je aan te moedigen dat ik deze dingen zeg. Het is om je er intens bewust van te maken dat er iets belangrijks moet worden gedaan. En het is om interesse en ijver te brengen in je houding jegens je dagelijks programma, in je gevoel, in je relatie met je spirituele vooruitgang, zodat je energiek en progressief bent als deze maand eindigt en het nieuwe jaar begint. Het is om je voor te bereiden op het nieuwe jaar.

Het is net als bij een wedstrijd, waar de deelnemers aan de startlijn staan, met ingehouden adem en gespannen spieren, zodat ze, zodra het startschot weerklinkt, kunnen vertrekken als een kogel uit een geweer. Zo is ook al dit spreken een voorbereiding op het ontvangen van dat grote geschenk, een wonderlijk jaar van twaalf maagdelijke maanden, elke maand bestaande uit niet minder dan dertig dagen, behalve februari, en elke dag gemaakt van vierentwintig uren. Iedereen, van de miljonair tot de bedelaar op straat, krijgt dezelfde vierentwintig uren. Er wordt geen verschil gemaakt tussen hoog en laag, klein en groot. Neen, Bhagavaan (de Heer) geeft elke dag dezelfde vierentwintig uren. Welke onpartijdigheid! Welke edelmoedigheid! En ieder uur is een gouden uur bezet met zestig diamanten minuten, te kostbaar om te worden verspild en te worden verloren voor altijd. Niemand kan het ooit teruggeven. Een gesproken woord, een afgeschoten pijl en het verspilde uur, geen kracht op aarde kan deze drie terug roepen.