The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

AAN HET WERK, DE TIJD DRINGT

Tijd en tij wachten voor niemand. Momenten, uren, dagen, weken, maanden, jaren gaan voorbij. Een korte tijd geleden speelde je nog als kind in de tuin van je ouders. Dan werd je een kleine jongen of meisje, die het naar school gaan ernstig nam, dag na dag, en die kwaad werd als mama te laat was met haar ontbijt. Want de school was heel belangrijk. Je maakte je zorgen over wat de meester zou zeggen als je te laat kwam. Hoe ernstig was die wereld! Dan werd je een teenager. Het schijnt pas gisteren te zijn. Het schijnt gisteren te zijn dat je je intrede deed in de wereld van de volwassenen.

Denk even na over de leeftijd van je lichaam. Hoeveel kalenderblaadjes werden niet afgescheurd, jaar na jaar? Hoeveel Kerstmissen kwamen en gingen er niet? Hoeveel eerste januari's zijn er al niet geweest? En hoe zwarte haren grijs werden en grijze haren wit! Op deze wijze gaan dagen en nachten voorbij. De seizoenen vliegen voorbij. Lente,zomer, herfst, winter en het leven snelt voorbij voor we beseffen dat we in de avond van ons leven zijn of in het midden van ons leven. Het is dan ook met een zekere zin van hoogdringendheid dat deze aanmaningen worden gegeven. En het loont de moeite aan deze aanmaningen aandacht te schenken, zodat we het ons later niet moeten berouwen en uitroepen: "Helaas! Helaas!" Het is om die reden dat men zegt: "Grijp de tijd bij het haar! Kal kare jo aaj, aaj kare jo ab." Tijd is zo kostbaar, kostbaar, kostbaar en mag niet worden verspild in ijdel gepraat. Tijd is een gift die God nu voorbereidt om je te worden overhandigd om middernacht op 31 december. Ik probeer je slechts voor te bereiden om die gift te aanvaarden en er het beste gebruik van te maken. Dat is de intentie -positief, constructief, creatief en progressief. De bedoeling van mijn aanmoediging is dat je jezelf bestudeert en dan probeert alle dingen te overwinnen die moeten worden overwonnen, alle dingen in je leven te brengen die erin moeten worden gebracht en met kracht en voor eens en voor altijd alle dingen weg te gooien die uit je leven moeten worden weggegooid.

Goeroedev zei zo vaak; "Denk aan de dood. Hij kan ieder ogenblik komen. Wees dan ook niet lui. Wees niet onverschillig voor belangrijke dingen. Stel het niet uit. Onthoud dat er geen greintje plezier of echt geluk op deze wereld is. Laat je niet misleiden door je eigen innerlijke begeerten en verlangens van de geest, je eigen zintuigen in dit lichaam en je eigen zintuiglijke voorwerpen. Ze zijn alle misleidend, ze zijn alle verraderlijk. Ze zullen je in de val laten lopen. Wees dan ook fel, energiek en alert.

Er is geen geluk in zintuiglijke voorwerpen. Er kan niets worden gewonnen door zintuiglijke voldoening of zingenot -alles te verliezen, niets te winnen. De geest en zijn begeerten en verlangens zijn je echte vijanden. Daar is het waar je de strijd moet voeren.

Herinner je de grote Werkelijkheid voorbij alle verschijnselen, God. Noem ze God, Jehovah, Almachtige Vader, Allah, Ahoera Mazda, het Hoogste Tao, Ek Omkaar, Satnaam, Brahman, Bhagavaan -noem ze zoals je wil. Er is één grote, verbazingwekkende, altijddurende Werkelijkheid. Dat is je bron. Dat is je eeuwige verblijfplaats. Zonder dat doel is je leven een zero. En dat kan je bevrijden van alle pijn, zorgen en lijden, alle vrees, gebondenheid en begrenzing. Dat kon je echte verlossing, onsterfelijkheid geven. Denk aan de heiligen en wijzen, die ons leerden, door hun eigen leven hoe die Ultieme Werkelijkheid te bereiken en voor altijd te worden bevrijd van de kwellingen van het leven, hoe de hoogste vreugde te bereiken, de sublieme staat van gelukzaligheid en bevrijding.

De dood is zeker, maar we weten niet wanneer hij komt. Zijn komst staat vast. Maar wanneer hij komt is onzeker. We kunnen het ons dan ook niet veroorloven met dit feit te spelen. Het moet ons altijd voor ogen staan en in dat licht moeten we ons leven leiden. Ga aan het werk, talm niet, sluimer niet. Je moet wakker zijn. Toen Goeroedev ons op zekere dag het gemakkelijke pad naar Godrealisatie beschreef, zei hij: "Roei negatieve eigenschappen uit, cultiveer positieve, deugdzame eigenschappen. Dat is nummer één. Nummer twee: denk voortdurend aan God, zelfs te midden van je activiteiten. Nummer drie: draag al je handelingen op aan God. Goeroedev zei dat dit de gemakkelijke, zekerste en onfeilbare weg naar de Godrealisatie is.

Dit is geen werk. Het is een aangename, constructieve, creatieve taak. Het zou je de grootste vreugde moeten schenken je in te zetten in dit proces van het hervormen, herscheppen van jezelf, van te worden herboren in een nieuwe dimensie, een nieuw bewustzijn. Wat kan er opwindender zijn dan dit avontuur van je leven te hervormen, je hele zelf te veranderen in een schitterend, stralend, bevrijd, vreugdevol nieuw wezen? Dit wordt aanbevolen als de grootste vreugde. Het is de grootste, meest wonderbare taak waarvoor dit leven zou moeten worden gebruikt; de taak der taken, de grootste van alle taken. Dag na dag, zelfs als we naar de vervulling van onze goddelijke bestemming toegaan, zelfs als elke dag iets toevoegt aan onze spirituele verheffing, neemt hij tegelijkertijd iets weg van de nog beschikbare periode. Hij neemt iets weg van wat we moeten gebruiken, ons leven, onze tijd, onze energieën. Naarmate we vooruitgaan worden we geconfronteerd met een steeds verminderende hoeveelheid tijd om te voleindigen wat ons nog te doen overblijft. Je moet je altijd goed bewustzijn van dit feit, Hoe voldaan je ook bent over de kleine stappen voorwaarts die je hebt gezet, hoe groot je gevoel van vervulling ook is omdat je niet elke dag hebt verspild, maar een stap voorwaarts hebt gezet, opwaarts bent gegaan, tegelijkertijd moet er ook een fellere kant in je streven komen, omdat met elke stap die je voorwaarts zet, de nog beschikbare tijd steeds kleiner wordt. Elke zonsondergang laat ons achter met minder beschikbare tijd en elke zonsopgang brengt ons de prachtige gift van een nieuwe dag voor spiritueel streven, om op te stijgen op de schaal van spirituele ontwikkeling. Elke zonsondergang vindt ons beroofd van een dag.

Met elk jaar dat voorbijgaat en met elk nieuw jaar dat komt, verheugen we ons in de gift van een nieuw jaar en moeten we er ons tegelijkertijd ook bewust van zijn dat wat er overblijft één jaar minder is. Veel tijd is voorbijgegaan, weinig blijft er nu nog over. Daarom, nu, kom, kom. Wees alert. Sta op, sta op. Wees helder. Dat is wat de groten hebben gezegd. Het is daarom met een grotere oprechtheid, met een grotere, ernstiger doelbewustheid en met een grotere zin van dringendheid dat we moeten doen wat nog te doen overblijft voor onze tijd verstrijkt. Ik kan me niet veroorloven hier en daar te kijken, mijn energieën verkeerd te richten, mijn minuten en uren verkeerd te richten, mijn voormiddagen en namiddagen verkeerd te richten in andere kanalen dan dat allerbelangrijkste kanaal van het bereiken van Godbewustzijn, dat het ene, ware en allerbelangrijkste doel van het menselijk bestaan is, zoals al de grote heiligen en wijzen, oude, middeleeuwse en moderne, telkens weer hebben herhaald. Ze zeiden: "O mens, word wakker! Je bent hier niet enkel gekomen voor fysieke, mentale en intellectuele activiteiten. Neen,je kwam hier om de Godrealisatie of Zelfrealisatie te bereiken. Kom, sta op, ontwaak en bereik de verlichting! Het leven is kort, de tijd gaat snel. Talrijk zijn de hindernissen. Leg je daarom ijverig, met hart en ziel en met volharding toe op dit ene grote doel." Op dezelfde manier vermanen de Oepanishads, de Bijbel,het Nieuwe Testament je: "Zoek eerst het koninkrijk der hemelen en al het andere zal je worden toegevoegd." De Koran en de boeddhistische schriften manen je aan: "O mens, het leven is kort en de tijd vliegt. Kom en leg je met hart en ziel toe op het spirituele streven. Beweeg in de richting van deze grote,grootse voltooiing van je leven, de vervulling van je goddelijke bestemming, het bereiken van onsterfelijkheid,van goddelijke volmaaktheid,verlichting, bevrijding," Telkens weer hebben alle Schriften, alle grote profeten en boodschappers van God, die er altijd zijn geweest sedert de oudste tijden, de mensheid opgeroepen niet te sluimeren in vergetelheid, maar te ontwaken en dag na dag voorwaarts, opwaarts en Godwaarts te gaan. "Eis je geboorterecht op, vervul je bestemming en wees vrij." Dit was hun aanmaning.

En de laatste om deze oproep te herhalen en ons aan te moedigen met al de kracht van zijn pen, met al de kracht van zijn welsprekendheid, met al de kracht van zijn liefde voor de mensheid, met al de kracht van zijn oprechtheid, met al de kracht van zijn eigen diepe versterving en Godrealisatie, was de beminde en eerwaardige Goeroedev Swami Sivanandaji, de profeet van deze twintigste eeuw, een boodschapper van Godrealisatie, een boodschapper van spiritueel leven. In dit moderne atoomtijdperk, in deze ruimtetijd is Swami Sivanandaji gekomen als de vertegenwoordiger van deze oude, ononderbroken lijn van zieners en wijzen, die generatie na generatie hetzelfde hebben gedaan door de eeuwen heen,van de tijd van de Oepanishads, voorbij de geschreven geschiedenis, tot op heden. Goeroedev was de moderne vertegenwoordiger van deze oude, ononderbroken lijn van spirituele boodschappers. En laten we daarom, fortuinlijk als we zijn in de kring te zijn gekomen van zijn wijsheid-onderricht, in de krachtige spirituele stroom die hij in beweging zette, onze richting houden, laten wij niet in slaap vallen, laten wij niet rusten op onze roeispanen, laten wij ons niet afdrijven in verkeerde kanalen, in zijkanalen. Laten wij in de hoofdstroom blijven , die naar de oceaan stroomt, majestueus, onophoudelijk. Laat de spirituele stroom van onze verwachting naar Godrealisatie vloeien in een vaste, ononderbroken stroom. Laten wij onze energieën, al onze inspanningen, al onze spirituele kracht, al de kracht van ons intellect, al de fit van ons lichaam, al de kracht van onze wil, de kracht van onze gezuiverde gevoelens en emoties, alle mogelijkheden van onze persoonlijkheid als actie, gevoel, denken en redeneren bundelen, laten wij één verenigde voorwaartse beweging naar dat grote Doel worden. Ja, het leven moet bewust worden gericht in de juiste richting van het doel. Het leven moet doelbewust worden gericht op deze standvastige voorwaartse en Godwaartse beweging. Onze richting moet juist zijn. Dat is de sleutel -de juiste richting en de juiste aanwending van alle krachten, die we tot onze beschikking hebben, onze hele persoonlijkheid, uiterlijk en innerlijk. Dat is de grote taak. Dat is de uitdaging. Dat is het grote avontuur. Dat is het enige wat echt noodzakelijk is.