The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

ONZE PROBLEMEN ZIJN BINNENIN:
ONZE OPLOSSINGEN ZIJN BINNENIN

In deze voorwaartse, Godwaartse beweging zijn slechts vijf percent van de hindernissen, moeilijkheden en problemen die we ontmoeten en waarmee we moeten afrekenen, buiten ons.

Naarmate we op het spirituele pad vorderen, realiseren we ons dit steeds meer. Ze zijn 5% buiten ons en 95% in ons. Er is geen probleem buiten ons als we geen probleem zijn voor onszelf binnenin. Als God onze ogen opent voor deze waarheid, schenkt Hij ons de grootste zegen, verleent Hij ons de grootste genade. Laten we over deze grote kwestie nadenken. We moeten met onszelf omgaan vierentwintig uur op vierentwintig,dag en nacht.

De uiterlijke wereld echter is slechts een voorbijgaande factor vergeleken met onszelf, die heel de tijd in ons eigen gezelschap verkeren. Ons innerlijke wezen betekent dan ook alles voor ons. Het is het positieve zowel als het negatieve, de grootste kracht, zowel als de grootste zwakheid. Het is onze hoop zowel als onze wanhoop. En zolang de saadhak, de spirituele zoeker, de Yogi niet afrekent met deze situatie, kunnen de problemen nooit ophouden. Het ware gebed is dan ook dat ons dit inzicht moge worden geschonken, dat we hulp mogen ontvangen, dat we de wijsheid mogen krijgen om onszelf te redden van onszelf, om onszelf te overwinnen, om onszelf te bevrijden van onszelf en, misschien, onszelf af te werpen van onszelf, zodat alleen licht, wijsheid en een duidelijk, ongecompliceerd, recht en zuiver pad, vrij van hindernissen, overblijft. Hemel en hel, God en de duivel, de Paandavas en de Kauravas, Devas en Aasoeras, problemen en hun oplossingen liggen in ons.

Stralend Aatman (Zelf), misleid jezelf niet en geef de schuld niet aan de uiterlijke wereld. De uiterlijke wereld is onschuldig. Hij komt je nooit zeggen: "Nu ben ik hier, reken met me af." Maar wij gaan en beginnen met hem om te gaan en werken ons in de nesten, raken verstrikt in allerlei situaties. Honderden en duizenden vuren branden over de hele wereld in honderden en duizenden huizen. We lopen echter geen gevaar zolang we geen brand stichten in ons eigen huis. Hele steden en bossen kunnen tot as worden herleid. We horen het op de radio en zien het op tv, maar alleen als we brand stichten in onze eigen slaapkamer komen we in een catastrofe terecht. Dus niet wat buiten ons bestaat vormt een bedreiging,maar het is wat we binnenin scheppen dat het echte gevaar en de echte dreiging vormt.

Dit is een belangrijke zaak, die zorgvuldig moet worden overwogen, want we moeten met onszelf leven en we moeten voorbij onszelf gaan en de staat van Poeroesha-schap en Brahman-schap bereiken. Maar als er in onszelf krachten zijn die ons niet toelaten voorbij onszelf te gaan dan komen we vast te zitten. En hoe wonderlijk, glorierijk, groots en machtig de staat van Brahmanschap ook moge zijn, juist boven je hoofd, je kunt het niet bereiken, omdat er iets in je is dat niet toelaat datje naar buiten komt en voorbij je hoofd gaat. Niet al het Brahman-schap dat bestaat, niet duizend Brahman-schappen kunnen iets doen, tenzij je jezelf overstijgt, tenzij je jezelf bevrijdt van jezelf.

Denk diep na. Wat ben je ? Wat is dit ding dat je jezelf noemt? Wat zijn al de bestanddelen die dit "ik" vormen? De grootste kracht, de grootste wijsheid, de grootste bekwaamheid waren eigen aan Hanoemaan, in het Raamaayana-epos. Dit alles legde hij aan de voeten van Heer Raama. Hanoemaan gebruikte ze niet voor zichzelf. Hij maakte geen amok. Hij werd geen woesteling, Hij gebruikte zijn talenten niet voor zichzelf, om anderen te domineren of om zichzelf te verheerlijken. Er was geen zelf in Hanoemaanji. Het was allemaal Raama, Raama, Raama,.. Het geheim is dus echte devotie en toewijding. Anders had Hanoeman een groot gevaar kunnen worden. Hij had de kracht, de moed,de onbevreesheid, de durf. Hij kon de grootste dreiging zijn geworden in de gehele Raamaayana, maar hij werd de meest goedaardige helper, een goede Samaritaan, Waarom? Hoe? Hanoemaan cijferde zichzelf weg. En hij legde alles aan de voeten van Raama, ten dienste van God, voor God, voor een hoger ideaal. Om die reden wordt Hij vereerd. Hij hield op te bestaan. Hij herleidde zichzelf tot een nul. Alles wat Hij had, alles wat Hij was, stelde Hij ten dienste van het Goddelijke. Deze aspecten van grote figuren ontgaan ons meestal. Het juiste perspectief van waaruit te kijken en begrijpen, vatten en ontvangen is in ons afwezig, want we zijn veel te druk bezig aan de oppervlakte. Om die reden komen we tot dit verzoek, deze smeekbede: "O Heer, help ons onszelf te redden van onszelf." Egoïsme valt je niet aan van buitenaf. Zelfzucht komt niet van buiten jou om je te belagen, te misleiden, in de val te lokken.

Goeroedev heeft alles gezegd. Een saadhak moet zichzelf bevrijden van onoprechtheid, bedrog, sluwheid, verborgen motieven, onderdrukte begeerten, rechtvaardiging van wat niet te rechtvaardigen is en excuses voor alles. Ze brengen ons nergens. Ze behoren alle tot ons, ze sluimeren in ons. Ze komen niet van buitenaf. Ze overvallen ons niet van links of rechts, van vooraan of achteraan. En ze springen niet op ons hoofd. Ze zijn in ons, kaama (lust), krodha (woede), lobha (hebzucht), moha (begoocheling), mada (trots), matsarya (jaloersheid) -ze zijn alle daar, deze rovers, deze dieven om ons te beroven van onze weelde. Let dus op. "We moeten op onze hoede zijn voor deze dingen die in ons verblijven", zei Shankara duizend en tweehonderd jaar geleden.

Deze aspecten zijn dan ook waard te worden overwogen bij het beoordelen van onszelf, zodat we degelijk zijn uitgerust voor het jaar dat komt. Ik herhaal nogmaals dat al deze waarheden met jullie worden gedeeld met een volledig positieve, opbouwende en creatieve bedoeling. Niet om jullie zelfvertrouwen te ondermijnen, niet om jullie klein te doen voelen, maar om je te doen inzien wat je misschien niet kon inzien, wat je in het geheel nog niet hebt ingezien, om je te vragen wakker en alert te zijn, om voorbereid te zijn. Men zegt: "Een verwittigd man is er twee waard." Als men alle goede punten en alle slechte punten van de weg voor zich kent, dan weet men hoe men de slechte punten kan vermijden en het voertuig veilig ter bestemming brengen. Als iemand niet op de hoogte is van de hindernissen op de weg, dan wordt een ongeluk veel waarschijnlijker en loopt de hele onderneming ernstig gevaar. Daarom is het noodzakelijk dat wij onze weg kennen en die weg ligt in onszelf. Om die reden hebben mijn aanmaningen een volledig positieve bedoeling: jullie alert maken,jullie enthousiasme opwekken als je jezelf het hoofd biedt en het probleem aanpakt. Want er is geen tijd te verliezen. Ik wil jullie kortom de juiste wapens in handen geven om aan alle mogelijke situaties het hoofd te bieden.

Mijn bedoeling waarmee ik deze ideeën met jullie deel is dat je bekwamer, beter voorbereid, beter uitgerust bent om met jezelf om te gaan naarmate je vordert op het pad. Mogen ze worden aanvaard met dezelfde bedoeling. En mogen ze worden toegepast in je leven, zoals ze moeten worden toegepast. Moge het jaar dat komt een glorierijk jaar voor je zijn op dit pad van gestadige vooruitgang naar de verheven staat van goddelijke volmaaktheid en bevrijding. Dat is de wezenlijke bedoeling van dit delen, datje beter in staat bent deze onophoudelijk beweging naar je grote, goddelijke bestemming gaande te houden.