The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

365 MAAGDELIJKE DAGEN, 24 GOUDEN UREN,
60 DIAMANTEN MINUTEN

Wij naderen het einde van het jaar en zullen spoedig een nieuwe gift van 365 maagdelijke dagen binnengaan, waarin je het zaad kunt zaaien van een grootse en glorierijke toekomst, voor een oogst van vrede, zaligheid, verlichting en goddelijke volmaaktheid. Het is nu aan jou om te handelen zoals je wenst. Het nieuwe jaar is als een boek met onbeschreven bladzijden, klaar om te schrijven wat je zelf wil. Je kunt schrijven in gouden letters als je er iets moois wilt van maken. Laat de weinige dagen die ons scheiden van het nieuwe jaar een periode zijn van voorbereiding, dagen van diepe introspectie. Probeer een beoordeling te maken, een evaluatie van wat je bent geweest in het voorbije jaar en wat het voor jou heeft betekend.

Heb je de dagen aangegrepen en er treden van gemaakt naar je bestemming, opwaarts en Godwaarts? Of heb je de dagen laten voorbijgaan? Heb je van de ervaringen die je had dingen van ergernis en frustratie gemaakt? Of heb je ze veranderd in baat bijbrengende dingen, in dingen van grotere wijsheid en grotere innerlijke kracht? Hoe heb je de elf voorbije maanden gebruikt op het gebied van ethische ontplooiing? Hoe ben je gevaren als een spirituele zoeker, een Saadhak, een Yogi op het pad van je uitverkoren Yoga, op het pad van Abhyaasa (oefening)? En wees in het licht van dit onderzoek beter uitgerust voor het aanvaarden van deze wonderbare gift van God, een jaar meer.

Zoals ik vroeger al zei is elke dag gevuld met vierentwintig gouden uren, bezet met diamanten minuten, kostbaar, onschatbaar, weergaloos. Ze behoren je toe om ze te vullen met goddelijkheid, liefde, mededogen, wijsheid, spirituele betrachting, oprechte Saadhanaa. Was je goed? Was je enig en wonderlijk? Wees nog beter. Laat het jaar dat komt een jaar zijn dat bewijst dat Gods gift aan jou niet vergeefs was. God sta je bij in het grote avontuur van het leven, dat het bereiken is van het hoogtepunt van Godservaring, van verlichting en bevrijding. Dit is mijn oprecht gebed aan de voeten van de Almachtige en aan de voeten van de geliefde en eerwaardige Goeroe Maharaaj, die het licht is van ons leven, die ons dit bewustzijn bijbracht dat we in wezen goddelijk zijn.