The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

LAAT DIVYATVA OF GODDELIJKHEID DE GRONDTOON
VAN ONS LEVEN ZIJN IN HET NIEUWE JAAR

Nu we allen de gift van het komende nieuwe jaar naderen, 365 maagdelijke dagen door ons te vullen met sublieme gedachten en daden, vragen we u, Goeroedev, om uw leiding en genade, dat de komende dagen, weken en maanden,waarlijk goddelijk mogen worden. Moge dit een jaar zijn waarin we ernstig streven naar de uitdrukking van onze goddelijkheid, een jaar waarin we proberen van ons gehele wezen, in al zijn delen en bewegingen, te maken wat het zou moeten zijn, vol van een goddelijke kwaliteit. Laat goddelijk leven onze ene gedachte zijn. Laat het kloppen met ons hart, stromen met ons bloed, vibreren in elke cel van ons wezen. Moge goddelijkheid onze grondtoon zijn. Met elke ademhaling, bij elke stap, op ieder ogenblik van ons dagelijks leven, moge dit ene meest betekenisvolle woord, de leidraad van ons leven zijn. Sta ons bij, leid ons, geef ons de innerlijke kracht om te weerstaan aan bekoringen. Geef ons de wil om echt goddelijk te zijn, om echt te bewegen naar de goddelijke bestemming, die ons geboorterecht is. Dit is het ene ding dat ons bestaan rechtvaardigt als leden van deze spirituele broederschap, die ontsprong aan uw Satsankalpa (spirituele wens), aan uw intense versterving, aan uw levenslange inspanningen om in het hart van de mens, in de hele wereldfamilie, een bewustzijn van hun goddelijkheid op te wekken.

Moge dit een waardig offer zijn dat we brengen, een offer van bloemen aan de voeten van de Meester, die leefde om ons bewust te maken van onze goddelijkheid en ons bewust te doen leven, om goddelijkheid te ontplooien en uit te drukken. Er kan geen groter geluk bestaan dan zich te wijden aan deze taak met nederigheid en oprechtheid. Oprechtheid moet de grondtoon zijn. En met vasthoudendheid, met een ontembare wil, met hardnekkigheid, kan de taak worden volbracht. Mogen alle krachten waarover we beschikken op dit ene doel worden gericht -Divyatva, niet Hindoetva of Christoetva of Islam, maar Divyatva. Moge de Almachtige in deze taak je voortdurende helper zijn.

Moge Goeroedevs liefde en genade in deze taak met je zijn en moge 31 december van volgend jaar je zien als een veranderd wezen, dat schittert met schoonheid, vreugde, sublimiteit. Laten we daarvan ons doel maken. Wat is er anders? Eten, drinken, slapen, urineren, zich ontlasten. Leven in deze met vuil gevulde kooi? Wat is er in dit lichaam? Het is voedsel voor de wormen. Wat is er in dit lichaam dat elke dag moet worden gereinigd, dat vuil afscheidt door de oren, de ogen, de mond? Wat is er in dit lichaam, dat gemaakt is van grof, bezoedeld, vergiftigd voedsel, kunstmatige, dode dingen, levenloze witte bloem en witte suiker? Wat is er in dit lichaam, dat zelf een gevangenis, een slavernij, een straf is? Maar het hervormende kenmerk van het verblijf in deze smerige kooi van vlees en beenderen is dat je, als je wijs en vastbesloten bent, van de huurtermijn in dit onreine, vergankelijke lichaam, dat onderhevig is aan ziekte, verval en ontbinding, een groot relaas van bevrijding en een avontuur naar volmaaktheid kunt maken. Anders is er niets om het aan te bevelen. Maak je verblijf in deze lichaamsgevangenis dus de moeite waard. Leef op een zodanige manier datje eruit tevoorschijn komt als een schitterende, stralend goddelijke, volmaakte en bevrijde ziel. Dat is het wat het leven wonderbaar maakt, waard te worden geleefd, elk ogenblik ervan. Is deze taak afwezig dan is het leven een akelige verspilling, een nul, een niets, een last, een zinloze nonsens. Maak het dus betekenisvol.

Stralend Aatman (Zelf), Saadhaks (beoefenaars van Saadhanaa of oefening), Moemoekshoes (die verlangen naar verlossing), Jignyaasoes (die verlangen naar spirituele kennis), toegewijden van de Heer, die de rechtvaardigheid lief hebben, Satsangis (die samenkomen in spirituele broederschap), ik spreek jullie aldus aan, omdat je om dit alles te worden naar hier gekomen bent. Je kwam hier om de rechtvaardigheid lief te hebben, zodat je geschikt wordt om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

"Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid, want ze zullen het eeuwig leven beërven." God is de wortel van Dharma, de bron van Dharma (rechtvaardigheid). Ik spreek jullie aldus aan om jullie eraan te herinneren wat je bent, wat je zou moeten zijn. Het allerbelangrijkste feit is dat je voortdurend vaststaat in het bewustzijn van je goddelijkheid.

Je bent goddelijk. Daarom moet alles watje innerlijk toelaat en laat groeien eveneens goddelijk zijn. Je zou in je bewustzijn, in je persoonlijkheid, in je innerlijke aan niets plaats mogen bieden dat niet goddelijk is, want dat zou een conflict, een dualiteit, een gespletenheid veroorzaken.

Alle groten hebben daarom gezegd,dat je, meer dan wat ook, chitta shoeddhi (zuiverheid van geest) moet hebben. Het innerlijke moet zuiver zijn. De saadhaka moet een gezuiverd innerlijk hebben. Het verwijderen van mala (onzuiverheid) leidt tot chitta shoeddhi. Dit is het belangrijkste aspect van het gehele proces van Saadhanaa en Zelfrealisatie. Ze spreken over het Aatman (Zelf) als nitya shoeddhi (eeuwig zuiver). Als je het goddelijke wilt vereren, moet je worden als het goddelijke.