The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

CULTIVEER DAIVI SAMPAT, ELIMINEER AASOERI SAMPAT

Er mag geen innerlijke dualiteit zijn. Er mag geen confrontatie van twee dingen in je zijn. Als dat er wel is, moet het worden verwijderd. Ook dat is een onderdeel van saadhanaa, alles wat ongoddelijk is ontwortelen, uitwerpen en uit ons wezen verwijderen. Alles wat ongoddelijk is, wat de Waarheid tegenspreekt, moet zorgvuldig worden opgespoord en uitgeworpen. Gebeurt dat niet en stapel je afval op, dan is dat als het versieren van een smerige kamer met vuil onder het tapijt en in alle hoeken en kanten. De versiering wordt dan alleen een uiterlijk iets. Swami Vivekananda zei: "Als er innerlijk geen spiritualiteit is, geen daivi sampat (goddelijke deugden), dan is het leven als een versierd lijk." Als het lichaam naar zijn begrafenis wordt gevoerd, versieren ze het. Ze bedekken het met bloemen en reukwaren vanwege de stank. Maar binnenin is er niets anders dan rottend vlees. Het ziet er geweldig uit van buiten, maar van binnen is het niets.

Een Saadhak moet dan ook enthousiast zijn en onder geen enkele omstandigheid zo'n staat laten bestaan. Integendeel, als het vanbuiten niet zo mooi is, is dat niet erg. Maar de schoonheden van de ziel zouden het innerlijke moeten sieren. Het innerlijke zou vol van licht moeten zijn. Alles wat er tegengesteld aan is, moet worden verwijderd.

Dit is de innerlijke saadhanaa van het teweegbrengen van chitta shoeddhi (zuiverheid van geest), door het cultiveren van daivi sampat (goddelijke deugden) en het verwijderen van aasoeri sampat (demonische eigenschappen), zoals wordt beschreven in het zestiende hoofdstuk van de Shriemad Bhagavad Gietaa. ledere maaarga of pad -of het nu Gnyaana Yoga of Bhakti Yoga of Raaja Yoga of Karma Yoga is- dringt altijd aan op bepaalde wezenlijke, positieve, goddelijke eigenschappen. Alle Yogamaargas dringen hierop aan en sommen ook de ondeugden op die moeten worden uitgebannen.

Drievoudig is de poort van de hel, die het Zelf vernietigt: lust, woede en hebzucht. Daarom moet men deze drie opgeven. (Bhagavad Gietaa VI 21)

In "Vairaagya Dindima" zegt Shankaraachaarya dat lust, woede en hebzucht de dieven zijn die de parel van de kennis stelen. Wees dus waakzaam.

En Bhagavaan Vyaasa zegt dat je zintuiglijke voorwerpen moet schuwen als vergif en zuiverheid, geweldloosheid en waarheid als nectar indien je bevrijding wenst, Altijd hebben ze dus geprobeerd onze aandacht te vestigen op dit punt. Kijk naar binnen. Probeer introspectie te beoefenen, te analyseren en te verwijderen wat in tegenspraak is met wat je bent. Je leven zal dan authentiek, echt en waarachtig zijn. Er zal geen verspilling zijn van innerlijke, spirituele energie in nutteloze botsingen tussen vermijdbare tegenstellingen. Er zullen niet langer conflicten in je zijn. Om die reden zeiden de ouden: "Wees wijs. Wees spaarzaam met je innerlijke mogelijkheden. Laat ze niet wegvloeien in een vermijdbaar negatief proces. Gebruik ze op een positieve, creatieve manier, zodat je spirituele kracht ten dienste staat van je Godwaartse evolutie."

Leef goddelijk, wees goddelijk binnenin. Weet dat je goddelijk bent. Laat je leven goddelijk zijn. Gedachten, woorden en daden, laat ze alle worden doordrongen van deze goddelijke eigenschap. Goddelijk leven is je geboorterecht. Goddelijk leven is je echte leven. Goddelijk leven is de natuurlijke, spontane uitdrukking van je innerlijke wezen. Het zij zo. Maak het zo. Begrijp dat dit saadhanaa is. Maak het de grondtoon van het nieuwe jaar. Laat dit woord "Goddelijkheid" verblijven in je hart. Laat dit woord leven in je geest. Laat het er altijd geschreven zijn in letters van vuur. Herhaal het voor jezelf bij elke stap: "Ik ben goddelijk." Dit bewustzijn moet je leven beheersen. Laat dat het nieuwe jaar zijn.