The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

WE ZIJN GODDELIJK, OMDAT GOD IN ONS HART VERBLIJFT

God is niet veraf. Hij is dichter dan het dichtste, dierbaarder dan het dierbaarste. Hij is het centrum van ons wezen. Wij verblijven in het goddelijke. Het goddelijke verblijft in ons. Laat deze waarheid het centrale bewustzijn van je leven zijn. Wij zijn nooit gescheiden van God. Wij zijn levende tempels van God. Hij schittert in ons met de pracht van duizend zonnen.

O God, geef dat heel ons leven, zolang we in dit lichaam verblijven en ademen, al onze dagen beginnen met deze innerlijke stilte, deze innerlijke omgang met U, uw Aanwezigheid in ons aanroepend. Geef dat we elke dag beginnen op een goddelijke manier. Dit is het gebed dat opkomt in het hart van deze dienaar, op dit ogenblik, nu we nader tot U komen in verering en aanbidding.

De grote God, Devadideva, God der goden, Mahaadeva, wordt aangeroepen in een populaire hymne, die jullie allen uit het hoofd kennen. Deze hymne eindigt met een betekenisvolle openbaring:
Sadaa vasantam hridayaravinde
Bhavam Bhavaanie sahitam namaami.
Ik buig voor Heer Siva, die altijd verblijft in de lotus van het hart met de godin Paarvatie.

Mahaadeva is niet in Mount Kailas. Hij is niet in Sivaloka. Sivaloka is het centrum van je meest innerlijke wezen. Mount Kailas is in je hart. Degenen die dit feit realiseerden en die in de ervaring van de waarheid van zijn innerlijke aanwezigheid gingen, aanroepen Hem aldus telkens weer.

Sadaa vasantam hridayaravinde. U die altijd verblijft in de lotus van ons hart, in ons spirituele hart-centrum. Niet af en toe, maar altijd, U bent hier geen bezoeker. U bent soms niet afwezig, ook niet als wij afwezig zijn, afdwalend van dat centrum en opgeslorpt in duizend verscheidene uiterlijke bezigheden. Sadaa vasantam: altijd bent U aanwezig. Voor U, met al uw glories, met heel uw macht, met al uw goddelijke pracht (Bhavaanie sahitam), voor U buig ik.

Er ligt voor ons een wonderlijk, glorierijk geschenk van God klaar, dat als een prachtig boek is met onbeschreven, schitterende bladzijden. Schrijf er alles in wat schittert, alles wat wonderlijk is, in gouden letters, zodat elke bladzijde, dag na dag, van schoonheid getuigt, van inspiratie, van bhakti (devotie) en bhaava (gevoel), van vichaara (onderzoek) en viveka (onderscheidingsvermogen), van alles wat goddelijk is, zodat het van dat nieuwe jaar een onvergetelijk verslag wordt.

Ik herhaal telkens weer dat ene feit van je goddelijkheid. Je bent altijd vrij, altijd volmaakt, zonder geboorte en dood, zonder naam en vorm, zonder tijd en ruimte. Je bent het ongeborene, het eeuwige, het blijvende, het oude, voorbij tijd. Je hebt altijd bestaan.

De Werkelijkheid hield nooit op te zijn. Ze was er altijd. Ze is er altijd, altijd aanwezig. Je bent die tijdloze goddelijkheid. Laat daarom je leven goddelijk zijn, goddelijk al je gedachten, goddelijk al je gevoelens, goddelijk je oordeel, je benadering van het leven. Laat de manier waarop je spreekt, denkt en handelt goddelijk zijn. Maak van het geheel van je leven een schitterend proces van goddelijkheid in uitdrukking, van goddelijkheid in een dynamische manifestatie. Laat dat je leven zijn. Niets minder dan dat. Kies voor niets anders.

Met deze verwachting, leef. En Hij die in jou verblijft met al zijn pracht zal je helpen in je taak, want Hij is er om je te helpen, in het centrum van je wezen zelf.
Karpoeragauram karoenaavataaram
Samsaarasaaram bhoejagendrahaaram
Sadaa vasantam hridayaravinde
Bhavam Bhavaanie sahitam namaami.
Ik buig voor Heer Siva, die wit is als kamfer, een belichaming van mededogen, de essentie van de wereld, die de koning van de slangen tot guirlande heeft en die altijd verblijft in de lotus van het hart met Paarvatie.

Laat er in jou altijd spirituele wakkerheid zijn. Ook al ligt het lichaam diep in slaap, laat er het bewustzijn zijn: "Ik ben goddelijk. Ik ben goddelijk. Ik ben een deel van God. Ik ben een golf op de oceaan van Satchidaananda (Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid).

Ik ben de schitterende straal van het Licht der lichten voorbij alle duisternis: Paramjyotisvaroepe Paramaatmaa. Ik schitter altijd. In mij is er geen duisternis. Laat dit altijd en in alle omstandigheden je innerlijke staat zijn. En vanuit dat innerlijke centrum van schitterend bewustzijn, leid een met licht gevuld leven, stralend met de pracht van je ware identiteit, je wezenlijke aard. Wat je ook aanraakt, maak het schitterend. Waar je ook bent, doe alles schitteren. Laat alles schitteren door je innerlijke wezen. Want je bent een centrum van licht. "Ik ben in het Licht. Het Licht is in mij. Ik ben het Licht." Aldus bevestigden Westerse mystici deze waarheid.

Leef in deze grote waarheid. Leef om deze waarheid te manifesteren. Pas dan zul je echt leven. Dan is Gods gift aan jou niet verspild. En alle zegeningen van Goeroedev zullen niet ijdel zijn. Ze zullen vruchten dragen en je leven bekronen met glorie en met de ultieme ervaring. Dat is een zekerheid. Laten wij er nu mee beginnen. Laten wij beginnen te leven op een dynamische, goddelijke manier, altijd alert, altijd bewust, altijd enthousiast, altijd strevend, om te schitteren en van ons leven een goddelijke manifestatie te maken. Dat is ons voorrecht. Dat is ons grote geluk. Dit is de grote gelegenheid. Laten wij dit niet langer uitstellen, zonder aarzelen, onmiddellijk, nu en hier. "Doe het nu", zoals Goeroedev zegt.