The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

TIJD IS LEVEN, LEVEN IS TIJD

Stralend Aatman (Zelf), tijd is de stof van je leven. Je bent begiftigd met het vermogen om te denken, om te voelen, om te redeneren op een logische manier. Om deze mogelijkheden toe te passen, om ze te gebruiken, werd je tijd gegeven. Tijd en leven zijn zijden van dezelfde munt. Het leven is een opeenvolging van dagen en nachten, van weken, maanden en jaren, het ene jaar versmeltend in een ander nieuwjaar. Tijd is een opeenvolging van momenten, van dagen, weken en maanden. Je lat hangt volledig af van de wijze waarop je deze gift aanvaardt en hoe je leven verloopt in deze geheimzinnige factor tijd genoemd, die niet bestaat, maar die in leven werd geroepen door de begrenzende factor die de geest is. Uiterst geheimzinnig is deze kosmische kracht van de illusie, deze Yogamaayaa Bhagavaan.

Tijd is een factor die ontstond in de vorm van een bewustzijn van verleden, heden en toekomst. Deze Tattva (element; letterlijk: dat-heid) die ontstond door de geest, opent, als hij goed wordt gebruikt, in dezelfde geest een verborgen innerlijke essentie, een beginsel, waarin de geest in staat is zichzelf te overstijgen, waarin de geest ophoudt te zijn en het bewustzijn verheft tot eeuwigheid. De geest bevat in zichzelf iets dat voorbij de geest reikt. Dit is het geheim van de geest. Hij werkt in tijd en bevat de mogelijkheid in zich je in een ervaring van tijdloosheid te leiden en gevestigd zijn in een staat van het eeuwige. Leven in tijd, handelen in tijd, wijs onze mogelijkheden toepassen in een creatieve juiste richting in de tijd, leidt ons uiteindelijk voorbij de tijd. Men gaat in een staat van tijdloze eeuwigheid die altijd aanwezig is als een substraat van de tijd.

"Ik ben de tijd, de alles verslindende. In Mij verdwijnen alle dingen." Dit verklaart de Heer in zijn wijsheid-onderricht in de Gietaa. Terzelfder tijd zegt Hij ook: "Alles omvattend wat bestaat met een fractie van Mezelf, besta Ik, alles overstijgend. Ik ben de verzwelger van de tijd zelf. Tijd houdt op te zijn. Ik ben de staat waaruit men niet terugkeert in dit domein van de tijd. Dat is Mijn hoogste verblijfplaats."