The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

HET UNIVERSELE GEBED

O Aanbiddelijke Heer van mededogen en liefde.
Groeten en onderwerping aan U.
Gij zijt Absoluut Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid,
Gij zijt Alomtegenwoordig, Almachtig en Alwetend,
Gij zijt de Bewoner van alle wezens.

Geef ons een begrijpend hart,
Een gelijkmatige visie, een evenwichtige geest,
Geloof, devotie en wijsheid.
Geef ons innerlijke, spirituele kracht om te weerstaan aan bekoringen en de geest te beheersen.
Bevrijd ons van egoïsme, lust, hebzucht, haat, woede en jaloersheid.
Vul ons hart met goddelijke deugden.

Mogen wij U aanschouwen in al deze namen en vormen.
Mogen wij U dienen in al deze nomen en vormen.
Mogen wij U altijd herinneren.
Mogen wij altijd uw glorie bezingen.
Moge uw Naam altijd op onze lippen zijn.
Mogen wij altijd in U verblijven voor eeuwig en eeuwig.

Swami Sivananda