The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HET BESLUITEN VAN DE SATSANG

Luister naar een opname in MP3 - deel 1 (720 Kb)

Luister naar een opname in MP3 - deel 2 (1.420 Kb)

SHAANTI MANTRAS
Om Tryambakam yajaamahe soegandhim poeshtivardhanam
Oervaaroekamiva bandhanaan mrityormoekshieya maamritaat
Om. Wij vereren de drie-ogige, die welriekend is en alle wezens voedt. Moge Hij ons verlossen van de dood en de onsterfelijkheid geven, zoals men de komkommer losmaakt (van zijn ranken).
Sarveshaam svastir bhavatoe sarveshaam shaantir bhavatoe
Sarveshaam poernam bhavatoe sarveshaam mangalam bhavatoe
Om. Mogen allen welzijn kennen. Mogen allen vrede kennen.
Mogen allen volwaardig zijn. Mogen allen voorspoedig zijn.
Sarve bhavantoe soekhinah sarve santoe niraamayaah
Sarve bhadraani pashyantoe maa kashchid doehkhabhaagbhavet
Mogen allen gelukkig zijn. Mogen allen vrij van ziekte zijn.
Mogen allen het goede in de anderen zien. Moge niemand zorgen kennen.
Om Asato maa Sadgamaya
Tamaso maa Jyotirgamaya
Mrityor maa Amritamgamaya
Leid mij van het onwerkelijke naar het Werkelijke, leid me van de duisternis naar het Licht, leid me van de dood naar de Onsterfelijkheid.
Om Poernamadah poernamidam poernaat poernamoedachyate
Poernasya poernamaadaaya poernamevaavashishyate
Dat is het geheel. Dit is het geheel. Uit het geheel is het geheel voortgekomen. Als van het geheel het geheel wordt afgetrokken dan blijft het geheel over.
Om Shaantih Shaantih Shaantih
Om Vrede Vrede Vrede.
Lokaah samastaah soekhino bhavantoe
Moge de hele wereld gelukkig zijn.

 

UNIVERSAL PRAYER
Swami Sivananda

O Adorable Lord of Mercy and Love!
Salutations and prostrations unto Thee.
Thou art Omnipresent, Omnipotent and Omniscient.
Thou art Satchidaananda (Existence-Consciousness-Bliss Absolute).
Thou art the Indweller of all beings.
Grant us an understanding heart,
Equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom.
Grant us inner spiritual strength
To resist temptations and to control the mind.
Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy.
Fill our hearts with divine virtues.
Let us behold Thee in all these names and forms.
Let us serve Thee in all these names and forms.
Let us ever remember Thee.
Let us ever sing Thy glories.
Let Thy name be ever on our lips.
Let us abide in Thee for ever and ever.

 

 

Sarvam Brahmaarpanam
Alles zij het Absolute toegewijd
Anyathaa sharanam naasti
tvameva sharanam mama
Tasmaat kaaroenyaa bhaavena raksha raksha Mahaaprabho
Er is geen andere toevlucht, Gij alleen zijt mijn toevlucht. Heb daarom medelijden en bescherm mij, almachtige Heer.
Kaayena vaachaa manasendriyairvaa
Boeddhyaatmanaa vaa prakriter svabhaavaat
Karomi yadyat sakalam parasmai
Naaraayanayeti samarpayaami
Wat ik ook doe met mijn lichaam, mijn geest, mijn zintuigen, mijn intellect, mijn Zelf of door de neigingen van de natuur, alles draag ik op aan Naaraayana.
Tvameva maataa cha pitaa tvameva
Tvameva bandhoesh cha sakhaa tvameva
Tvameva vidyaa dravinam tvameva
tvameva sarvam mama Devadeva
Gij alleen, O God der goden, zijt mijn moeder, mijn vader, mijn bloedverwant, mijn vriend, mijn wijsheid, mijn weelde, mijn alles.
OM Shrie Sadgoeroe Bhagavaan kie Jaya
OM Shrie Sadgoeroe Bhagavaan zij de overwinning