The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2010, Vol. 514
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE NATUURLIJKE STAAT

Marc, een lezer, schrijft: 'Ik ben enkele uitspraken van en over Maa Aananda Moyie aan het vertalen. In een tekst van Swami Vijayananda (Franse arts, die alles achterliet om in India te gaan leven bij Shrie Maa en die er nu al meer dan 50 jaar verblijft in de bergen) kwam ik de term sahaja avasthaa tegen. Hij schrijft dat Maa altijd in deze staat vertoefde. Zou u me een vertaling van deze term kunnen geven?"

De verantwoordelijke
We zingen deze kiertan af en toe in de Satsang en het is al voorgevallen dat een deelnemer achteraf zit te kniezen of te huilen of die zich over futiliteiten aan het opwinden is. Hij of zij is dus duidelijk niet in zijn of haar natuurlijke staat. Hier is Maayaa, de illusie, verantwoordelijk voor of, met andere woorden, hier is de geest verantwoordelijk voor. De geest vertekent de dingen op een vaak heel dramatische wijze. En de meest dramatische wijze is dat hij je doet geloven dat er van een vertekening geen sprake is. Dit is het probleem met de meerderheid van de mensen. Mensen hebben ook gemeen dat ze pijn verafschuwen. Het probleem is evenwel dat ze gehecht zijn aan de oorzaken van de pijn. Ze hebben de sleutel van de hemel in hun bezit. Maar dit fantastische feit ontgaat hen helemaal. Dit is de gehele Yogafilosofie, Yogapsychologie en Yogabeoefening in een notendop.

De geest vergeleken (1)

De geest vergeleken (2)

De uitweg

Wat niet mag worden vergeten
Twee mannen waren op de andere oever van de rivier op stap geweest. Ze hadden veel meer gedronken dan goed voor hen was. Ze vergaten de tijd en misten de laatste overzetboot. Ze stalen dan maar een bootje.

Het hobbelpaard
Dit doet me denken aan Indra Devi (1899-2002),

Ongeëvenaard

Twee soorten Yoga

In de leer bij de oude goden
Velen verwaarlozen de uiterlijke Yoga. Er is dan ook een groot verschil tussen wat ze binnenskamers beoefenen en wat ze doen in het dagelijks leven. Wat men binnenskamers beoefent, moet in overeenstemming zijn met het leven van elke dag. Dat zei Jezus ook in verband met de farizee'rs: "Luister naar hun woorden, maar kijk niet naar hun daden."

Van buiten naar binnen

Een groot geheim
Velen die het pad proberen te betreden geven het snel op of ze modderen maar wat aan. Hun saadhanaa of oefening mist regelmaat en intensiteit. Hun streven is lauwhartig en leidt dan ook niet tot succes. Ze kunnen worden geholpen als ze een belangrijke eigenschap ontwikkelen. Die eigenschap is devotie. In het Sanskrit noemt men dit bhakti. Men zegt dat bhakti een mengeling is van drie soorten liefde: de liefde van een man voor zijn trouwe en kuise echtgenote, de liefde van een moeder voor haar kind en de liefde van een vrek voor zijn geld. Wie die bhakti bezit, vindt het pad gemakkelijk. Bhakti maakt immers van een berg een molshoop en maakt alles mogelijk. In zijn Song of Abhyasa (Lied van de oefening) zegt Goeroedev: "Just as curd, papad, achar, chutney goad the tongue to eat more kicherie, so also japa, kirtan, satsang, svadhyaya develop bhakti miraculously. Zoals yoghurt, paapad (krokante en pikante flinterdunne koeken), achaar, chutney (soorten pickles) de tong ertoe aanzetten meer kitcharie (rijst gekookt met stukjes peulvrucht; dit is basisvoedsel dat men snel beu wordt) te eten, zo ontwikkelen japa, kiertan, satsang, svaadhyaaya bhakti op een miraculeuze wijze."

De geest vergeleken (3)
In de hindoe religie is er een markante belichaming van bhakti, namelijk de aapgod Hanoemaan. Hanoemaan betekent: die een gespleten kin heeft. Hij was de zoon van de windgod (Vaayoe). Bij zijn geboorte voelde hij zijn kracht bruisen. Hij sprong op om de zon te grijpen. Hij dacht dat het een bal was, maar hij viel op zijn kin en leerde dus nederigheid. Hanoemaan verzinnebeeldt de geest. Een aap is zoals de geest rusteloos van aard.

De oude wijzen waren grote verhalenvertellers

KONING SHAKOENTA

Shrie Vasishtha voerde eens een zekere yagnya (offer) uit, die werd bijgewoond door vele wijzen, rishis (zieners), moenis (die mauna of stilzwijgen beoefenen of die voorbij woorden zijn gegaan) en koningen. Ook Naarada, Vishvaamitra en Shakoenta, de koning van Kaashie (Benares), waren aanwezig. Bij het afscheid boog Shakoenta eerst voor de wijze Vasishtha en pas dan voor de anderen.

AAÑJANEYA VIERA

Aañjaneya viera Hanoemanta shoera
Vaayoekoemaara Vaanaradhiera
Shrie Raamadhoeta jaya Hanoemanta
Jaya Shrie Raam jaya jaya Shrie Raam jaya Hanoemaan jaya jaya Hanoemaan
Raama Laksmana Jaanakie jaya bolo Hanoemaan kie

Aañjaneya betekent: zoon van Añjanaa. Shiva en Paarvatie waren op zekere dag aan het stoeien in het woud in de vorm van apen. Paarvatie werd zwanger. De vrucht werd toevertrouwd aan Vaayoe (de windgod). Op dat ogenblik deed Añjanaa versterving om te worden gezegend met een kind. Vaayoe gaf de vrucht aan Añjanaa. Zij baarde Hanoemaan. Hij was een manifestatie van Shiva en hij bezat de kracht van de wind. Hij was dan ook een grote held. Viera en shoera zijn synoniemen en betekenen beide: held.

Vaayoekoemaara: zoon van de wind. Vaanaradhiera: standvastige en vastberaden aap. Vaanara: aap; dhiera: standvastig en vastberaden.

Shrie Raamadhoeta: boodschapper van Heer Raama.

Jaya: leve. Lakshmana was een broer van Raama. Jaanakie (dochter van koning Janaka) is een naam van zijn gemalin Sietaa.

Jaya bolo: herhaal leve. Kie is de vrouwelijke vorm van een genitief: jaya kie: de overwinning van. Het woord jaya is vrouwelijk. Jaya bolo Hanoemaan kie betekent dus: herhaal: "De overwinning zij Hanoemaan!"

ADEMOEFENINGEN

Vervolg (6)
Wisselend ademen

Vishnoemoedraa

Naadieshoeddhi

Narayana

VIER GEDICHTEN
VAN SWAMI SIVANANDA

Wat is het leven?
Het leven is een strijd, vecht hem.
Het leven is een school, leer ervan.
Het leven is een lied, zing het.
Het leven is een tocht, voleind ze.
Het leven is een mysterie, onthul het.
Het leven is een gelegenheid, gebruik ze.
Het leven is een droom, maak hem waar.
Het leven is een reis, maak ze.
Het leven is een missie, volbreng ze.

Vragen en antwoorden
V. Wat is het grootste van alle dingen?
A. De ruimte, want ze bevat alles.
V. Wat is het meest constante van alle dingen?
A. Hoop, ze blijft bij de mens ook als alles hem heeft verlaten.
V. Wat is het beste van alle dingen?
A. Deugd, want ze verrijkt de ziel van de mens.
V. Wat is het snelste van alle dingen?
A. Het denken, want in een oogwenk bereikt het het einde van het heelal.
V. Wat is het gemakkelijkste van alle dingen?
A. Anderen raad geven.
V. Wat is het moeilijkste van alle dingen?
A. Die raad ook opvolgen.
V. Wat is de grootste menselijke verworvenheid?
A. Zichzelf kennen.

De laatste les
Er is slechts één kaste,
de kaste van de mensheid.
Er is slechts één religie,
de religie van de liefde.
Er is slechts één gebod,
het gebod van waarheidszin.
Er is slechts één wet,
de wet van oorzaak en gevolg.
Er is slechts één God,
de alomtegenwoordige, almachtige, alwetende Heer.
Er is slechts één taal,
de taal van de hart of de taal van de stilte.

Onwaarheid en waarheid
"Ik ben het lichaam", is een onwaarheid.
"Ik ben het aldoordringende Brahman of Absolute", is een waarheid.
"Zij is mijn vrouw", is een onwaarheid.
"Zij is mijn eigen Zelf", is een waarheid.
"Die villa is van mij", is een onwaarheid.
"Niets is van mij", is een waarheid.
"Ik deed dit, ik genoot dit", is een onwaarheid.
"Ik ben de stille getuige", is een waarheid.
"Ik ben de doener", is een onwaarheid.
"Ik ben het actieloze Zelf", is een waarheid.
"Deze wereld is werkelijk", is een onwaarheid.
"Brahman (het Absolute) alleen is werkelijk", is een waarheid.
"Er is plezier in voorwerpen", is een onwaarheid.
"Er is slechts zaligheid in mijn eigen Aatman of Zelf", is een waarheid."
"Dit is een wereld van namen en vormen", is een onwaarheid
"Alles is waarlijk Brahman", is een waarheid.

WAT NU MEEST NODIG IS
Swami Chidananda

SHRIE SHRIE AANANDAMAYIE MAA

Vanaf mijn eerste ontmoeting met Maa Aanandamayie kon ik haar al niet zien als een "persoon". De atmosfeer rond Maa was volledig goddelijk. Hij was doordrongen van een eigenschap van tijdloosheid. In Maa's aanwezigheid werd je bewustzijn verheven tot een hogere staat, waarin Jagadgoeroe Aadi Shankaraachaarya's verklaring Brahma satyam jagan mithyaa (alleen het Absolute is werkelijk, de wereld is een illusie) een levende werkelijkheid werd. Dat is het wat Maa's aanwezigheid al altijd heeft gedaan.

Swami Chidananda

Lezers Schrijven

Reacties op het decembernummer van 2009
Het decembernummer van het Yoga Magazine, Licht van Sivananda, is veruit het mooiste en meeslependste nummer dat ik ooit onder ogen kreeg.
Wat een prachtig levensverhaal, Narayana! Ik las het in één ruk uit van de eerste letter tot de laatste. Ik sprak erover met mijn vrouw. Het tijdschrift ligt al jaren op de salontafel, maar doorgaans is ze niet erg geïnteresseerd. Je moet nooit iets opdringen aan iemand die er niet klaar voor is. Vandaag begon ze te lezen, en ook zij las het nummer in één keer helemaal uit. Meer zelfs: met een kleurenstift duidde ze vele passages aan die haar aanspraken, en ze las me zaken voor. Ze schreef een aantal zaken over in een citatenboekje dat ik haar gaf. Wonderlijk. Ik vind het ook wonderlijk om te zien hoe je eigen leven, van je jeugd tot nu toe, verweven is met het levensverhaal van Swami Sivananda en met de hele evolutie van Yoga Vedanta Aalst. Je geeft je broer met de vele namen daarin de plaats die hem toekomt. Vele verhalen kende ik al of gedeeltelijk, maar je plaatst de evolutie van de Belgische en de Europese Yoga Federatie in perspectief, vanuit jouw persoonlijke invalshoek.
Je hebt geschiedenis geschreven, Narayana, de geschiedenis van de Yoga in België en Europa, en je doet dat nog. Mogen Goeroedev en de Allerhoogste je werk blijvend zegenen. Je student en vriend, Yogesh

Het decembernummer van Licht van Sivananda is echt fantastisch. De meeste dingen heb ik u meermaals horen vertellen, maar toch heb ik met plezier en gretigheid het tijdschrift gelezen. U bent hier in onze maatschappij een Yogawonder en -voorbeeld! Het is echt een hele eer voor mij, en zeker vele anderen zullen dit ook vinden, om aan uw voeten te mogen zitten en om uw onderricht te mogen ontvangen. Maar zoals u ook aanhaalde: raad geven is makkelijk, raad opvolgen meestal een stuk moeilijker. Toch doe ik mijn best en volg het Yogapad met mijn bescheiden vermogens. Karina

Een reactie op de Yogadag (29 november 2009)
Wat een prachtige liefdevolle dag was het gisteren tijdens de Yogadag! Een wonder van een beleving voor mij hoor. Alles was perfect, uw lezingen, de kiertan, Geerts voordracht enz. Het was als het ware een perfecte dag.
Ik wil u dan ook via deze bedanken om het mij mogelijk te maken aan zoiets wonderbaars te mogen deelnemen, ik dank God, ik dank alle voorgaande Sadgoeroes, met name vooral Sivananda en zijn volgelingen. Ik hoop voor mezelf dat ik nog veel in uw nabijheid mag vertoeven. U bent een zeldzame parel. Moge de hele wereld proeven van het Yogapad en gelukkig zijn. Olivier