The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2011, Vol. 524
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

WIJSHEID IN HUMOR

Swami Sivananda

Pseudo patriotten
Een man draagt een Gandhimuts en dikke khaddar
(khaddar: zelf geweven stof).
Hij schreeuwt: "Mahatma Gandhiji ki jai!"
Hij denkt dat hij een groot patriot is.
Hij bezit geen enkele van de eigenschappen
die de echte patriot maken.
Een andere man veroordeelt het spreken van Engels.
Hij is een heel onverdraagzaam man.
Hij zegt tegen iedereen:
"Spreek Hindoestaans. Spreek geen Engels."
Hij denkt dat hij een groot patriot is.
Enkele maanden geleden
leerde hij nog Engelse teksten uit het hoofd.
Hij was er trots op dat hij Engels sprak.
Hij sprak zelfs Engels tegen zijn oude, onwetende moeder.
Hij had een krant en een Engels boek in zijn hand.
Hij zocht een goede baan,
zelfs orthodoxe Sanskrit pandits (geleerden) leren Engels,
omdat hij 80 roepies kon verdienen aan de hogeschool,
in plaats van maar 30.
Jongens uit India trekken naar Amerika en Engeland
om hogere studies te doen.
Kunnen zij het stellen zonder Engels?
Engels kan in India nooit verdwijnen.
Wees verdraagzaam, vriend.
Ook Engels is ontstaan uit OM.

Alle krachten in het heelal behoren ons reeds toe.
Wij zijn het die onze handen voor onze ogen houden
en die roepen dat het donker is.

We zijn wat onze gedachten van ons hebben gemaakt,

wees dus voorzichtig met wat je denkt.

Woorden komen op de tweede plaats,
gedachten leven, ze reizen ver.

Wanneer slechts één idee de geest bezighoudt
wordt ze veranderd in een echte lichamelijke
of mentale staat.

We oogsten wat we zaaien.

We zijn de makers van ons eigen lot.
Aan niemand anders moet men het wijten,
niemand verdient de lof.

Er is geen hulp voor jou van buitenaf.
Je bent de schepper van het heelal.

Zoals de zijdeworm
heb je een cocon rond jou gebouwd!
Breek je cocon en kom eruit als de mooie vlinder,
als de vrije ziel.
Dan alleen zul je de Waarheid zien.

In één woord, dit ideaal is dat je goddelijk bent.
God zit in de tempel van elk menselijk lichaam.

Swami Vivekananda

HET LICHT UIT HET OOSTEN

Ramakrishna: "Wees je bewust van je waardigheid."
Wie zich in Yoga verdiept komt vroeg of laat de namen tegen van Ramakrishna Paramahamsa (Kamarpoekoer 18 februari 1836 - Calcutta 16 augustus 1886) en Swami Vivekananda (Calcutta 12 januari 1863 - Beloer Math 4 juli 1902). Door hen, en een aantal andere wijzen die na hen kwamen, voltrok zich het wonder van de moderne tijd. In 1835 voerden de Engelsen in India het Engels in als voertaal in het onderwijs (Lord Macaulay's Memorandum) waardoor het Sanskrit geleidelijk aan werd vergeten en de hindoe religie in een dieptepunt geraakte. Op het einde van de negentiende eeuw kwam de kentering waarover de Bhagavad Gietaa (IV 7) spreekt. Grote wijzen begonnen de oeroude Vedische wijsheid te prediken in het Engels, de taal van de verdrukker, die een fervent aanhanger was van de filosofie dat stelen de snelste manier is om rijk te worden.

MIJN MEESTER

Swami Vivekananda

"Yadaa yadaa hi dharmasya glaanir bhavati bhaarata,
Abhyoetthaanam adharmasya tadaatmaanam srijaamyaham.

Wanneer er verval van rechtvaardigheid (dharma) en opgang van onrechtvaardigheid (adharma) is, O Bhaa-rata, manifesteer Ik me", verklaart Krishna in de Bhagavad Gietaa (IV 7). Wanneer onze wereld door zijn groei, door bijkomende omstandigheden een rechtzetting nodig heeft, komt er een krachtgolf op gang en aangezien de mens handelt op twee vlakken, het spirituele en het materiŽle, komen er golven van aanpassing op beide vlakken. Enerzijds de aanpassing op het materiŽle vlak, waarvan vooral Europa de basis was in de moderne tijd en van de aanpassing op het spirituele vlak waarvan AziŽ de basis was doorheen de hele geschiedenis van de wereld. Vandaag heeft de mens nog een rechtzetting meer nodig op het spirituele vlak; nu de materiŽle ideeŽn op het toppunt van hun glorie en macht zijn, nu de mens geneigd is zijn goddelijke aard te vergeten door zijn groeiende afhankelijkheid van de materie en bijna wordt herleid tot een loutere geldmakende machine is een rechtzetting meer dan noodzakelijk; de stem heeft gesproken en de kracht is gekomen om de wolken van opeenhopend materialisme te verdrijven. De kracht die, in een niet veraf liggende tijd, de mensheid opnieuw zal herinneren aan haar ware aard, werd in beweging gezet en opnieuw zal de plaats waar de kracht wordt gestart AziŽ zijn. Deze wereld bevindt zich in het stadium van verdeling van de arbeid. Het is ijdel te beweren dat één mens alles kan bezitten. En toch hoe kinderachtig zijn wij! Het kind in zijn onwetendheid denkt dat de pop het enige begerenswaardige bezit is in dit gehele heelal. Een natie die groot is in het bezit van materiŽle macht denkt dat dit alles is dat moet worden begeerd, dat dit alles is wat wordt bedoeld met vooruitgang, dat dit alles is wat wordt bedoeld met beschaving en dat naties die niet geven om bezit en die die macht niet bezitten niet zouden mogen bestaan, dat hun bestaan zinloos is! Anderzijds kan een andere natie denken dat een louter materiŽle beschaving zinloos is. Van het Oosten kwam de stem die ooit vroeg: "Wat baat het dat een man alles bezit dat onder de zon is als hij geen spiritualiteit bezit?" Dit is het Oosterse type; het andere is het Westerse type.