The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2012, Vol. 534
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

INTEGRALE YOGA (2)

De duivel komt als een engel; vergif komt als verrukkelijke zoetheid.
Swami Chidananda

De kern van wat voorafging
Mensen zeggen "ik" tegen iets wat ze niet zijn, namelijk tegen hun lichaam en hun geest. Ze zijn met andere woorden vreemdelingen voor zichzelf. De zin van het leven hier op aarde is met andere woorden de Zelfverwerkelijking of het bereiken van de verlichting.

De oude wijzen zeiden dat je in wezen iets wonderbaars bent, zo wonderbaar dat er geen woorden voor zijn. Je bent je hiervan niet bewust. Het is je eigen geest die hier verantwoordelijk voor is. Hij doet je iets anders geloven. Yoga is dan ook de wetenschap die leert hoe je de geest op andere gedachten kunt brengen.

Er zijn op dat pad drie hindernissen die moeten worden genomen: de onzuiverheid van de geest, de rusteloosheid van de geest en de sluier van onwetendheid of de Zelfvervreemding. Om deze hindernissen te overwinnen schreven de wijzen respectievelijk voor: Karma Yoga, Oepaasana of devote meditatie en Gnyaana Yoga, die vertrekt van de vraag: "Wie ben Ik?"

Integraal, wat houdt dat in?

Het belang van voedsel

Drie beperkingen

Van buiten naar binnen, van binnen naar boven ?

De eerste moeilijkheid

De tweede moeilijkheid

De grote illusie

Een belangrijke vuistregel
Als men wil weten hoe de verscheidene soorten Yogaoefeningen moeten worden gedaan, moet men weten wat hun doel is. De kriyaas, en dat zijn eigenlijk rekoefeningen, hebben de bedoeling de energie vrij te doen stromen. Ze worden dan ook gedaan op een ontspannen manier. Het lichaam beweegt zo langzaam mogelijk op het ritme van de zo langzaam mogelijke en volstrekt geluidloze ademhaling Tijdens het inhouden van de adem wordt het lichaam uitgerekt.

Wat is de bedoeling van Yogahoudingen? En let op de naam Yogahoudingen of Yogaasanas of gewoon aasanas. In II 48 van de Yoga Soetra zegt Patanjali:

Tato dvandvaanabhighaatah.

Daarna wordt men niet meer gehinderd door de tegenstellingen.

Daarna betekent hier: nadat men succes in de Yogahouding heeft bereikt. Het lichaam is er dan als het ware niet langer. Men moet er aan voelen om te weten of het er nog is. Het werkt perfect en is op geen enkele manier nog een hindernis. Men is er met andere woorden niet langer mee vereenzelvigd. Het kan dan ook ongehinderd zijn eigen ding doen. Er is niet langer dat kleine ikje om onophoudelijk stokken in de wielen te steken.

Nog meer naar binnen

Het offer van Japa
De simpelste, meest doeltreffende en gemakkelijkste methode is Japa Yoga of Mantra Japa, herhaling van een mantra. Een mantra heeft een rishi (ziener) die hem gaf, een metrum dat de stembuiging bepaalt, een devataa of godheid, die de bezielende kracht ervan is, en een bieja of zaadklank, die hem een speciale kracht geeft. Hij heeft ook een kielakam of pin, die de mantra stevig doet wortel schieten in de geest. Dit is zijn betekenis. Het is de betekenis die de mantra vastpint in de geest.

Een mantra wordt herhaald met behulp van een maalaa of snoer met 108 kralen, die dient om de tijd te meten. Herhaling van de mantra geeft training aan de geest, leert hem concentratie en doet mettertijd de notie van binnen en buiten verdwijnen waardoor er zich een grote zaligheid manifesteert, doordat de sluier van de Zelfvervreemding verdwijnt. Wie geďnteresseerd is, kan terecht in mijn meditatieles op vrijdagavond om 20u, na de uitstekende Yogales van Geert, die begint om 18u30.

Shrie Krishna zegt in X 25 van de Bhagavad Gietaa: Yagnyaanaam japayagnyosmi. Onder offers ben Ik het offer van Japa.

Meditatie voor beginners
Als ik Yogales geef, laat ik de leerlingen op het einde altijd wat mediteren, maar ik noem het niet zo. Het een naam geven, bederft het meestal. De vooroordelen, de angsten en de weerstanden borrelen dan op en brengen precies het tegenovergestelde te weeg van wat men wilde teweegbrengen. Achteraf kan men eventueel zeggen dat dit nu meditatie was.

Luister tot slot naar wat Swami Chidananda zei
De hele wereld wil suiker, omdat ze alles waarin ze gaat zoet maakt. De hele wereld wil zout, omdat het alles waarin het gaat smakelijk maakt.

Laten wij zout en suiker worden en laten we voor eeuwig van onszelf iets moois en een vreugde maken. Maak hiervan je doel. Je zult dan niet tevergeefs hebben geleefd.

Narayana


Nog reacties op de Najaars Yoga Retraite

Beste Narayana, Iemand vertelde mij dat jij op mijn schouder geklopt had. Dat heeft mij ertoe aangezet om dit berichtje te schrijven.
Vorig jaar was ik voor het eerst mee op de Yogadag en was zo onder de indruk van de sfeer dat ik nog niet echt kon meedoen.
Dit jaar was ik voor het eerst mee op Yogaweekend en ik voelde mij thuis komen. Ik heb veel bijgeleerd. Het was inspannend, maar ook ontspannend en ik ben als een wijzer mens naar huis gegaan.
Ik had het gevoel dat ik mij naar de Satsang moest slepen, omdat ik tegen mijn grens aanzat, maar de wil om te gaan was zo sterk. Ik was te moe om mee te zingen, maar ik besloot om bij elk nummer mijn ogen toe te doen en aandachtig te luisteren om zeker geen woord te missen. Het deed deugd om op zo'n manier aanwezig te zijn en mij één te voelen met de mensen om mij heen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik de laatste nummers wel kon meezingen. De avond gaf mij vernieuwde energie. Het was inderdaad een avond om nooit te vergeten.
Het wondermooie Hanoemaan Chaaliesa heeft mij diep ontroerd door de manier waarop het werd gezongen. Slechtziend zijn heeft soms zijn voordelen. Ik ga meer af op mijn gehoor en daardoor ben ik niet afgeleid door wat ik zie.
Ik heb veel herinneringen om te koesteren en om toe te passen in mijn leven. Zo kan ik leven zoals ik graag leef: bewust en alles eruit halen wat erin zit.
OM Shaantih, Els

Beste Narayana, Wat was het weer een intens mooie Yoga Retraite, met buiten een warme herfstzon en binnen -ja, binnen- een gebeuren wat niet goed onder woorden te brengen is. Te beginnen met de 'installatie', waarbij vrijwel meteen de vonk oversprong met na afloop spontaan een stilte, die nog steeds blijft verbazen... Een weekend vol-ledig gevuld met wat raakt aan het ware, de essentie (tot en met de kunst van het opruimen van 'mijnen' uit de eerste wereldoorlog aan toe).
Na alle voorafgaande jaren een feest van herkennen en steeds weer 'aangeraakt' worden. Verder is het bijzonder hoe al onderweg alle dagelijkse beslommeringen zich oplossen en deze keer ook nog eens de horizon richting Drongen -veelbelovend- in velerlei lichttinten deed oplichten. Licht van zichzelf uit, ruimte, vrijheid, geluk... Het 'buiten God is hier niemand aanwezig'.
Ondergedompeld en schoongewassen keerde ik huiswaarts, waar de fuiken en valkuilen nooit ver weg zijn. Dankbaar voor alles, en allen dankbaar, die puttend vanuit de Bron het onzichtbare weer zichtbaar mochten maken, ieder op zijn of haar eigen manier, keerde ik huiswaarts.
Last but not least, gelukwensen aan allen die officieel afstudeerden. Dat het ook jullie gegeven mag zijn, vanuit inspiratie velen op jullie weg te inspireren!
Harih OM. Corrie

Dag Narayana, Het was een hartverwarmende Yoga Retraite! Dank aan ieder die hun steentje hebben bijgedragen. In het begin van dat weekend zie ik u wat vermoeid of zorgelijk kijken, maar dat kan ik ook mis hebben. Maar naar mate de tijd verstrijkt, zie ik uw gezicht opklaren en stralen. Vanaf uw plek op het podium zal dat wederzijds zijn.
Trudie

Beste Narayana, Ik heb genoten van de Yoga Retraite ook al was ik niet in de stemming toen ik vertrok. Ik heb ook erg goed geslapen. Anders slaap ik de eerste nacht bijna niet en nu viel dat zeer goed mee. De Yoga Retraite was helemaal in orde. Het doet me ook heel veel plezier te merken hoe de Yoga Academie is ge'volueerd. Helemaal anders dan in 'onze tijd'. Het is zo mooi om de eenheid van de groepen te zien. Ik vind ook dat het onderricht er erg is op vooruitgegaan. Elke leerkracht zit exact op de juiste plaats. Fantastisch. Zo zie je maar hoe iets wat op het eerste gezicht slecht leek uiteindelijk alles ten goede laat komen. Ik heb daar ook altijd in geloofd. Goeroedev heeft eens goed aan de boom geschud en de juiste vruchten zijn blijven hangen om nieuwe generaties Yogis te onderrichten. Lieve groet, K.

Bij mijn thuiskomst, na de Yoga Retraite, was ik nog even alleen in onze woning en zinderden de trillingen van de Sankiertan nog door mij heen. Je tussenkomsten bij het verduidelijken van die verbale expressies, niet in de betekenis van de woorden, maar de geuite trillingen die de betekenis onderstreepten, waren bezielend. Trillingen gaan door je heen. Ze waren er voor de schepping en werden in het scheppingsproces betrokken.
Diezelfde avond zag ik een korte reportage over rugby, waarbij de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland hun tegenstanders intimideerden, niet alleen met een visueel optreden, maar vooral in het daarbij produceren van de passende klanken. Deze trillingen gingen dwars door me heen, een enorme energie, die een tegenstander door merg en been moet gaan, de bevestiging van je toelichtingen omtrent trillingen.
Voorwaar de meest bezielende Yoga Retraite ooit door mij bijgewoond.
André


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

DE WERELD IS ONZE VIJAND NIET!


MATSYENDRAASANA

Narayana

De wervelkolom

Vertaling van de naam

De diepere betekenis van de naam

Hoe te beoefenen?

Gemakkelijke variatie

Shaambhaviemoedraa

Effect

Plaats in het oefenschema

Doende niet-doen
Ik bedoel niet dat je heel dit schema moet afwerken. Kies eruit wat je ligt, naargelang van je tijd en je leeftijd. Ik zie dat er vaak "doe" en "doen" in de tekst staat. Maar dit is de beperking van de taal, want dat is precies wat je niet moet doen: leg je doenerschap af. "Verkoop je intellect, koop intuďtie", zei Swami Sivananda.

Een Amerikaans soldaat zat gevangen in een Japans dorp. Een samoerai daagde hem elke dag uit tot een stokgevecht. Hij zou de Amerikaan met plezier hebben doodgeslagen, maar dat was hem verboden. Elke dag liet de samoerai hem half bewusteloos achter. De Amerikaan had kunnen weigeren, maar hij was een doorzetter. Een jongen kreeg medelijden. Hij fluisterde hem toe in het beetje gebrekkig Engels dat hij kende: "No minding." Hij bedoelde: niet denken. De woorden bleven hangen in de geest van de Amerikaan en op zekere dag dacht hij: "Laat ik het eens proberen." Die dag eindigde het gevecht onbeslist.

Na een tijd zul je jezelf feliciteren om al die moeite dag na dag te hebben gedaan. En als de ouderdom komt, zal iedereen je je jeugdigheid benijden. Swami Satchidananda: "Yoga geeft je de energie van de jeugd en de wijsheid van de ouderdom. Yoga is geen religie, maar het aanvaardt alle religies. Yoga is niet zozeer op je hoofd leren staan, maar veeleer op je voeten leren staan. Yoga zal je voorstellen aan iemand die je wellicht niet kent: jezelf."

Narayana


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

wordt voortgezet


Voorspoedig Amerika

Verhaal van een varken