The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2014

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2014, Vol. 554
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE EERSTE DICHTER

Vraag en antwoord
Een lezer stuurt me de volgende tekst uit Swami Sivananda’s boek Japa Yoga, met de vraag om “een woordje uitleg”.

Ulta Nama Japat Jaga Jana
Valmiki Bhaye Brahma Samana.

All the world knows that by uttering the Name even in the opposite form, by saying Mara-Mara instead of Rama-Rama, the great saint Valmiki became Brahman himself.

Oeltaa Naama Japaat Jaga Jana
Vaalmieki Bhaye Brahma Samaana.

Iedereen weet dat de grote heilige Vaalmieki het Absolute zelf werd door de Naam uit te spreken, al was het in omgekeerde vorm, zeggend Mara-Mara in plaats van Raama-Raama.

Oeltaa Naama betekent: de Naam in de omgekeerde vorm.

Hoe Ratnakaar Vaalmieki werd

Mirakels en menselijke dwaasheid

Wat is er in een naam?

Hoe Vaalmieki de geschikte versvorm vindt
Het verhaal van Raama werd aan Vaalmieki verteld door de legendarische wijze Naarada, de boodschapper tussen hemel en aarde. Vaalmieki luisterde vervuld van verwondering en hij gaf Raama onmiddellijk een plaats in zijn leven en installeerde Hem in de innerlijke kwartieren van zijn hart.

Toen Naarada vertrokken was, begaf Vaalmieki zich naar de Tamasaa, niet ver van de Ganges. Hij baadde in haar kristalhelder water terwijl hij de traditionele gebeden herhaalde en water in zijn handpalmen nam dat hij offerde in de rivier voor zijn voorouders en de goden. Daarna dwaalde hij lange tijd door het woud genietend van de schoonheid van de natuur. Op een open plek in het woud werd zijn aandacht getrokken door een paar snippen. Het was paartijd en de vogels verloren zich helemaal in elkaar. Plots werd het mannetje getroffen door de pijl van een jager. De kreet van het wijfje doorboorde het hart van Vaalmieki en vertoornd over de wrede daad sprak hij:

Verklaring van het metrum

Een verhaal


OEDDIEYAANA BANDHA

De naam
Oeddieyaana betekent: omhoog vliegend. Het is afgeleid van de werkwoordswortel oeddie, doen vliegen.
Bandha betekent: band, gebonden, samentrekking; afgeleid van de werkwoordswortel bandh, binden.

Een oefening op zich, maar ook een voorbereiding

Dit is de oefening

Vele nuttige resultaten

Zittend


NOG OVER DE MANTRA OM

NAJAARS YOGA RETRAITE 2013

EEN VERSLAG

Mijlpalen
Onze Yoga Retraites zijn mijlpalen in onze werking. De eerste Yoga Retraite in de abdij van Drongen organiseerden we met Swami Satchidananda tijdens zijn derde bezoek en op zijn verzoek. Er waren tweehonderd vijftig deelnemers van over de hele wereld. Dat kon dan nog, omdat ze nog slaapzalen hadden. Ze hadden bovendien een grote ronde kapel met verplaatsbare en stapelbare blokken. De hele groep kan daar gemakkelijk zitten. Ze maakten van die kapel jammer genoeg kantoren.

We zijn nu een negentigtal Yoga Retraites verder
Een negentigtal? Ik verloor de tel, maar het moet zoiets zijn. De wc’s waren op de gang en er kwam alleen koud water uit de kraan. Er was één douche en die heette nog stortbad in die tijd. Hij stond in de kelder. Wie hem wilde gebruiken, moest een sleutel vragen in de receptie, die in die jaren nog onthaal werd genoemd. Het wekken was gemakkelijk: we luidden de bel in de gangen. Die lawaaierige bel was nog een overblijfsel uit de tijd dat er nog novicen waren. De maaltijden waren de gewone kost min het vlees en de vis. En wij waren meer dan tevreden, want we konden er ongestoord ons ding doen en wie maalde er om wat ongemak? We wisten immers van niet beter. De luxe uit die tijd werd de noodzaak van vandaag. Nu komt er dus niet alleen koud, maar ook warm water uit de kraan. Elke kamer is uitgerust met douche en wc. En nu doet de kok een serieuze en lovenswaardige poging om echt vegetarisch te koken. En toch is het moeilijkste programma nu de Installatie of met andere woorden 83 deelnemers onderbrengen in een vijftigtal kamers.

De woorden dekken de lading
Het woord Installatie hebben we van Swami Satchidananda. Van de plaats waar Yogis samenkomen voor hun saadhanaa of Yogabeoefening maken ze hun tempel en een tempel is maar een tempel als de godheid er is geïnstalleerd. Voor de organisatoren zijn de deelnemers aan de Yoga Retraite de te vereren godheid. Gandhiji zat een tijd in de Jeravda gevangenis. Hij noemde zijn verblijfplaats Jeravda Mandir. Een mandir is een tempel.

Het eigenlijke programma begint met de Oriëntatie. Nog een woord dat we overnamen van Swami Satchidananda en dat ik heel erg koester. De Oriëntatie is een belangrijk programma, omdat de Yoga Retraite een groepsgebeuren is en er dus wetten en reglementen zijn, die de dingen gesmeerd moeten doen verlopen, zodat iedereen gelukkig is. Ik vergelijk het met een orkest. Het programma is de partituur. De deelnemers zijn de verscheidene muziekinstrumenten. Ik ben de dirigent. Sadgoeroedev doet de rest. Hij is ook de luisteraar en de toeschouwer. Als allen dit inzien en uiterharte aanvaarden, dan volgt er iets fantastisch en wonderbaars.

Een belangrijke regel is op de mat zitten voor het programma begint. Een ander belangrijk punt is de Yoga Retraite mee te doen van begin tot einde. Het allerbelangrijkste is dat het er in de Yoga Retraite niet op aankomt mensen te ontmoeten, maar jezelf te ontmoeten. Het is een tijd om te stoppen met weglopen van jezelf.

Mira toonde tijdens haar betoog een prent waarop Krishna is afgebeeld zittend op de tak van een boom aan de Yamoenaa waarin de gopies of herderinnen naakt aan het baden zijn. Krishna heeft hun sari gestolen. Ze kunnen die bij hem gaan halen, maar ze moeten hem aannemen met beide handen. De betekenis is: durf je in al je naaktheid voor je Schepper staan? Heb je niets te verbergen? Dit heeft dus niets met seks te maken. De gopies zijn reïncarnaties van de oude rishis of zieners, die in Krishna’s nabijheid willen verblijven. Hun onvoorwaardelijke devotie of bhakti is spreekwoordelijk. Ze verzinnebeelden ook de menselijke ziel die smacht naar vereniging met haar Schepper. Er zijn in het lichaam ook 108 marmas of belangrijke neurotransmitters. Ze spelen in de Aayoerveda een belangrijke rol. Er zijn 107 gopies. Ze verzinnebeelden de marmas. Krishna zelf is de honderd en achtste.

Nu terug naar de Oriëntatie. Mensen worden gewekt op de juiste manier, met een klop op de deur en de mantra OM. Degenen die in de vleugels A en B, op de twee verdiepingen met hun Poortvleugel en Leievleugel de deelnemers wekken, wachten tot ze van achter de gesloten kamerdeur de echo van hun OM horen.

De maaltijden worden genuttigd zoals we ook dit leerden van Swami Satchidananda. We laten het voedsel ongemoeid en als het tijd is reciteren we een strofe uit een hymne van de grote wijze-filosoof Shankara: “Annapoerne Sadaapoerne Shankarapraana vallabhe...” Ik vertaal en verklaar de tekst tijdens de Oriëntatie. Ze krijgen de tekst aan tafel op een kaartje en we reciteren hem met één stem. Elke maaltijd gaat het beter en dieper.

Niet versagen, zei Rodenbach
En ik met hem. De Yoga Retraite, het woord zegt het zelf, is een plaats waar men zich terugtrekt uit de wereld. De abdij is natuurlijk ook de wereld, maar hij is niet de wereld van elke dag met zijn sleur en zijn slenter. Die heb je achter jou gelaten. Wellicht moest je zoete broodjes bakken bij je huisgenoten om te kunnen of te mogen komen. Je hebt er geld voor neergeteld, weliswaar geen fortuin. Vierduizend Belgische frank was een pak geld, maar wat doe je nu nog met 100 euro? Het zou dan ook dwaas zijn er niet het maximum uit te halen.

Het programma is evenwichtig opgebouwd en werpt je beetje bij beetje steeds meer terug op jezelf. De geest voelt misschien in dat proces bijwijlen dat hij zijn greep op jou verliest. Het kan zijn dat hij probeert het verloren terrein te heroveren door bijvoorbeeld een gevoel van tegenzin of vermoeidheid op te roepen. Goeroedev zei: “Do not be duped by the mind and the senses. Laat je niet misleiden door de geest en de zinnen.” Houd het been stijf. Wees de Getuige van de geest en laat niet toe dat hij met jou op de loop gaat. Geef er bij de minste weerstand niet de brui aan. Je zult er na afloop gelukkig om zijn.

De laatste Satsang
Tijdens de laatste Satsang ontvingen de 35 afgestudeerden van YA2009 hun diploma uit de handen van hun leraren. Moge Sadgoeroedev Swami Sivananda, onder wiens inspiratie Yoga Vedanta Aalst ontstond, hen allen altijd, overal en in alle omstandigheden behoeden en leiding geven op het pad van Integrale Yoga waarin ze werden opgeleid in de Yoga Academie. Mogen ze onze goede naam alle eer aandoen, want alleen dat kan Sadgoeroedev Swami Sivananda, welgevallig zijn.

Narayana

DEELNEMERS SCHRIJVEN


DE YOGALEVENSWIJZE

Swami Krishnananda

Wie is een A-1 saawd in Kopstand?

OM Namo Naaraayanaaya

Baard bijna gelijk aan het oranje gewaad


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

Poendalika’s naam is vol; de wegen zijn overvol; elk artikel wordt er naartoe gebracht; de voortekens zijn goed voor alle soorten winst. Alle moeilijkheden die deze in de weg staan worden weggeveegd; ook alle uitstaande en te betalen schulden. Toekaa zegt: Welke winst ge daar ook maakt, ze behoort helemaal uzelf toe.

Mijn schat is mijn eredienst in Paandhari, ik ken niets anders dan dat, O Heer van Paandhari! Ik ben Vitthala’s eigen slaaf, die de stempel van zijn naam draagt. Toekaa zegt: Nu kan ik helemaal niet meer terug.

Om Vaikoentha te bereiken moet ge uw lichaam niet kastijden noch uw eigen leven nemen; Poendalika heeft een middel daartoe voorzien, een middel dat de last van de wereld wegneemt. Toekaa zegt: Hij heeft een gemakkelijk pad gegeven; Paandhari is Vaikoentha op aarde.

Wij worden geboren en begeven ons op weg; wij eten de yoghurt en de rijst van de wereld. Niet zo in Vaikoentha, daar krijgt ge geen mondvol van de wereld! Wij blijven elkaar voeden, wij verheugen ons in de draaikolk van het bestaan. Toekaa zegt: Uitstekend is het effen zand van Paandharpoera; wat nederig is is best.

Gezegend is het dorp Dehoe, heilig is die plaats op aarde, want daar verblijft Paandoeranga, onze God. Gezegend zijn de gezinshoofden daar, gelukkig zijn zij die zijn naam roepen. De vader van de wereld staat daar met zijn handen op zijn heup; aan zijn linkerzijde staat Ra-khoe-madevi, onze moeder; aan de deur staat Garoeda met de handen tegen elkaar. Naar het noorden staat de heilige vijgenboom; naar het zuiden staat de Linga van Shankara; mooi is de oever van de heilige rivier Indriyani. Daar is het woud van Lakshmienaaraayana Ballal, waar de Heer der volmaaktheid verblijft. Buiten staat Bhaairava, die de weg effent, met Hanoemanta in de buurt. Daar predik en zing ik, Toekaa, met de voeten van Vitthobaa in mijn hart.

Wij horen zeggen dat Janaardana in de mensheid leeft; hoe komt het dat wij dat niet zien? Wie is het die door geboorte, levensduur en dood, door pijn en ziekte gaat? Schuld en verdienste, zuiver en onzuiver gedrag, wie is het die dit alles op zich neemt en waarom? Wij sterven en verdwijnen; maar toch is dat niet zo; hoe kunnen we ons hiervan verzekeren? Toekaa zegt: Openbaar dit mysterie en toon mij de waarheid.

Van welke stof is het “ik” gemaakt? Hoe moeilijk is het zijn aard te doorgronden. Wij kunnen de idee niet vergeten, al is ze niets dan onszelf. Wanneer de duisternis het licht overweldigt, verdwijnt de grond onder onze voeten. Toekaa zegt: Als ge God met u meeneemt, zal hij u tonen waar ge zijt.